Poland-Pozna?: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003514439519202
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395588-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Pharmaceutical products

2017/S 193-395588

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Magdalena Gluchowska
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-strusia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow stosowanych w programach lekowych (RZS, MIZS, LZS, ZZSK, ziarniniak Wegnera i SPA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu.

Reference number: WSM/DZP/381-9227/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekow stosowanych w programach lekowych na Oddziale Reumatologii (RZS, MIZS, LZS, ZZSK, ziarniniak Wegnera i SPA), na podstawie kontraktu z NFZ na 2017r. dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Jozefa Strusia w Poznaniu.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w formularzu ofertowym, ktory jest zal?cznikiem do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 7 pakietow (cz??ci).

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? dostaw? przedmiotu zamowienia do Apteki Zakladowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przy dostawie Zamawiaj?cy b?dzie sprawdzal, czy podany w formularzu ofertowym (zal?cznik nr 1 do umowy) kod EAN jest zgodny z dostarczonym lekiem. W przypadku niezgodno?ci zamawiaj?cy odmowi przyj?cia dostawy.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 127 222.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 1 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 87 868.52 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 2 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 121 277.77 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 3 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 308 240.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 4 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 155 185.18 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 5 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 219 629.62 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 6 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 214 280.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 7 ? 1 poz leku.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 740.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy okre?la warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow, tj wykonawca powinien wykaza?,i? posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktow leczniczych zgodnie z ustaw? z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm) lub inny dokument uprawniaj?cy wykonawc? do obrotu i sprzeda?y produktow leczniczych.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Dostawy realizowane b?d? sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilo?ciach i asortymencie zamawianym przez Aptek? Szpitala, w terminie wskazanym w ofercie nie dlu?szym jednak ni? 1 dzie? roboczy od daty zlo?enia zamowienia. W przypadku zamowienia na leki ratuj?ce ?ycie zamawiaj?cy zastrzega ich realizacj? w ci?gu 12godzin od zlo?enia zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Ul. Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?, budynek D ( 1 ptr. pok.123).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Pharmaceutical products

2017/S 193-395588

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Magdalena Gluchowska
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow stosowanych w programach lekowych (RZS, MIZS, LZS, ZZSK, ziarniniak Wegnera i SPA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu.

Reference number: WSM/DZP/381-9227/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 127 222.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 87 868.52 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 121 277.77 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 308 240.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 155 185.18 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 219 629.62 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 214 280.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 740.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Pharmaceutical products
ND Document number 395588-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) www.szpital-strusia.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >