Poland-Slupsk: Operating-theatre instruments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003515059539423
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393364-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Slupsk: Operating-theatre instruments

2017/S 192-393364

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Slupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczykow 1
Slupsk
76-200
Poland
Contact person: Jaroslaw Rzeczkowski
Telephone: +48 598460620
E-mail: zp@szpital.slupsk.pl
Fax: +48 598460621
NUTS code: PL636

Internet address(es):

Main address: www.szpital.slupsk.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych 76/PN/2017.

Reference number: 76/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33162200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych w asortymencie i ilo?ciach wyszczegolnionych w Zal?czniku nr 2 do IDW ? Formularz asortymentowo ? ilo?ciowy.

2. Oferowany przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by? fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Oferowany przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrob medyczny.

4. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert na poszczegolne cz??ci zamowienia. Niniejsze zamowienie sklada si? z 3 cz??ci. Ofert? mo?na zlo?y? w odniesieniu do jednej lub wi?cej cz??ci.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 762 900.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636
Main site or place of performance:

Slupsk ul. Hubalczykow 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych w asortymencie i ilo?ciach wyszczegolnionych w Zal?czniku nr 2 do IDW ? Formularz asortymentowo ? ilo?ciowy.

2. Oferowany przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by? fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Oferowany przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrob medyczny.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636
Main site or place of performance:

Slupsk ul. Hubalczykow 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych w asortymencie i ilo?ciach wyszczegolnionych w Zal?czniku nr 2 do IDW ? Formularz asortymentowo ? ilo?ciowy.

2. Oferowany przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by? fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Oferowany przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrob medyczny.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636
Main site or place of performance:

Slupsk ul. Hubalczykow 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych w asortymencie i ilo?ciach wyszczegolnionych w Zal?czniku nr 2 do IDW ? Formularz asortymentowo ? ilo?ciowy.

2. Oferowany przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by? fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Oferowany przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrob medyczny.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310118
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ST. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 434 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 467 712.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 2
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ST. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 56 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 60 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 3
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Neuro-Optimal sp. z o.o. ul. ?urawia 26 62-002 Zlotniki
ul. ?urawia 26
Zlotniki
62-002
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 272 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 288 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Slupsk: Operating-theatre instruments

2017/S 192-393364

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Slupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczykow 1
Slupsk
76-200
Poland
Contact person: Jaroslaw Rzeczkowski
Telephone: +48 598460620
E-mail: zp@szpital.slupsk.pl
Fax: +48 598460621
NUTS code: PL636

Internet address(es):

Main address: www.szpital.slupsk.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa stymulatorow neurochirurgicznych przeciwbolowych 76/PN/2017.

Reference number: 76/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33162200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 762 900.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL636

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310118

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ST. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 434 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 467 712.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 2
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ST. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 56 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 60 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76/PN/2017
Lot No: 3
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Neuro-Optimal sp. z o.o. ul. ?urawia 26 62-002 Zlotniki
ul. ?urawia 26
Zlotniki
62-002
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 272 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 288 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Slupsk: Operating-theatre instruments
ND Document number 393364-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place SLUPSK
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Slupsku Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33162100 - Operating-theatre devices
33162200 - Operating-theatre instruments
OC Original CPV code 33162100 - Operating-theatre devices
33162200 - Operating-theatre instruments
RC NUTS code PL636
IA Internet address (URL) www.szpital.slupsk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >