Poland-Warsaw: Surgical implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003515084823183
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393357-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surgical implants

2017/S 192-393357

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Kaja L?cka ? Dzial Zamowie? Publicznych, parter
Telephone: +48 22599-1709
E-mail: klecka@spcsk.pl
Fax: +48 22599-1704
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://spcsk.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa igiel do biopsji ? 2 pakiety.

Reference number: DZP.262.98.2017
II.1.2) Main CPV code
33184100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa igiel do biopsji ? 2 pakiety (szczegolowy opis asortymentowo-ilo?ciowy przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 39 066.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

II.2.4) Description of the procurement:

Sterylne igly do aspiracji szpiku (szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141323
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

II.2.4) Description of the procurement:

Igly do biopsji nerki (szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 105-209417
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe
Skrzetuskiego 30/3
Warszawa
02-726
Poland
Telephone: +48 228430518
E-mail: ae@advanceeurope.com.pl
Fax: +48 228436794
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Adwavce Europe Sp z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Skrzetuskiego 30/3
Warszawa
02-726
Poland
Telephone: +48 228430518
E-mail: ae@advanceeurope.com.pl
Fax: +48 228436794
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 256.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 066.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Terminy wnoszenia odwola?.

2.1. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wynosi:

a) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane faksem lub drog? elektroniczn?.

b) 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2.2. Termin wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

2.3. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci innych ni? wymienione w pkt 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwolania w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, z tym, ?e je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w/w ogloszenia termin na wniesienie odwolania wynosi 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surgical implants

2017/S 192-393357

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Kaja L?cka ? Dzial Zamowie? Publicznych, parter
Telephone: +48 22599-1709
E-mail: klecka@spcsk.pl
Fax: +48 22599-1704
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://spcsk.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa igiel do biopsji ? 2 pakiety.

Reference number: DZP.262.98.2017
II.1.2) Main CPV code
33184100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 39 066.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141323
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 105-209417

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe
Skrzetuskiego 30/3
Warszawa
02-726
Poland
Telephone: +48 228430518
E-mail: ae@advanceeurope.com.pl
Fax: +48 228436794
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Adwavce Europe Sp z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Skrzetuskiego 30/3
Warszawa
02-726
Poland
Telephone: +48 228430518
E-mail: ae@advanceeurope.com.pl
Fax: +48 228436794
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 256.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 066.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Surgical implants
ND Document number 393357-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141323 - Biopsy needles
33184100 - Surgical implants
OC Original CPV code 33141323 - Biopsy needles
33184100 - Surgical implants
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://spcsk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >