Poland-Warsaw: Hotel, restaurant and retail trade services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003515355461152
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396450-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Hotel, restaurant and retail trade services

2017/S 193-396450

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Projektow Europejskich
ul. Domaniewska 39 a
Warszawa
02-672
Poland
Contact person: Katarzyna Mazurkiewicz-Blasiak
Telephone: +48 223783111
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Fax: +48 222019725
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.cpe.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: wspieranie instytucji realizuj?cych programy unijne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostarczenie wybranych uslug w ramach organizacji dwoch posiedze? Komisji Wyboru Projektow oraz dwoch posiedze? Wspolnego Komitetu Monitoruj?cego do Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska-Bialoru?.

Reference number: WA.263.59.2017.ARK
II.1.2) Main CPV code
55000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie wybranych uslug w ramach organizacji dwoch posiedze? Komisji Wyboru Projektow oraz dwoch posiedze? Wspolnego Komitetu Monitoruj?cego do Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska-Bialoru?-Ukraina 2014-2020 (zal?cznik nr 3 do umowy stanowi?cej zal?cznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 232 909.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79800000
39000000
39294100
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie wybranych uslug w ramach organizacji dwoch posiedze? Komisji Wyboru Projektow oraz dwoch posiedze? Wspolnego Komitetu Monitoruj?cego do Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska-Bialoru?-Ukraina 2014-2020 (zal?cznik nr 3 do umowy stanowi?cej zal?cznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie koordynatora / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Aspekty spoleczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Wynajem maksymalnie 10 miejsc parkingowych przy ww. hotelu na maksymalnie 3 dobyZAMOWIENIEOPCJONALNE

2. Wynajem sali konferencyjnej w hotelu zakwaterowania przez okres maksymalnie 2 dni roboczych(ci?giemprzez maksymalnie 2 dni). Stol z krzeslami dla 25 osob w ukladzie podkowa. Wyposa?enie sali:ekran doprezentacji, projektor DLP, dost?p do Internetu (Wi-fi w sali), laptop z oprogramowaniem MS Officepodl?czonydo projektora. ZAMOWIENIE OPCJONALNE

3. W dniu poprzedzaj?cym spotkanie uroczysta kolacja, serwowana przez kelnerow, dla maksymalnie25osob miejsce ?wiadczenia uslugi: Warszawa, Stare Miasto lub Park Lazienki Krolewskie lub pobli?eOgroduSaskiego, restauracja musi by? na rekomendowanej li?cie w przewodniku Michelin. Czas kolacji do 3godzin.ZAMOWIENIE OPCJONALNE

4. W dniu poprzedzaj?cym spotkanie kolacja dla maksymalnie 15 osob w hotelu zakwaterowania.ZAMOWIENIEOPCJONALNE

W ci?gu drugiego dnia posiedzenia:

a. calodzienna przerwa kawowa dla maksymalnie 25 osob, zorganizowana

w miejscu posiedzenia,

b. obiad dla maksymalnie 25 osob, zorganizowany w miejscu posiedzenia

c. kolacja dla maksymalnie 15 osob w hotelu zakwaterowania ZAMOWIENIE OPCJONALNE

5. Transport maksymalnie 15 osob z hotelu, o ktorym mowa w pkt. I.1 do restauracji, gdzie odb?dziesi?uroczysta kolacja oraz powrot do hotelu po kolacji ZAMOWIENIE OPCJONALNE

6. Zakup i dostarczenie biletow na samolot na trasie:

1. Rzeszow-Warszawa-Rzeszow dla maksymalnie 2 osob ? ZAMOWIENIE OPCJONALNE

2. Lwow-Warszawa-Lwow dla maksymalnie 5 osob ? ZAMOWIENIE OPCJONALNE

3. Kijow-Warszawa-Kijow dla maksymalnie 2 osob ? ZAMOWIENIE OPCJONALNE

4. Mi?sk-Warszawa-Mi?sk dla maksymalnie 5 osob ? ZAMOWIENIE OPCJONALNE

7. W dniu poprzedzaj?cym posiedzenie kolacja dla maksymalnie 50 osob. ZAMOWIENIE OPCJONALNE

8. W dniu posiedzenia:

3 / 4

a. obiad dla maksymalnie 50 osob w miejscu posiedzenia ZAMOWIENIE OPCJONALNE

b. calodzienna przerwa kawowa dla 50 osob w miejscu posiedzenia ZAMOWIENIE OPCJONALNE

c. uroczysta kolacja dla maksymalnie 50 osob w miejscu posiedzenia ZAMOWIENIE OPCJONLANE

9. Transport wybranych materialow promocyjnych (uniwersalnych organizatorow gad?etow

i powerbankow) do miejsca organizacji posiedzenia WKM we Lwowie, tj. hotelu Kawaler-Butik ( http://kavalier.com.ua/uk/ ). Obj?to?? materialow ? do 4 m3. Zamowienie obejmuje zaladunek i rozladunekmaterialow promocyjnych w miejscu posiedzenia wskazanym przez Zamawiaj?cego. ZAMOWIENIEOPCJONALNE.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: W ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska- Bialoru? ? Ukraina 2007-2013.
II.2.14) Additional information

Post?powanie jest prowadzone na podstawie art. 138 g ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 168-345967
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DELUXE EVENT Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 232 909.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz

poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj?

?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI ustawy.

?rodkami ochrony prawnej s?:

a) odwolanie,

b) skarga do s?du

Kwestie dotycz?ce odwolania uregulowane s? w art. 180 -198 ustawy

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje

skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 198 a -198 g ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Hotel, restaurant and retail trade services

2017/S 193-396450

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Projektow Europejskich
ul. Domaniewska 39 a
Warszawa
02-672
Poland
Contact person: Katarzyna Mazurkiewicz-Blasiak
Telephone: +48 223783111
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Fax: +48 222019725
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.cpe.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: wspieranie instytucji realizuj?cych programy unijne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostarczenie wybranych uslug w ramach organizacji dwoch posiedze? Komisji Wyboru Projektow oraz dwoch posiedze? Wspolnego Komitetu Monitoruj?cego do Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska-Bialoru?.

Reference number: WA.263.59.2017.ARK
II.1.2) Main CPV code
55000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 232 909.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79800000
39000000
39294100
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 168-345967

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DELUXE EVENT Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5
Warszawa
03-214
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 232 909.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Hotel, restaurant and retail trade services
ND Document number 396450-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Projektow Europejskich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39294100 - Information and promotion products
55000000 - Hotel, restaurant and retail trade services
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
79800000 - Printing and related services
OC Original CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39294100 - Information and promotion products
55000000 - Hotel, restaurant and retail trade services
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
79800000 - Printing and related services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) https://www.cpe.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >