Poland-Rzeszow: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003515361152165
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396449-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Supervision of building work

2017/S 193-396449

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu dla zadania ?Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow?Je?owe?Kopki na odcinku od skrzy?owania drogi krajowej 19 w m. Je?owe do w?zla S-19 Podgorze.

Reference number: PZDW/WZP3052/243/WFU/14/2017
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Pelnienie funkcji ?In?yniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: ?Wykonanie w systemie ?zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ?rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci oraz robot budowlanych w ramach zadania pn. ?Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow ? Je?owe ? Kopki na odcinku od skrzy?owania drogi krajowej 19 w m. Je?owe do w?zla S-19 Podgorze

Zakres zamowienia zostal okre?lony w Rozdziale III SIWZ ? Opis Przedmiotu Zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71540000
71520000
71521000
73111000
71330000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Droga wojewodzka nr 861.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie zewn?trznego nadzoru inwestorskiego ? Pelnienie funkcji ?In?yniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: ?Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow ? Je?owe ? Kopki na odcinku od skrzy?owania drogi krajowej 19 w m. Je?owe do w?zla S-19 Podgorze.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Metodyka / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zadanie jest planowane do wspolfinansowania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-218493
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) ? oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Supervision of building work

2017/S 193-396449

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu dla zadania ?Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow?Je?owe?Kopki na odcinku od skrzy?owania drogi krajowej 19 w m. Je?owe do w?zla S-19 Podgorze.

Reference number: PZDW/WZP3052/243/WFU/14/2017
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71540000
71520000
71521000
73111000
71330000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-218493

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Supervision of building work
ND Document number 396449-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71330000 - Miscellaneous engineering services
71520000 - Construction supervision services
71521000 - Construction-site supervision services
71540000 - Construction management services
73111000 - Research laboratory services
OC Original CPV code 71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71330000 - Miscellaneous engineering services
71520000 - Construction supervision services
71521000 - Construction-site supervision services
71540000 - Construction management services
73111000 - Research laboratory services
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.pzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >