Belgium-Knokke-Heist: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003515545678247
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 396061-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Knokke-Heist: Software package and information systems

2017/S 193-396061

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeentebestuur Knokke-Heist
BE 0207.691.252
A. Verweeplein 1
Knokke-Heist
8300
Belgium
Contact person: Mevrouw Michele Loeys
Telephone: +32 50630171
E-mail: Michele.loeys@knokke-heist.be
Fax: +32 50630159
NUTS code: BE251

Internet address(es):

Main address: www.knokke-heist.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1043/7M/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Huur van software platform voor vacaturebeheer, publicaties, e-recruitment, beheer van de selectieprocedures en testing en assessment.

Reference number: 2017/1043/CON/ML
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE251
Main site or place of performance:

Stadhuis Knokke, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist.

II.2.4) Description of the procurement:

Huur van software platform voor vacaturebeheer, publicaties, e-recruitment, beheer van de selectieprocedures en testing en assessment.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid op maat van het bestuur / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Dienstverlening (proactieve innovatie, ondersteuning, parametrisatie en uitrol, opleiding) / Weighting: 25
Price - Weighting: 25
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (minimale eisen en specificaties nog op te nemen).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Bewijs van de beroepskwalificatie als HRM-software ontwikkelaar en dienstverlener voor de publieke sector.

Een lijst van minimum 3 gelijkaardige dienstenopdrachten voor levering van een software platform voor vacaturebeheer, e-recruitment, testing en assessment en beheer van de selectieprocedures uitgevoerd bij een openbaar bestuur tijdens de laatste 3 jaar met vermelding van het bedrag, de datum van uitvoering en publiekrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren + opgave van de contactpersoon bij deze instantie.

Lijst met opgave van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en) met vermelding van relevantie opleiding en ervaring.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Stadhuis Knokke, zaal A. Verwee, 1e verdieping.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Knokke-Heist: Software package and information systems

2017/S 193-396061

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeentebestuur Knokke-Heist
BE 0207.691.252
A. Verweeplein 1
Knokke-Heist
8300
Belgium
Contact person: Mevrouw Michele Loeys
Telephone: +32 50630171
E-mail: Michele.loeys@knokke-heist.be
Fax: +32 50630159
NUTS code: BE251

Internet address(es):

Main address: www.knokke-heist.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Huur van software platform voor vacaturebeheer, publicaties, e-recruitment, beheer van de selectieprocedures en testing en assessment.

Reference number: 2017/1043/CON/ML
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE251
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Belgium-Knokke-Heist: Software package and information systems
ND Document number 396061-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KNOKKE-HEIST
AU Authority name Gemeentebestuur Knokke-Heist (BE 0207.691.252)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code BE251
IA Internet address (URL) www.knokke-heist.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >