Belgium-Dendermonde: Planting and maintenance services of green areas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003515553604210
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 396060-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Dendermonde: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 193-396060

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde
BE 0882.924.979
Van Langenhovestraat 203a
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Mevrouw Greet Van Erdeghem
Telephone: +32 478638617
E-mail: Greet.VANERDEGHEM@dendermonde.be
NUTS code: BE232

Internet address(es):

Main address: www.dendermonde.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1952/05/2017
Additional information can be obtained from another address:
Dienst Groenbeleid en Landbouw
Groen en natuur
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: De heer Ben Segers
Telephone: +32 52251129
E-mail: Ben.SEGERS@dendermonde.be
Fax: +32 52251124
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.dendermonde.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Dienst Groenbeleid en Landbouw
Groen en natuur
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Mevrouw Kim Keymeulen
Telephone: +32 52251127
E-mail: kim.keymeulen@dendermonde.be
Fax: +32 52251124
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.dendermonde.be

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoud groenobjecten sportcomplexen 2018.

Reference number: 2018.01
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE232
Main site or place of performance:

Sportcomplexen Appels, Oudegem, Sint-Gillis en Grembergen, 9200 Dendermonde.

II.2.4) Description of the procurement:

Het bestek heeft betrekking op het groenonderhoud van 6 sportcomplexen op het grondgebied van Dendermonde:

? Sportcomplex Sint-Gillis, Van Langenhovestraat, 9200 Sint-Gillis ? Dendermonde,

? Sportcomplex Appels, Steenweg Van Aalst, 9200 Appels ? Dendermonde,

? Sportcomplex Oudegem, Ouburg 65, 9200 Oudegem ? Dendermonde,

? Sportcomplex Grembergen, SCheldedreef, 9200 Grembergen ? Dendermonde,

? Voetbalcomplex Grembergen, Oud-Kerkhofstraat, 9200 Grembergen ? Dendermonde,

? Zwemcomplex Olympos, Leopold-II-Laan 18A, 9200 Dendermonde.

Als bijlage kan van elk complex een luchtfoto met de aanduiding van de grenzen teruggevonden worden.

Het groenonderhoud omvat het uitvoeren van groenwerken in ruime zin, met uitzondering van het snoeien van bomen en het onderhoud van grassportterreinen:

? maaien met opkuis van de grasspecie;

? wieden van de bestaande gras- en onkruidvegetatie tussen de beplantingen;

? snoeien van de heesterbeplanting met inbegrip van de rand van de beplanting;

? wegnemen van waterloten op de stam;

? scheren van hagen;

? onkruidbestrijding op halfverharde of onverharde oppervlakten met schoffelmachine;

? onkruidbestrijding op gesloten verhardingen zonder gebruik van herbiciden;

? leveren en openspreiden van organische meststoffen;

? ruimen van bladeren;

? uitvoeren van algemeen onderhoud;

? onderhoud en aanvullen van de Finse piste op sportcomplex Sint-Gillis.

Voor de uitvoering van de opdracht dienen alle bepalingen van het Standaardbestek 250 versie 3.1 gevolgd te worden. Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen kunnen in onderstaande bepalingen gevonden worden.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan 3 keer verlengd worden telkens voor een periode van 1 jaar.

2019: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

2020: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

2021: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit c... (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Administratief centrum ? vergaderzaal 1 ? stadsbestuur Dendermonde.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Dendermonde: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 193-396060

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde
BE 0882.924.979
Van Langenhovestraat 203a
Dendermonde
9200
Belgium
Contact person: Mevrouw Greet Van Erdeghem
Telephone: +32 478638617
E-mail: Greet.VANERDEGHEM@dendermonde.be
NUTS code: BE232

Internet address(es):

Main address: www.dendermonde.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoud groenobjecten sportcomplexen 2018.

Reference number: 2018.01
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE232
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan 3 keer verlengd worden telkens voor een periode van 1 jaar.

2019: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

2020: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

2021: dag na kennisgeving sluiting tem 31 december.

Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit c... (zie opdrachtdocumenten).

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Belgium-Dendermonde: Planting and maintenance services of green areas
ND Document number 396060-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place DENDERMONDE
AU Authority name Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde (BE 0882.924.979)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
OC Original CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
RC NUTS code BE232
IA Internet address (URL) www.dendermonde.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >