Poland-Lod?: Tree-cutting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003516252915991
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396415-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Lod?: Tree-cutting services

2017/S 193-396415

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Lod?
94-303
Poland
Contact person: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi.

Reference number: ZZM.WOA.ZP.2510.27.2017
II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi z podzialem na cz??ci w zale?no?ci od Rejonu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 653 111.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 500 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 160 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 270 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 400 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 270 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 400 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 37 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 16 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 40 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 40 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 10 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 20 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 20 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 20 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 20 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 20 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 7 i nr 8 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

Rejon 7

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 100 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 65 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 70 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 60 szt.

Rejon 8

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 185 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 21 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 120 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 100 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Rejon 7

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 70 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 60 szt.

Rejon 8

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 120 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 100 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 9 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow parkow i ziele?cow oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami zieleni w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 4 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 43 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 40 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa u?ytkownikow parkow poprzez:

usuwanie zlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 40 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Pasy drogowe

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow pasow drogowych oraz terenow niezabudowanych oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 250 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 200 szt.

1.2.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 100 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 650 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 400 szt.

1.3.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 200 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 650 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 400 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 i nr 4 ? Pasy drogowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow pasow drogowych oraz terenow niezabudowanych oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami w tym:

Rejon nr 2:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 65 szt.

1.2.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 500 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 50 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 500 szt.

Rejon nr 4:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 15 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 15 szt.

1.2.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 20 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 5 szt.

1.3.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 10 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Rejon nr 2:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 50 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 500 szt.

Rejon nr 4:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 5 szt.

1.3.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 10 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 i nr 7 ? Pasy drogowe

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow pasow drogowych oraz terenow niezabudowanych oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami w tym:

Rejon nr 3:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 60 szt.

1.2.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 65 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 10 szt.

1.3.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 10 szt.

Rejon nr 7:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 15 szt.

1.2.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 40 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 40 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Rejon nr 3:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 10 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez:

usuwanie zlamanych i nadlamanych, wisz?cych konarow i gal?zi, wykonanie koniecznych ci?? konarow i gal?zi w celu zabezpieczenia wla?ciwej statyki uszkodzonych drzew ? 10 szt.

1.3.3 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 10 szt.

Rejon nr 7:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 40 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 5 ? Pasy drogowe

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow pasow drogowych oraz terenow niezabudowanych oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 120 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 240 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 60 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 200 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 60 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 200 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Pasy drogowe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1.1. W ramach zamowienia nale?y zrealizowa? nast?puj?cy zakres prac:

1.2. usuni?cie zagro?e? ?ycia i zdrowia u?ytkownikow pasow drogowych oraz terenow niezabudowanych oraz mienia zlokalizowanego na ich terenie, a tak?e osob i mienia na nieruchomo?ciach s?siaduj?cych z terenami w tym:

1.2.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 40 szt.

1.2.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 55 szt.

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 30 szt.

1.4 Zamawiaj?cy zastrzega, i? w przypadku zapewnienia ?rodkow finansowych w okresie obowi?zywania zlecenia, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa zlecenia wykonania robot w ramach prawa opcji.

1.5 Prace w ramach prawa opcji mog? by? zlecone w pelnym przewidzianym zakresie b?d? w cz??ci, w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego, z zastosowaniem wynegocjowanych cen jednostkowych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1.3 Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia w ramach prawa opcji w zakresie

1.3.1 Usuwanie drzew powalonych: wykrotow i zlomow ? 20 szt.

1.3.2 Usuwanie zagro?e? bezpiecze?stwa poprzez usuwanie odlamanych gal?zi i konarow, zalegaj?cych w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych b?d?cych w bie??cym utrzymaniu Zarz?du Zieleni Miejskiej w Lodzi ? 30 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

W zwi?zku z nawalnic? (zjawiskiem pogodowym na nieznan? dot?d skal?), jaka miala miejsce we wczesnych godzinach rannych (6.30-6.50) w dniu 10.08.2017 r. na terenie Lodzi i wojewodztwa lodzkiego, a tak?e innych rejonach Polski, podczas ktorej powalonych / polamanych zostalo na terenach podleglych Zarz?dowi Zieleni Miejskiej, co najmniej kilka tysi?cy drzew, konieczne bylo niezwloczne zlecenie prac maj?cych na celu usuni?cie zagro?e? dla ?ycia i zdrowia mieszka?cow Lodzi oraz mienia. Drzewa powalone oraz zwisaj?ce gal?zie/konary stwarzaly bezpo?rednie zagro?enie bezpiecze?stwa, utrudnialy przej?cie chodnikami, alejkami, ulicami a tak?e blokowaly przejazd pojazdom slu?b ratunkowych.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FIRMA ZIELE? Piotr Kwapis
Byczyna 24
Podd?bice
99-200
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 779.50 PLN
Total value of the contract/lot: 440 740.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
KTU Ziele? Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 947.64 PLN
Total value of the contract/lot: 27 777.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Z.U.P. ?Mnichos Kamil Mnich
ul. Umi?skiego 8/46
Lod?
93-259
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 055.60 PLN
Total value of the contract/lot: 24 203.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wibud Wieslawa Szadkowska
ul. Przelajowa 4 m. 253
Lod?
94-044
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 123.40 PLN
Total value of the contract/lot: 34 444.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 7 i nr 8 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lodzkie Przedsi?biorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 893.16 PLN
Total value of the contract/lot: 247 638.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 9 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ziele?-Pawlak Sp.j.
ul. Zbiorcza 2A
Lod?
92-332
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 862.18 PLN
Total value of the contract/lot: 37 629.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
KTU-ZIELE? Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 561 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 593 055.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 i nr 4 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ziele?-Pawlak Sp.j.
ul. Zbiorcza 2A
Lod?
92-332
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 232 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 196 296.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 i nr 7 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
O?rodek Aktywizacji Zawodowej i Szkole? Sp. z o.o.
ul. Prochnika 5
Lod?
90-408
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 33 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 35 231.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 5 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Komunalne TICET Jacek Czach
ul. Bracka 51/19
Lod?
91-717
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 100 666.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Zieleni ? J.K.L. Wojtczak s.c.
ul. Zapolskiej 57 m.41
Lod?
93-256
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 60 750.00 PLN
Total value of the contract/lot: 56 805.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Lod?: Tree-cutting services

2017/S 193-396415

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Lod?
94-303
Poland
Contact person: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi.

Reference number: ZZM.WOA.ZP.2510.27.2017
II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 653 111.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 7 i nr 8 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 9 ? Parki i ziele?ce

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Pasy drogowe

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 i nr 4 ? Pasy drogowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 i nr 7 ? Pasy drogowe

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 5 ? Pasy drogowe

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Pasy drogowe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
FIRMA ZIELE? Piotr Kwapis
Byczyna 24
Podd?bice
99-200
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 779.50 PLN
Total value of the contract/lot: 440 740.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
KTU Ziele? Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 947.64 PLN
Total value of the contract/lot: 27 777.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Z.U.P. ?Mnichos Kamil Mnich
ul. Umi?skiego 8/46
Lod?
93-259
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 055.60 PLN
Total value of the contract/lot: 24 203.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wibud Wieslawa Szadkowska
ul. Przelajowa 4 m. 253
Lod?
94-044
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 123.40 PLN
Total value of the contract/lot: 34 444.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 7 i nr 8 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lodzkie Przedsi?biorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 893.16 PLN
Total value of the contract/lot: 247 638.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 9 ? Parki i ziele?ce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ziele?-Pawlak Sp.j.
ul. Zbiorcza 2A
Lod?
92-332
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 862.18 PLN
Total value of the contract/lot: 37 629.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 1 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
KTU-ZIELE? Sp. z o.o.
ul. Warecka 3
Lod?
91-202
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 561 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 593 055.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 2 i nr 4 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ziele?-Pawlak Sp.j.
ul. Zbiorcza 2A
Lod?
92-332
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 232 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 196 296.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 3 i nr 7 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
O?rodek Aktywizacji Zawodowej i Szkole? Sp. z o.o.
ul. Prochnika 5
Lod?
90-408
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 33 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 35 231.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 5 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Komunalne TICET Jacek Czach
ul. Bracka 51/19
Lod?
91-717
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 100 666.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Usluga usuwania skutkow nawalnic na terenie miasta Lodzi ? Rejon nr 6 ? Pasy drogowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Zieleni ? J.K.L. Wojtczak s.c.
ul. Zapolskiej 57 m.41
Lod?
93-256
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 60 750.00 PLN
Total value of the contract/lot: 56 805.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Tree-cutting services
ND Document number 396415-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Miasto Lod? ? Zarz?d Zieleni Miejskiej w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >