Belgium-Kontich: Audio-visual equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003516347268559
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395450-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Kontich: Audio-visual equipment

2017/S 193-395450

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Autonoom Gemeentebedrijf Kontich
AGBK
Gemeenteplein 1
Kontich
2550
Belgium
Contact person: Mevrouw Myrthe Welten
Telephone: +32 34507897
E-mail: myrthe.welten@kontich.be
NUTS code: BE211

Internet address(es):

Main address: https://www.kontich.be/dienst/2935/autonoom-gemeentebedrijf-kontich-agb

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/341/51/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Audiovisuele inrichting Cultuurpunt Altena en gemeentehuis Kontich.

Reference number: Audiovisuele inrichting.2
II.1.2) Main CPV code
32321200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Binnen het lokaal bestuur Kontich zijn er twee hernieuwde locaties, welteverstaan het Cultuurpunt Altena en het door het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich uit te baten bedrijvencentrum ?gemeentehuis. Beide locatie moeten worden voorzien van het nodige audiovisueel materiaal.

Het voormalig gemeentehuis wordt door het Autonoom Gemeente Bedrijf Kontich verbouwd tot een operationeel bedrijvencentrum. Het bedrijvencentrum is gelegen in het centrum van Kontich. Het bedrijvencentrum, tot op heden genaamd ?gemeentehuis, zal aan externe partijen kantoren en zalen verhuren, waaronder de gemeente Kontich en het OCMW Kontich. Alle lokalen moeten zodanig ingericht worden dat de werking van onder andere de gemeente Kontich en het OCMW Kontich geoptimaliseerd worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan monitors voor digital signaning. Eveneens dienen de vergaderlokalen zodanig ingericht te worden dat deze aan diverse externe partijen, met minimale technis... (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE211
Main site or place of performance:

Autonoom Gemeentebedrijf Kontich, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich / Cultuurpunt Altena, Altena Landhuis, Antwerpsesteenweg 79 te 2550 Kontich.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gebruikersgemak / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Esthetische waarde / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (de besturen willen op een later moment de mogelijk kunnen bekijken om draagbare rindleiding systeem aan te kunnen kopen voor bepaalde loketten en informatiebalie).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE211
Main site or place of performance:

Autonoom Gemeentebedrijf Kontich, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich / Cultuurpunt Altena, Altena Landhuis, Antwerpsesteenweg 79 te 2550 Kontich.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gebruikersgemak / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Esthetische waarde / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

? Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

? Een verklaring van de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de overheidsopdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

De financiele draagkracht moet tenminste anderhalf keer geraamde waarde van de opdracht bedragen.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

? Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.

? Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onder aanneming wil geven.

? Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tenminste 5 voornaamste leveringen die gedurende de de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Lokaal bestuur Kontich, tijdelijk gemeentehuis, Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Kontich: Audio-visual equipment

2017/S 193-395450

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Autonoom Gemeentebedrijf Kontich
AGBK
Gemeenteplein 1
Kontich
2550
Belgium
Contact person: Mevrouw Myrthe Welten
Telephone: +32 34507897
E-mail: myrthe.welten@kontich.be
NUTS code: BE211

Internet address(es):

Main address: https://www.kontich.be/dienst/2935/autonoom-gemeentebedrijf-kontich-agb

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Audiovisuele inrichting Cultuurpunt Altena en gemeentehuis Kontich.

Reference number: Audiovisuele inrichting.2
II.1.2) Main CPV code
32321200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE211
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
32321200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE211
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Belgium-Kontich: Audio-visual equipment
ND Document number 395450-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KONTICH
AU Authority name Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGBK)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 32321200 - Audio-visual equipment
OC Original CPV code 32321200 - Audio-visual equipment
RC NUTS code BE211
IA Internet address (URL) https://www.kontich.be/dienst/2935/autonoom-gemeentebedrijf-kontich-agb
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >