Netherlands-Rotterdam: Invoicing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003516727416732
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396399-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: Invoicing services

2017/S 193-396399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: Eric Sanders
Telephone: +31 614758297
E-mail: e.sanders@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=60047

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

De beste broker voor elektronisch factureren.

II.1.2) Main CPV code
79999200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op elektronisch ontvangen van inkomende en versturen van uitgaande facturen, zodat deze automatisch en succesvol verwerkt worden in de desbetreffende financiele administratie.

Met deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen behalen.

? Het afsluiten van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor het uitvoeren van het leveren van een oplossing voor het elektronisch ontvangen van zowel inkomende als uitgaande facturen van de aanbestedende dienst met ingang per 1.8.2017.

? Procesoptimalisatie t.b.v. de geraakte processen.

? Blijven voldoen aan vigerende wet- en regelgeving waaronder minimaal: Archiefwet, administratie/facturatie wetgeving,Wet persoonsbescherming en btw wetgeving.

? Bijblijven met relevante (o.a. markt- en technologie)ontwikkelingen en trends die voor de aanbestedende dienst de kwaliteit verhogen en/of de kosten verlagen i.r.t. deze opdracht.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 741 840.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48444100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Rotterdam.

II.2.4) Description of the procurement:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op elektronisch ontvangen van inkomende en versturen van uitgaande facturen, zodat deze automatisch en succesvol verwerkt worden in de desbetreffende financiele administratie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Service Level Agreement / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Strategie m.b.t. overgang XML / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Validatie en verrijking / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Aansluitprocedure / Weighting: 25 %
Price - Weighting: 100 %
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Opties voor het verlengen van de overeenkomst: 1 maal 2 en 2 maal 1 jaar.

Mogelijke opties in scope van deze aanbesteding:

1. Oplossing voor systeemondersteuning voor inkomende PDF en papieren facturen te ontvangen van door de aanbestedende dienst.

2. Oplossing voor systeemondersteuning voor uitgaande papieren facturen te versturen van de aanbestedende dienst aan bedrijven.

3. Oplossing voor systeemondersteuning door middel van een betaaloplossing. Hiermee wordt de ontvanger van een verkoopfactuur geholpen doordat de betaalgegevens overgenomen worden in de beveiligde betaalapplicatie/betaalportal van de klant zelf.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 070-132503
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
TIE Nederland BV
Breukelen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 981 640.00 EUR
Total value of the contract/lot: 741 840.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Postbus 50950
Rotterdam
3007 BL
Netherlands
Telephone: +31 102971234
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

In het kader van de hiervoor genoemde geschillen uitgebrachte dagvaardingen worden door de aanbestedende dienst beschouwd als openbaar stuk. De aanbestedende dienst heeft het recht deze ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postbus 6575
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Telephone: +31 104894493
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Rotterdam: Invoicing services

2017/S 193-396399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: Eric Sanders
Telephone: +31 614758297
E-mail: e.sanders@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=60047

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

De beste broker voor elektronisch factureren.

II.1.2) Main CPV code
79999200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 741 840.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48444100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 070-132503

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
TIE Nederland BV
Breukelen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 981 640.00 EUR
Total value of the contract/lot: 741 840.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Netherlands-Rotterdam: Invoicing services
ND Document number 396399-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ROTTERDAM
AU Authority name Gemeente Rotterdam (24483298 0003)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48444100 - Billing system
79999200 - Invoicing services
OC Original CPV code 48444100 - Billing system
79999200 - Invoicing services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.rotterdam.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >