Netherlands-Arnhem: Engineering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003517025246380
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396055-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Arnhem: Engineering services

2017/S 193-396055

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Provincie Gelderland
51468751
Markt 11
Arnhem
6811 CG
Netherlands
Contact person: Ronald Aarns
Telephone: +31 263598545
E-mail: R.Aarns@gelderland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.gelderland.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73481

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=66875
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Overeenkomst ABG059, inhuur verkeerskundige werkzaamheden.

Reference number: Zaaknummer 2017-009334
II.1.2) Main CPV code
71300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het inhuren van verkeerskundige capaciteit voor tijdelijke ondersteuning voor de onderafdeling Projectmanagement en Concessie Beheer om (regio)verkeerskundige werkzaamheden uit te voeren voor de afdeling Uitvoeren Werken van de provincie Gelderland.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Provincie Gelderland.

II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht bestaat uit het verrichten van de volgende taken:

? het uitvoeren van pre-verkenningen, gekoppeld aan onze reguliere trajectaanpak cyclus;

? het uitvoeren van verkenningen, gekoppeld aan onze reguliere trajectaanpak cyclus;

? verkeerskundige adviesdiensten in het kader van solitaire wegenbouwprojecten;

? het (mee) ontwikkelen van tactisch verkeerskundig beleid;

? het opstellen van verkeersbesluiten;

? het uitvoeren VRI-werkzaamheden;

? overige kleinschalige verkeerskundige werkzaamheden.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kennis en ervaring / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Presentatie / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze overeenkomst kan tweemaal (2) voor een periode van een (1) jaar verlengd worden, mits opdrachtgever dit 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend kenbaar maar aan opdrachtnemer. De verlengopties zijn eenzijdig door de opdrachtgever in te roepen tot verlenging.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver (en indien van toepassing, elke deelnemer die samenwerkt in het samenwerkingsverband of onderaannemers) dien(t)(en) aan te kunnen tonen conform de voorschriften van de lidstaat van herkomst ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister. Dit bewijs is niet ouder dan zes (60 maanden vanaf de datum van inschrijving en bevat de actuele gegevens. U vult dit bewijs eventueel met documenten aan waaruit de rechtsgeldigheid van de handtekening van de inschrijver blijkt (volmacht(en)).

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

De provincie Gelderland heeft het beleid om bij zoveel mogelijk aanbestedingen social return toe te passen. Zie deel 3 van deze overeenkomst. Voor deze overeenkomst betekent dit dat u 17 600 EUR dient in te zetten voor social return.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Arnhem.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niet van toepassing.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Nadere inlichtingen over Inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en overige aanbestedingsdocumenten kunnen uitsluitend via de ?vraag en antwoord module van Negometrix worden gesteld. Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn. Vragen voor de inlichtingen kunnen uiterlijk tot de datum zoals aangegeven in paragraaf 8 Planning worden ingediend. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor verzoeken om informatie die niet met inachtneming van het hier bepaalde of niet tijdig zijn ingediend naast zich neer te leggen. De aanbestedende dienst verzoekt de Inschrijvers de vragen zo spoedig mogelijk in te dienen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Arnhem: Engineering services

2017/S 193-396055

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Provincie Gelderland
51468751
Markt 11
Arnhem
6811 CG
Netherlands
Contact person: Ronald Aarns
Telephone: +31 263598545
E-mail: R.Aarns@gelderland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.gelderland.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73481

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Overeenkomst ABG059, inhuur verkeerskundige werkzaamheden.

Reference number: Zaaknummer 2017-009334
II.1.2) Main CPV code
71300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze overeenkomst kan tweemaal (2) voor een periode van een (1) jaar verlengd worden, mits opdrachtgever dit 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend kenbaar maar aan opdrachtnemer. De verlengopties zijn eenzijdig door de opdrachtgever in te roepen tot verlenging.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Arnhem: Engineering services
ND Document number 396055-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ARNHEM
AU Authority name Provincie Gelderland (51468751)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71300000 - Engineering services
OC Original CPV code 71300000 - Engineering services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.gelderland.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >