Slovenia-Logatec: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003517425440346
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 395700-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Logatec: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395700

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ob?ina Logatec
5874661000
Tr?a?ka cesta 50A
Logatec
1370
Slovenia
Contact person: Tr?a?ka cesta 50 a, Logatec
Telephone: +386 17590600
E-mail: obcina.logatec@logatec.si
Fax: +386 17590620
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.logatec.si/

I.1) Name and addresses
Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kurir?ek Logatec
5050294000
Notranjska cesta 7A
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590400
E-mail: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://vrtec-logatec.splet.arnes.si/

I.1) Name and addresses
Glasbena ?ola Logatec
5103819000
Notranjska cesta 4
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590730
E-mail: gslogatec@gslogatec.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: https://www.gslogatec.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola 8 talcev Logatec
5084687000
Notranjska cesta 3
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590060
E-mail: osnovna.sola@8talcev.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://os8talcev.splet.arnes.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Rovte
5912792000
Rovte 90A
Rovte
1373
Slovenia
Telephone: +386 17503024
E-mail: osrovte@osrovte.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: https://www.osrovte.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Tabor Logatec
5085071000
Tr?a?ka cesta 150
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590850
E-mail: o-tablog.lj@guest.arnes.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.os-tabor.si/

I.1) Name and addresses
Knji?nica Logatec
5848083000
Tr?a?ka cesta 44
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17541722
E-mail: knjiznica.logatec@log.sik.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.log.sik.si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/225042/PJN_Ob?ina_Logatec_Dobava_elektrike_2018-2019.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava elektri?ne energije v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2019.

Reference number: 430-4/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet javnega naro?ila je izbira dobavitelja elektri?ne energije z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov (OVE) ali soproizvodnje elektri?ne energije (SPTE) z visokim izkoristkom.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 239 503.46 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Javno naro?ilo za izbiro dobavitelja elektri?ne energije izvaja Ob?ina Logatec, Tr?a?ka cesta 50 A, SI-1370 Logatec v lastnem imenu in za lasten ra?un ter na podlagi pooblastil (33 ?len ZJN-3) v imenu in za ra?un posameznih naro?nikov in sicer za Vrtec Kurir?ek, Notranjska cesta 7A, Logatec, Glasbeno ?olo Logatec, Notranjska cesta 4, Logatec, Osnovno ?olo 8 talcev, Notranjska cesta 3, Logatec, Osnovno ?olo Rovte, Rovte 90 A, Rovte, Osnovno ?olo Tabor Logatec, Tr?a?ka cesta 150, Logatec, in Knji?nico Logatec, Tr?a?ka cesta 44, Logatec.

Predmet javnega naro?ila je izbira dobavitelja elektri?ne energije z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov (OVE) ali soproizvodnje elektri?ne energije (SPTE) z visokim izkoristkom kot jih dolo?a zakon, ki ureja energetiko, v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2019 za odjemalce z odjemnimi in merilnimi mesti navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro?ila.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podrobno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro?ila.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Podrobno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro?ila.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ob?ine Logatec, Tr?a?ka cesta 50 A, SI-1370 Logatec, 1. nadstropje.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Naro?nik bo pojasnila, navezujo?a se na zastavljena vpra?anja, podal najpozneje do 2.11.2017 do 15:00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravo?asno. Pojasnila bodo objavljena na Portalu javnih naro?il.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 2.11.2017, 9:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Ob?ina Logatec
Tr?a?ka cesta 50A
Logatec
1370
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Logatec: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395700

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ob?ina Logatec
5874661000
Tr?a?ka cesta 50A
Logatec
1370
Slovenia
Contact person: Tr?a?ka cesta 50 a, Logatec
Telephone: +386 17590600
E-mail: obcina.logatec@logatec.si
Fax: +386 17590620
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.logatec.si/

I.1) Name and addresses
Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kurir?ek Logatec
5050294000
Notranjska cesta 7A
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590400
E-mail: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://vrtec-logatec.splet.arnes.si/

I.1) Name and addresses
Glasbena ?ola Logatec
5103819000
Notranjska cesta 4
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590730
E-mail: gslogatec@gslogatec.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: https://www.gslogatec.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola 8 talcev Logatec
5084687000
Notranjska cesta 3
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590060
E-mail: osnovna.sola@8talcev.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://os8talcev.splet.arnes.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Rovte
5912792000
Rovte 90A
Rovte
1373
Slovenia
Telephone: +386 17503024
E-mail: osrovte@osrovte.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: https://www.osrovte.si/

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Tabor Logatec
5085071000
Tr?a?ka cesta 150
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17590850
E-mail: o-tablog.lj@guest.arnes.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.os-tabor.si/

I.1) Name and addresses
Knji?nica Logatec
5848083000
Tr?a?ka cesta 44
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17541722
E-mail: knjiznica.logatec@log.sik.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.log.sik.si/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava elektri?ne energije v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2019.

Reference number: 430-4/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 239 503.46 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Slovenia-Logatec: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 395700-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOGATEC
AU Authority name Ob?ina Logatec (5874661000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.logatec.si/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >