Slovakia-Ko?ice: Intraocular lenses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003517551442000
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393284-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Intraocular lenses

2017/S 192-393284

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzitna nemocnica L. Pasteura Ko?ice
00606707
Rastislavova 43
Ko?ice-mestska ?as? Juh
041 90
Slovakia
Contact person: Ivana Boha?ikova
Telephone: +421 556153011
E-mail: ivana.bohacikova@unlp.sk
Fax: +421 556153139
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.unlp.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ko?ice.

Reference number: UNLP-2016-06-NZ-VS-sosovky
II.1.2) Main CPV code
33731110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je dodavka vnutroo?nych ?o?oviek pre potreby verejneho obstaravate?a. Predmet zakazky je rozdeleny do 19 ?asti. ?lenenie predmetu zakazky na ?asti a popis po?adovanych minimalnych vlastnosti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

Ponukany ?pecialny zdravotnicky material sa musi nachadza? v registra?nej databaze zdravotnickych pomocok, vedenej ?tatnym ustavom pre kontrolu lie?iv.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna sfericka ?o?ovka

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka ?o?ovka

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka ?o?ovka so ?ltym filtrom

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofobna zadnokomorova ?o?ovka

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom s priemerom 11,0 mm

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom so ?ltym filtrom

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom s priemerom 12,5 mm

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka multifokalna ?o?ovka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, toricke jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne prednokomorove ?o?ovky, PMMA materialu s uchytenim na duhovku

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova vnutroo?na hydrofilna asfericka ?o?ovka, ?ira, foldovate?na 5,75 mm

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova vnutroo?na hydrofilna asfericka ?o?ovka, ?ira, foldovate?na 6,25 mm

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody jednokusove

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, multifokalne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, trifokalne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky z hydrofobneho akrylatu multifokalne difrak?ne jednokusove asfericke

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky z hydrofobneho akrylatu Toricke jednokusove asfericke

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Toricke zadnokomorove ?o?ovky

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2.4) Description of the procurement:

Bli??i popis po?adovanych minimalnych vlastnosti prislu?nej ?asti predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe ?. 2 su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 203-366552
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

V sulade s 57 ods. 2 Zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov vereny obstaravate? zru?il pou?ity postup zadavania zakazky.

Odovodnenie:

V priebehu postupu verejneho obstaravania sa vyskytli dovody hodne osobitneho zrete?a, pre ktore nemo?no od verejneho obstaravate?a po?adova?, aby pokra?oval vo verejnom obstaravani uzatvorenim zmluvy. Uzatvorenie zmluvy by bolo v rozpore s podmienkou, ktoru ur?il zria?ovate? v ramci procesu schva?ovania v zmysle prikazu MZ SR ?. 2/2017, zo d?a 1.6.2017.

Verejne obstaravanie sa bude opakova? postupom adekvatnym k aktualizovanej predpokladanej hodnote zakazky.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Intraocular lenses

2017/S 192-393284

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzitna nemocnica L. Pasteura Ko?ice
00606707
Rastislavova 43
Ko?ice-mestska ?as? Juh
041 90
Slovakia
Contact person: Ivana Boha?ikova
Telephone: +421 556153011
E-mail: ivana.bohacikova@unlp.sk
Fax: +421 556153139
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.unlp.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ko?ice.

Reference number: UNLP-2016-06-NZ-VS-sosovky
II.1.2) Main CPV code
33731110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna sfericka ?o?ovka

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka ?o?ovka

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka ?o?ovka so ?ltym filtrom

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofobna zadnokomorova ?o?ovka

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom s priemerom 11,0 mm

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom so ?ltym filtrom

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hydrofilna zadnokomorova ?o?ovka s hydrofobnym povrchom s priemerom 12,5 mm

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova hydrofilna asfericka multifokalna ?o?ovka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, toricke jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne prednokomorove ?o?ovky, PMMA materialu s uchytenim na duhovku

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova vnutroo?na hydrofilna asfericka ?o?ovka, ?ira, foldovate?na 5,75 mm

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadnokomorova vnutroo?na hydrofilna asfericka ?o?ovka, ?ira, foldovate?na 6,25 mm

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody jednokusove

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, multifokalne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky akrylove hydrofobne s nizkym obsahom vody, trifokalne jednokusove s filtrom kratkovlnneho modreho svetla a asferickou optikou

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky z hydrofobneho akrylatu multifokalne difrak?ne jednokusove asfericke

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vnutroo?ne ?o?ovky z hydrofobneho akrylatu Toricke jednokusove asfericke

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Toricke zadnokomorove ?o?ovky

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 203-366552

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovakia-Ko?ice: Intraocular lenses
ND Document number 393284-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KO?ICE
AU Authority name Univerzitna nemocnica L. Pasteura Ko?ice (00606707)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33731110 - Intraocular lenses
OC Original CPV code 33731110 - Intraocular lenses
RC NUTS code SK042
IA Internet address (URL) http://www.unlp.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >