Poland-Rzeszow: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003517967888745
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 395502-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Medical equipments

2017/S 193-395502

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
Rzeszow
35-301
Poland
Contact person: Agata Malec, Slawomir ?urek ? przedmiot zamowienia: Iwona Majcher ? procedura
Telephone: +48 178664000
E-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.szpital2.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital2.rzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawy zastawek serca, protez naczyniowych, stentgraftow piersiowych oraz sprz?tu jednorazowego na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.

Reference number: ZP250/049/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pakiet nr 1. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe aortalne i mitralne

Pakiet nr 2. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe ? aortalne

Pakiet nr 3. Zastawki biologiczne aortalne i mitralne

Pakiet nr 4. Zastawki biologiczne dla mlodszych pacjentow o podwy?szonej trwalo?ci i o zwi?kszonym polu otwarcia ? aortalne i mitralne

Pakiet nr 5. Pierscienie lub polpier?cienie do plastyki zastawek serca

Pakiet nr 6. Pierscienie do annuloplastyki zastawki mitralnej ? sztywne i do zabiegow maloinwazyjnych

Pakiet nr 7. Proteza aorty wstepuj?cej z zastawk? mechaniczn? aortaln? (conduit)

Pakiet nr 8. Protezy naczyniowe uszczelnione

Pakiet nr 9. Stentgraft aortalny piersiowy wraz ze sprz?tem jednorazowym niezb?dnym do wszczepienia stentgraftu

Pakiet nr 10. Cewnik balonowy do walwuloplastyki. Cewnik balonowy do angioplastyki naczy? obwodowych. Prowadniki

Pakiet nr 11. Elektroda dwubiegunowa z balonikiem do czasowej stymulacji serca

Pakiet nr 12. Koldry grzewcze.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 12
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe aortalne i mitralne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zamowienia zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 2 070,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe ? aortalne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiajacego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 1 250 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3. Zastawki biologiczne aortalne i mitralne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiajacego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 8 730,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4. Zastawki biologiczne dla mlodszych pacjentow o podwy?szonej trwalo?ci i o zwi?kszonym polu otwarcia ? aortalne i mitralne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 14 290,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5. Pierscienie lub polpier?cienie do plastyki zastawek serca

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 1 110,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6. Pierscienie do annuloplastyki zastawki mitralnej ? sztywne i do zabiegow maloinwazyjnych

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 1 840,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7. Proteza aorty wstepuj?cej z zastawk? mechaniczn? aortaln? (conduit)

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 3 210,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8. Protezy naczyniowe uszczelnione

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 4 300,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9. Stentgraft aortalny piersiowy wraz ze sprz?tem jednorazowym niezb?dnym do wszczepienia stentgraftu

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 8 860,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10. Cewnik balonowy do walwuloplastyki. Cewnik balonowy do angioplastyki naczy? obwodowych. Prowadniki

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia magazynu przechowania po pobraniu wszczepu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 840,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11. Elektroda dwubiegunowa z balonikiem do czasowej stymulacji serca

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 620,00.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12. Koldry grzewcze

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141620
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis zawiera Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 670,00.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu

W celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w rozdziale IX SIWZ Zamawiaj?cy ??da: (nale?y dol?czy? do oferty): 1)Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) zawieraj?cy aktualne o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ, ktorego wzor okre?la Zal?cznik Nr 2 do SIWZ;

2)Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si?

W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy ??da: 1) O?wiadczenia, ?e zaoferowane wyroby medyczne spelniaj? wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 876 z zm.).

2) Materialy informacyjne (opisy, katalogi) ? w j?zyku polskim ? oferowanego przedmiotu zamowienia ? potwierdzaj?ce spelnianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 5 (Formularz wymaganych i ocenianych parametrow). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby b?d? budzi? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego co do ich zgodno?ci z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ, Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SIWZ zastrzega prawo ??dania probek wszystkich zaoferowanych wyrobow. Probki zostan? uzupelnione przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow: 1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; 2) Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3)O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. 4)O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne; 5) O?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. (Zal?cznik Nr 3 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. (Wzor o?wiadczenia ? Zal?cznik Nr 3 do SIWZ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w projekcie umowy, ktory stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Procedura uproszczone konieczna jest ze wzgl?du na wcze?niejsze wyczerpanie asortymentu z poprzednich umow. Zu?ycie sprz?tu jest skutkiem zwi?kszonej ilo?ci procedur, do ktorych jest on u?ywany. Brak zastawek uniemo?liwi operowanie coraz wi?kszej grupy pacjentow, dla ktorych s? one konieczne do wszczepienia. W takiej sytuacji zaistnieje konieczno?? odeslania pacjentow do domu a to mo?e by? bezpo?redni? przyczyna utraty ich zdrowia lub ?ycia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 10:30
Place:

Sekretariatu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35- 301 Rzeszow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inne dokumenty skladane wraz z ofert?:

1) Wypelniony Formularz ofertowy dla ka?dego zaoferowanego Pakietu.

2) Wypelniony Formularz cenowy dla ka?dego zaoferowanego Pakietu.

3) Wypelniony Formularz wymaganych i ocenianych parametrow dla ka?dego zaoferowanego Pakietu.

4) Dowod wplaty wadium (wadium wnoszone w innej formie ni? pieni??na nale?y zlo?y? do siedziby Zamawiaj?cego ? sekretariat Dyrektora do dnia skladania ofert do godziny skladania ofert. Natomiast do oferty nale?y dol?czy? kserokopi? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem).

5) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, skladania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona. Zamawiaj?cy wymaga przedlo?enia oryginalu pelnomocnictwa lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnictwo winno wskazywa? dat? jego wystawienia oraz okres, na ktory zostalo udzielone. Brak tego okresu zamawiaj?cy odczyta jako pelnomocnictwo wystawione na czas nieokre?lony.

Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje procedur? odwrocon? tj. najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w Rozdz. X pkt.3.3 SIWZ.

Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP skladaj? odpowiednio dokumenty zgodnie z par. 7 i 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec innych czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Medical equipments

2017/S 193-395502

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
Rzeszow
35-301
Poland
Contact person: Agata Malec, Slawomir ?urek ? przedmiot zamowienia: Iwona Majcher ? procedura
Telephone: +48 178664000
E-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.szpital2.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawy zastawek serca, protez naczyniowych, stentgraftow piersiowych oraz sprz?tu jednorazowego na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.

Reference number: ZP250/049/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe aortalne i mitralne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2. Zastawki serca mechaniczne dwuplatkowe ? aortalne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3. Zastawki biologiczne aortalne i mitralne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4. Zastawki biologiczne dla mlodszych pacjentow o podwy?szonej trwalo?ci i o zwi?kszonym polu otwarcia ? aortalne i mitralne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5. Pierscienie lub polpier?cienie do plastyki zastawek serca

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6. Pierscienie do annuloplastyki zastawki mitralnej ? sztywne i do zabiegow maloinwazyjnych

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7. Proteza aorty wstepuj?cej z zastawk? mechaniczn? aortaln? (conduit)

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8. Protezy naczyniowe uszczelnione

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9. Stentgraft aortalny piersiowy wraz ze sprz?tem jednorazowym niezb?dnym do wszczepienia stentgraftu

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10. Cewnik balonowy do walwuloplastyki. Cewnik balonowy do angioplastyki naczy? obwodowych. Prowadniki

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11. Elektroda dwubiegunowa z balonikiem do czasowej stymulacji serca

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12. Koldry grzewcze

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141620
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Medical equipments
ND Document number 395502-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33123000 - Cardiovascular devices
33141620 - Medical kits
33182200 - Cardiac stimulation devices
33182220 - Cardiac valve
33184200 - Vascular prostheses
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33123000 - Cardiovascular devices
33141620 - Medical kits
33182200 - Cardiac stimulation devices
33182220 - Cardiac valve
33184200 - Vascular prostheses
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.szpital2.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >