Netherlands-Rotterdam: Harbour construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003518311578597
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 396744-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Netherlands-Rotterdam: Harbour construction works

2017/S 193-396744

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Havenbedrijf Rotterdam NV
53367972
Wilhelminakade 909
Rotterdam
3072 AP
Netherlands
Contact person: Tim Gademan
Telephone: +31 102521510
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.portofrotterdam.com

Address of the buyer profile: http://www.tenderned.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b4ee625a94a1853092eb8bef1f5366ec
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b4ee625a94a1853092eb8bef1f5366ec
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gunvor Petroleum Rotterdam, ontwerp en realisatie jetty 3.

Reference number: i.001027
II.1.2) Main CPV code
45241000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Ontwerp en realisatie van, in eerste instantie, fase 1 van jetty 3 ten behoeve van Gunvor Petroleum Rotterdam.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL33C
II.2.4) Description of the procurement:

Ontwerp en realisatie van een steiger ten behoeve van, in eerste instantie 2 tot 4 binnenvaartschepen. mogelijk uitbreidbaar met fase 2 voor additionele schepen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: PKV / Weighting: 20
Price - Weighting: 85
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 4
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Werkzaamheden van gelijksoortige aard, die door veranderingen in de projectomgeving noodzakelijk zijn geworden en die vooraf niet voorzien waren.

Daarnaast mogelijke uitbreiding met fase 2.

Op basis van deze aanbesteding behoudt HbR zich het recht voor binnen 5 jaar na oplevering van fase 1, het werk uit te breiden met de aanvullende fase door middel van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Deze melding dient gelezen te worden in het kader van de Aanbestedingswet 2012, artikel 3.38 lid 1a. Uitgangspunt voor het opstellen van een overeenkomst voor deze uitbreiding zal het onderhavige contract zijn.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Dit project is eerder al aangekondigd en direct ook weer teruggetrokken. De documenten die destijds (juli 2017) ter beschikking zijn gesteld komen te vervallen).

De gunning zal plaatsvinden op basis van EMVI (beste PKV). De kwalitatieve beoordelingscriteria hebben betrekking op de wijze waarop belangrijke risico's beheerst worden door de gegadigden. Een exacte invulling hiervan kan momenteel nog niet gegeven worden. Ca. 15 tot 20 % van de verwachte inschrijfsommen kan worden gecompenseerd met de maximale waardering voor het kwalitatieve beoordelingscriterium. De exacte wijze van gunnen en beoordelen zal worden opgenomen in het bestek of de gunningsleidraad en zal in de gunningsfase ter beschikking worden gesteld. Die gemelde werkwijze en verhoudingen zijn richtinggevend en worden pas dan definitief vastgesteld. Dit geldt ook voor de werkwijzen en verhoudingen zoals opgenomen in de aankondiging van deze opdracht.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100/125
Rotterdam
3072 AK
Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform ARN2016.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Netherlands-Rotterdam: Harbour construction works

2017/S 193-396744

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Havenbedrijf Rotterdam NV
53367972
Wilhelminakade 909
Rotterdam
3072 AP
Netherlands
Contact person: Tim Gademan
Telephone: +31 102521510
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.portofrotterdam.com

Address of the buyer profile: http://www.tenderned.nl

I.6) Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gunvor Petroleum Rotterdam, ontwerp en realisatie jetty 3.

Reference number: i.001027
II.1.2) Main CPV code
45241000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL33C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Netherlands-Rotterdam: Harbour construction works
ND Document number 396744-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ROTTERDAM
AU Authority name Havenbedrijf Rotterdam NV (53367972)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country NL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45241000 - Harbour construction works
OC Original CPV code 45241000 - Harbour construction works
RC NUTS code NL
NL33C
IA Internet address (URL) http://www.portofrotterdam.com
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >