Netherlands-Utrecht: Construction work for railways and cable transport systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003518319437035
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 396743-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Competitive dialogue

Netherlands-Utrecht: Construction work for railways and cable transport systems

2017/S 193-396743

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
ProRail BV
381962604
Moreelsepark 3
Utrecht
3511 EP
Netherlands
Contact person: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/872656bddb809361eaba8722fb6be22f
Additional information can be obtained from another address:
Via TenderNed
Utrecht
Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/872656bddb809361eaba8722fb6be22f
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Via TenderNed
Utrecht
Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Geldermalsen ? realisatie spooromgeving Geldermalsen (SOG).

Reference number: R-2AE0001
II.1.2) Main CPV code
45234000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Op de aanbesteding is het ARN 2016 van toepassing alsmede de Europese als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling ProRail (EP 2016), branchedeel Spooraannemers.

Spooromgeving Geldermalsen omvat:

Het vrijleggen van de MerwedeLingelijn, incl. realisatie 3 ongelijkvloerse kruisingen.

Het ontvlechten van het emplacement Geldermalsen, wo inkorten middenperron en realisatie twee extra perrons.

De aanleg van goederenwachtsporen en een reizigerstunnel. Er komt een elektronische interlocking.

ProRail wil deze werkzaamheden realiseren in de vorm van een Alliantie en organiseert op 17 oktober een informatiebijeenkomst om gegadigden verder over het project te informeren. ProRail verwacht dat gegadigden zich hierdoor beter kunnen organiseren en voorbereiden op de aanbesteding.

In bijlage 3 van de selectieleidraad is beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor deze informatiesessie en waar u nadere informatie over het project en de ProRail Alliantie kunt vinden.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Geldermalsen.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: CO2-prestatieladder / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 01/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Uitsluitingscriteria,

? maatschappelijke geschiktheid.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Erkenning branche Spooraannemers Categorie Spoorwerk,

? Erkenning branche Spooraannemers Categorie Bovenleiding en Draagconstructies,

? Erkenning branche Spooraannemers Categorie Treinbeveiliging,

? Erkenning branche Ingenieursbureaus Categorie Treinbeveiliging,

? technische en organisatorische bekwaamheid; kwaliteit,

? technische en organisatorische bekwaamheid; veiligheid VCA,

? technische en organisatorische bekwaamheid; taal,

? technische en organisatorische bekwaamheid; ervaringseisen 1,

? technische en organisatorische bekwaamheid; ervaringseisen 2,

? technische en organisatorische bekwaamheid; ervaringseisen 3.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 16/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN 2016
Utrecht
Netherlands
E-mail: procurement@prorail.nl

Internet address: https://www.prorail.nl/leveranciers

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Competitive dialogue

Netherlands-Utrecht: Construction work for railways and cable transport systems

2017/S 193-396743

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
ProRail BV
381962604
Moreelsepark 3
Utrecht
3511 EP
Netherlands
Contact person: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Geldermalsen ? realisatie spooromgeving Geldermalsen (SOG).

Reference number: R-2AE0001
II.1.2) Main CPV code
45234000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 01/09/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 16/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Netherlands-Utrecht: Construction work for railways and cable transport systems
ND Document number 396743-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place UTRECHT
AU Authority name ProRail BV (381962604)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Competitive dialogue
CY Country NL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure C - Competitive dialogue
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >