Netherlands-Utrecht: Software-related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003518353100145
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 394475-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Netherlands-Utrecht: Software-related services

2017/S 192-394475

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
NS Groep NV
41680548
Laan van Puntenburg 100
Utrecht
3511 ER
Netherlands
Contact person: Wally van Schooten
Telephone: +31 302353897
E-mail: procurementsupport@ns.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ns.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/75fcc73f6fe68565d68cc258be289b1c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/75fcc73f6fe68565d68cc258be289b1c
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Licentie solution provider.

II.1.2) Main CPV code
72260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Doelstelling van deze aanbesteding is het selecteren van een partij die o.b.v. bewezen kennis en kunde in staat is NS maximaal te ondersteunen bij het verwerven en beheren van standaard softwarelicenties, mn. gericht op de kantoor automatisering.

1. Levering van standaard software.

2. Advisering over licentievormen, proactief en op afroep, voor zowel cloud als on premise licentie modellen, in de vorm van consultancy en/of trainingen.

3. Ondersteunen bij het komen tot verbetering van commerciele voorwaarden zowel bij aanschaf als gedurende de looptijd van de overeenkomst van softwarelicenties, cloud applicaties en bijbehorende support en maintenance. Daarnaast dient er de mogelijkheid geboden te worden voor doorlevering en dealregistratie.

4. Ontzorgen bij de operationele SAM processen zoals het up to date houden van de door de inschrijver geleverde software in FlexNet Manager (FNM).

5. Op verzoek van NS ondersteunen bij het afwikkelen van eventuele licentie audits.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Nederland.

II.2.4) Description of the procurement:

NS is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar met 1 leverancier met de mogelijkheid deze raamovereenkomst 2 x met maximaal 2 jaar te verlengen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gunningscriterium ? kwaliteit / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aantal mogelijke verlengingen: 2.

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijkheid tot verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Een digitale veiling kan onderdeel zijn van de RFP.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

NS maakt gebruik van Ariba Sourcing. Gegadigden kunnen toegang krijgen tot de stukken d.m.v. het sturen van een mail met alle bedrijfsgegevens naar procurementsupport@ns.nl

Let op: aanmelden per e-mail (via procurementsupport@ns.nl ) is niet voldoende, de aanmelding bestaat uit het aanleveren van de in de selectieleidraad genoemde documenten. Op deze aanbesteding is het ARNS (Aanbestedingsreglement NS) van toepassing. Het ARNS is als bijlage toegevoegd aan de selectieleidraad. NS zal voor deze aanbesteding gebruikmaken van een e-Procurementtool, waarin de selectieleidraad is opgenomen. Voor de toegang tot deze e-Procurementtool (en de daarin beschikbare selectiedraad) dient gegadigde de volgende gegevens per e-mail te versturen aan: procurementsupport@ns.nl : ? naam van het bedrijf ? naam van de contactpersoon ? postadres ? e-mailadres van contactpersoon ? telefoonnummer van contactpersoon.

Na ontvangst van de voorgenoemde gegevens door NS Procurementsupport ontvangt de gegadigde z.s.m. een inlognaam en een toegangscode incl. bijbehorende instructies voor het gebruik van de e-Procurementtool. Indien de gegadigde zich kwalificeert/selecteert op basis van de selectieleidraad, dan ontvangt de gegadigde de offerte-aanvraag (RFP). Communiceren inzake deze aankondiging van de opdracht met anderen dan de door NS aangegeven contactpersoon en/of de door hem aangestelde plaatsvervanger kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Zie verder de selectieleidraad voor nadere inlichtingen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Midden-Nederland
Vrouwe Justitiaplein 1
Utrecht
3511 EX
Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Netherlands-Utrecht: Software-related services

2017/S 192-394475

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
NS Groep NV
41680548
Laan van Puntenburg 100
Utrecht
3511 ER
Netherlands
Contact person: Wally van Schooten
Telephone: +31 302353897
E-mail: procurementsupport@ns.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ns.nl

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Licentie solution provider.

II.1.2) Main CPV code
72260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aantal mogelijke verlengingen: 2.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-Utrecht: Software-related services
ND Document number 394475-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place UTRECHT
AU Authority name NS Groep NV (41680548)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country NL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72260000 - Software-related services
OC Original CPV code 72260000 - Software-related services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.ns.nl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >