Estonia-Tallinn: Studio mixing console

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 38 - Construction, Mining, Excavating, and Highway Mainenance Equipment
Opps ID: NBD00003518691627079
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395894-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Studio mixing console

2017/S 193-395894

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Eesti Rahvusringhaaling
74002322
Gonsiori 27
Tallinn
15029
Estonia
Contact person: Nora Lahe
Telephone: +372 6284124
E-mail: nora.lahe@err.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.err.ee

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine.

Reference number: 185034
II.1.2) Main CPV code
32342420
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Riigihanke uldobjekt on helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine. Riigihange on jagatud kolmeks osaks:

1. esimese foonika heliaparatuuri ja lisaseadmete ostmine;

2. Avid Pro Tools salvestusseadmete laienduse ostmine;

3. Raadioteatri helipultide ja lisaseadmete ostmine.

Ostjal voimaldatakse alustada Vara ulesseadmisega hiljemalt 90 (uheksakumne) kalendripaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest Ostja asukohas (Kreutzwaldi 14, Tallinn). Peale Vara ulesseadmist toimub Ostja nimetatud isikutele koolituse labiviimine ning Vara loplik seadistamine ja haalestus.Vara antakse ule parast Hankelepingu punktis 4.1 nimetatud toimingute labiviimist ajavahemikus 3.1-10.1.2018. a, ja pooled koostavad uleandmise kohta uleandmisakti.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 356 923.40 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Esimese foonika heliaparatuuri ja lisaseadmete ostmine

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

Riigihanke osa 1 objekt on esimese foonika heliaparatuuri ja lisaseadmete ostmine. Hankijal on oigus Pakkujalt nouda kirjeldatud seadmete (igast seadmest uhe) esitamist Hankija asukohas, et hinnata nende vastavust esitatud nouetele. Pakkuja peab hankija noudmisel tooma omal kulul noutud seadmed testimiseks uhe nadala jooksul vastava teate saamisest arvates. Hankija teostab testid uhe nadala jooksul alates seadmete uleandmisest Hankijale ning tagastab seadmed Hankija asukohas.

Koik hangitavad seadmed peavad olema uued. Koikidel seadmetel peab olema vahemalt uheaastane garantii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Vara ulesseadmine algab hiljemalt 90 kalendripaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest. Peale Vara ulesseadmist toimub Ostja nimetatud isikutele koolitus ning Vara loplik seadistamine ja haalestus.Vara antakse ule parast Hankelepingu punktis 4.1 nimetatud toimingute labiviimist ajavahemikus 3.1-10.1.2018 ja pooled koostavad uleandmise kohta uleandmisakti.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Avid Pro Tools salvestusseadmete laienduse ostmine

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

Riigihanke osa 1 objekt on Avid Pro Tools salvestusseadmete laienduse ostmine. Hankijal on oigus Pakkujalt nouda kirjeldatud seadmete (igast seadmest uhe) esitamist Hankija asukohas, et hinnata nende vastavust esitatud nouetele. Pakkuja peab hankija noudmisel tooma omal kulul noutud seadmed testimiseks uhe nadala jooksul vastava teate saamisest arvates. Hankija teostab testid uhe nadala jooksul alates seadmete uleandmisest Hankijale ning tagastab seadmed Hankija asukohas.

Koik hangitavad seadmed peavad olema uued. Koikidel seadmetel peab olema vahemalt uheaastane garantii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Vara ulesseadmine algab hiljemalt 90 kalendripaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest. Peale Vara ulesseadmist toimub Ostja nimetatud isikutele koolitus ning Vara loplik seadistamine ja haalestus.Vara antakse ule parast Hankelepingu punktis 4.1 nimetatud toimingute labiviimist ajavahemikus 3.1-10.1.2018 ja pooled koostavad uleandmise kohta uleandmisakti.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Raadioteatri helipultide ja lisaseadmete ostmine

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

Riigihanke osa 1 objekt on Raadioteatri helipultide ja lisaseadmete ostmine. Hankijal on oigus Pakkujalt nouda kirjeldatud seadmete (igast seadmest uhe) esitamist Hankija asukohas, et hinnata nende vastavust esitatud nouetele. Pakkuja peab hankija noudmisel tooma omal kulul noutud seadmed testimiseks uhe nadala jooksul vastava teate saamisest arvates. Hankija teostab testid uhe nadala jooksul alates seadmete uleandmisest Hankijale ning tagastab seadmed Hankija asukohas.

Koik hangitavad seadmed peavad olema uued. Koikidel seadmetel peab olema vahemalt uheaastane garantii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Vara ulesseadmine algab hiljemalt 90 kalendripaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest. Peale Vara ulesseadmist toimub Ostja nimetatud isikutele koolitus ning Vara loplik seadistamine ja haalestus.Vara antakse ule parast Hankelepingu punktis 4.1 nimetatud toimingute labiviimist ajavahemikus 03.01-10.01.2018 ja pooled koostavad uleandmise kohta uleandmisakti.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-250606
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Osauhing Promedia
10060308
Tartu mnt 43/Kreutzwaldi 24
Tallinn
10128
Estonia
Telephone: +372 6418006
E-mail: j.ling@promedia.ee
NUTS code: EE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 272 509.40 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
UAB Televizijons ir ry?io sistemos
145213623
Dvaro g. 140
Shiauliai
76199
Lithuania
Telephone: +370 69390647
E-mail: vitalij@tvc.lt
NUTS code: LT
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 153.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Osauhing Promedia
10060308
Tartu mnt 43/Kreutzwaldi 24
Tallinn
10128
Estonia
Telephone: +372 6418006
E-mail: j.ling@promedia.ee
NUTS code: EE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 28 261.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Studio mixing console

2017/S 193-395894

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Eesti Rahvusringhaaling
74002322
Gonsiori 27
Tallinn
15029
Estonia
Contact person: Nora Lahe
Telephone: +372 6284124
E-mail: nora.lahe@err.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.err.ee

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine.

Reference number: 185034
II.1.2) Main CPV code
32342420
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 356 923.40 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Esimese foonika heliaparatuuri ja lisaseadmete ostmine

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2) Description
II.2.1) Title:

Avid Pro Tools salvestusseadmete laienduse ostmine

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2) Description
II.2.1) Title:

Raadioteatri helipultide ja lisaseadmete ostmine

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
32342420
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-250606

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Osauhing Promedia
10060308
Tartu mnt 43/Kreutzwaldi 24
Tallinn
10128
Estonia
Telephone: +372 6418006
E-mail: j.ling@promedia.ee
NUTS code: EE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 272 509.40 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
UAB Televizijons ir ry?io sistemos
145213623
Dvaro g. 140
Shiauliai
76199
Lithuania
Telephone: +370 69390647
E-mail: vitalij@tvc.lt
NUTS code: LT
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 153.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Osauhing Promedia
10060308
Tartu mnt 43/Kreutzwaldi 24
Tallinn
10128
Estonia
Telephone: +372 6418006
E-mail: j.ling@promedia.ee
NUTS code: EE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 28 261.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Estonia-Tallinn: Studio mixing console
ND Document number 395894-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TALLINN
AU Authority name Eesti Rahvusringhaaling (74002322)
OL Original language ET
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country EE
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 32342420 - Studio mixing console
OC Original CPV code 32342420 - Studio mixing console
RC NUTS code EE
IA Internet address (URL) http://www.err.ee
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >