Poland-Krakow: Processed fruit and vegetables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003519106102564
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395495-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Processed fruit and vegetables

2017/S 193-395495

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych, warzyw i owocow konserwowych.

Reference number: 177/2017
II.1.2) Main CPV code
15330000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa przetworow warzywnych kwaszonych, warzyw i owocow konserwowych do Jednostek Wojskowych rejonu zaopatrywania 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2017 roku (7 obszarow dostaw), zgodnie z normami oraz asortymentem, ilo?ciami i wymaganiami okre?lonymi w dokumentacji post?powania. Zamowienie obejmuje 2 grupy produktow: 1. Przetwory warzywne kwaszone. 2. Warzywa i owoce konserwowe. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 14 zada? w zale?no?ci od obszaru dostaw. Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie wszystkich zada?, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 31 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Obszar I ? 31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy Zgierz, 4 miejsca dostaw: 95-043 Le?nica Wielka; 90-901 Lod?; 92, 90-901 Lod?; 97-217 Lubochnia, 97-200 Tomaszow Mazowiecki,ul. Pilsudskiego 72.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1.Kapusta kwaszona kg 3680

2.Ogorki kwaszone kg 1920.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: dla zadania nr 1 ? 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? obszar II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Obszar II ? 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Lask. 2 miejsca dostaw: ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz; Gucin 58a, 98-100 Lask.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 600

2. Ogorki kwaszone kg 400.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: dla zadania nr 2 ? 100,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 32 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Obszar III-32 Wojskowy Oddzial Gospodarczy,Zamo??.4 miejsca dostaw:ul.Leona Kruczkowskiego 49,20-400Lublin;ul.Dwernickiego 4,22-500Hrubieszow;ul.Pilsudskiego36,22-400Zamo??,ul.Lubelska 139,22-100Chelm.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 1520

2. Ogorki kwaszone kg 1360.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 3 ? 200,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 33 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Obszar IV ? 33 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego. 3 miejsca dostaw: ul. Anieli Krzywo? 1, 39-460 Nowa D?ba; ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz; ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 3200

2. Ogorki kwaszone kg 1800.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 4 ? 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 34 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Obszar V-34 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, Rzeszow. 4 miejsca dostaw :ul. Lwowska 5, 35-922 Rzeszow; ul. Sandomierska 20,37-400 Nisko;ul.3-go Maja 80,37-500 Jaroslaw; ul.29-go Listopada,37-700 Przemy?l.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 2800

2. Ogorki kwaszone kg 1600.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 5 ? 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego oraz 8 Bazy Lotnictwa Transportowego ? obszar VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Obszar VI-35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul.Krakowska 2, 30-901 Krakow oraz 8 Baza Lotnictwa Transportowego,ul. Medweckiego 1, 30-901 Krakow-Balice.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 1600

2. Ogorki kwaszone kg 1320.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 6 ? 200,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ? obszar VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Obszar VII-41 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Brygady Po?cigowej 5, 08- 521 D?blin.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych:

1. Kapusta kwaszona kg 3200

2. Ogorki kwaszone kg 2000.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 7 ? 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 31 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar I

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Obszar I ? 31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy Zgierz, 4 miejsca dostaw: 95-043 Le?nica Wielka; ul. ?rodlowa 52,; 90-901 Lod?; ul. 6-go Sierpnia 92, 90-901 Lod?; Nowy Glinnik 97-217 Lubochnia.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 840

2. Ogorki slodko kwa?ne kg 243

3. Papryka konserwowa kg 720

4. Chrzan tarty kg 308

5. Buraczki konserwowe kg 315

6. Oliwki zielone konserwowe kg 68

7. ?wikla z chrzanem kg 240

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 146

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 146

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 210

11. Salatka szwedzka kg 198

12. Salatka rubinowa kg 146

13. Salatka naddunajska kg 152

14. Salatka selerowo-marchewkowa kg 154

15. Salatka warzywna kg 148

16. Salatka patinsonowa kg 142

17. Szczaw konserwowy kg 218

18. Przecier ogorkowy kg 128

19. Kukurydza konserwowa kg 360

20. Pieczarki konserwowe kg 416

21. Leczo pieczarkowe kg 288

22. Seler konserwowy kg 130

23. Powidla ?liwkowe jednoporcjowe kg 320

24. ?urawina do mi?sa kg 15

25. Ananas w syropie kg 326

26. Brzoskwinia w syropie kg 208.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 8 ? 1 800,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? obszar II

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Obszar II ? 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Lask. 2 miejsca dostaw: ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz; Gucin 58a, 98-100 Lask.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 240

2. Ogorki slodko kwa?ne kg 96

3. Papryka konserwowa kg 80

4. Chrzan tarty kg 16

5. Buraczki konserwowe kg 40

6. Oliwki zielone konserwowe kg 8

7. ?wikla z chrzanem kg 64

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 160

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 160

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 60

11. Salatka szwedzka kg 60

12. Salatka rubinowa kg 60

13. Salatka naddunajska kg 60

14. Salatka selerowo-marchewkowa kg 60

15. Salatka warzywna kg 60

16. Szczaw konserwowy kg 20

17. Przecier ogorkowy kg 12

18. Kukurydza konserwowa kg 80

19. Pieczarki konserwowe kg 20

20. Seler konserwowy kg 5

21. Anans w syropie kg 8.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 9 ? 200,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 32 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar III

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Obszar III-32 Wojskowy Oddzial Gospodarczy,Zamo??.4 miejsca dostaw:ul.Leona Kruczkowskiego 49,20-400Lublin;ul.Dwernickiego 4,22-500Hrubieszow;ul.Pilsudskiego36,22-400Zamo??,ul.Lubelska 139,22-100Chelm.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 880

2. Ogorki slodko kwa?ne kg 376

3. Papryka konserwowa kg 732

4. Chrzan tarty kg 92

5. Buraczki konserwowe kg 16

6. Oliwki zielone konserwowe kg 4

7. ?wikla z chrzanem kg 96

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 272

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 192

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 176

11. Salatka szwedzka kg 308

12. Salatka rubinowa kg 64

13. Salatka naddunajska kg 188

14. Salatka selerowo-marchewkowa kg 72

15. Salatka warzywna kg 64

16. Szczaw konserwowy kg 124

17. Przecier ogorkowy kg 20

18. Kukurydza konserwowa kg 124

19. Pieczarki konserwowe kg 52

20. Leczo pieczarkowe kg 96

21. Seler konserwowy kg 42

22. Powidla ?liwkowe jednoporcjowe kg 104

23. ?urawina do mi?s kg 4

24. Ananas w syropie kg 44

25. Brzoskwiia w syropie kg 20.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci:

Dla zadania nr 10 ? 1 000,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 33 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar IV

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Obszar IV ? 33 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, 3 miejsca dostaw: ul. Anieli Krzywo? 1, 39-460 Nowa D?ba; ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz; ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 1400

3. Papryka konserwowa kg 1200

4. Chrzan tarty kg 280

5. Buraczki konserwowe kg 320

6. Oliwki zielone konserwowe kg 160

7. ?wikla z chrzanem kg 320

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 320

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 320

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 320

11. Salatka szwedzka kg 480

12. Salatka rubinowa kg 320

13. Salatka naddunajska kg 320

14. Salatka selerowo-marchwiowa kg 200

15. Salatka warzywna kg 160

16. Salatka patisonowa kg 160

17. Szczaw konserwowy kg 240

18. Przecier ogorkowy kg 240

19. Kukurydza konserwowa kg 240

20. Pieczarki konserwowe kg 320

21. Leczo pieczarkowe kg 600

22. Seler konserwowy kg 160

23. Powidla ?liwkowe jednoporcjowe kg 40

24. ?urawina do mi?s kg 40.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci:

Dla zadania nr 11 ? 1 900,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 34 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar V

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Obszar V-34 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, Rzeszow. 4 miejsca dostaw :ul. Lwowska 5, 35-922 Rzeszow; ul. Sandomierska 20,37-400 Nisko;ul.3-go Maja 80,37-500 Jaroslaw; ul.29-go Listopada,37-700 Przemy?l.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 1400

2. Ogorki slodko-kwa?ne kg 600

3. Papryka konserwowa kg 1600

4. Chrzan tarty kg 160

5. Buraczki konserwowe kg 600

6. Oliwki zielone konserwowe kg 40

7. ?wikla z chrzanem kg 800

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 480

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 320

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 280

11. Salatka szwedzka kg 480

12. Salatka rubinowa kg 400

13. Salatka naddunajska kg 320

14. Salatka selerowo-marchwiowa kg 400

15. Salatka warzywna kg 320

16. Salatka patinsonowa kg 200

17. Szczaw konserwowy kg 60

18. Przecier ogorkowy kg 480

19. Kukurydza konserwowa kg 240

20. Pieczarki konserwowe kg 800

21. Leczo pieczarkowe kg 160

22. Powidla ?liwkowe jednoporcjowe kg 160.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci:

Dla zadania nr 12 ? 2 500,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego oraz 8 Bazy Lotnictwa Transportowego ? obszar VI

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Obszar VI-35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul.Krakowska 2, 30-901 Krakow oraz 8 Baza Lotnictwa Transportowego,ul. Medweckiego 1, 30-901 Krakow-Balice.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 580

2. Ogorki slodko kwa?ne kg 100

3. Papryka konserwowa kg 580

4. Chrzan tarty kg 100

5. Buraczki konserwowe kg 92

6. Oliwki zielone konserwowe kg 44

7. ?wikla z chrzanem kg 232

8. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 360

9. Salatka warzywna 2-skladnikowa kg 172

10. Salatka z czerwonej kapusty kg 280

11. Salatka szwedzka kg 240

12. Salatka rubinowa kg 52

13. Salatka naddunajska kg 80

14. Salatka selerowo-marchwiowa kg 40

15. Salatka warzywna kg 40

16. Salatka patinsonowa kg 28

17. Szczaw konserwowy kg 84

18. Przecier ogorkowy kg 76

19. Kukurydza konserwowa kg 180

20. Pieczarki konserwowe kg 168

21. Leczo pieczarkowe kg 20

22. Seler konserwowy kg 44

23. Powidla ?liwkowe jednoporcjowe kg 48

24. Ananas w syropie kg 6

25. Brzoskwinia w syropie kg 6.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci:

Dla zadania nr 13 ? 800,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 14 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ? obszar VII

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Obszar VII-41 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Brygady Po?cigowej 5, 08- 521 D?blin.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa warzyw i owocow konserwowych:

1. Ogorki konserwowe kg 1600

3. Papryka konserwowa kg 1200

4. Chrzan tarty kg 200

5. Oliwki zielone konserwowe kg 40

6. ?wikla z chrzanem kg 120

7. Salatka warzywna 5-skladnikowa kg 400

8. Salatka z czerwonej kapusty kg 400

9. Salatka szwedzka kg 400

10. Salatka selerowo-marchwiowa kg 200

11. Szczaw konserwowy kg 80

12. Przecier ogorkowy kg 120

13. Kukurydza konserwowa kg 160

14. Pieczarki konserwowe kg 600

15. Leczo pieczarkowe kg 400

16. Seler konserwowy kg 40

17. Powidl? ?liwkowe jednoporcjowe kg 80

18. ?urawina do mi?s kg 4

19. Ananas w syropie kg 60

20. Brzoskwinia w syropie kg 60.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji, polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego. Ilo?ci jakie zamawiaj?cy zamierza zakupi? w ramach opcji zawieraj? zal?czniki do SIWZ.

Cz??? zamowienia okre?lona jako ?prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamowienie w ramach prawa opcji b?dzie realizowane wedlug cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc? jak dla zamowienia podstawowego. Szczegolowe warunki realizacji przez wykonawc? zamowienia w ramach opcji zawiera zal?cznik do SIWZ ? Wzor umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla zadania nr 14 ? 1 500,00 zl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e ?e posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci w zakresie obejmuj?cym przedmiot zamowienia.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych powy?szy warunek:

Dokumenty skladane w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej:

a) obowi?zuj?ca Decyzja Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu do wprowadzania do obrotu produktow pochodzenia nie zwierz?cego (podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. Nr 171 poz.1225 z po?n. zm.) lub za?wiadczenie o wpisie do rejestru zakladow zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorow dokumentow dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zakladow produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) je?eli ustawa naklada obowi?zek takich uprawnie?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?lone zostaly we wzorze umowy ktory zostanie zal?czony do dokumentacji zamowienia. Wykonawca, wybrany do realizacji zamowienia, zobowi?zany b?dzie przez caly okres zwi?zania umow? posiada? aktualn? polis? lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem (lub odr?bn?) od odpowiedzialno?ci cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez produkty wyprodukowane lub/i dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego o warto?ci rownej lub wy?szej sumie warto?ci zawartej umowy na dowod czego, przed podpisaniem umowy, zobowi?zany b?dzie przedlo?y? kopi? dowodu zawarcia ubezpieczenia (ktora b?dzie stanowi? zal?cznik do umowy).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
Place:

3 Regionalna Baza Logistyczna Krakow, ul. Montelupich 3, 30-901 Krakow, budynek 28, sala 012.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy?: aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w zal?czniku do SIWZ,wypelniony druk OFERTA oraz wypelnione formularze cenowe.

2. Wykonawcy nie mog? podlega? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt 1) ustawy PZP.

3.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej: Dokumenty wymienione w sekcji III.1.1) niniejszego ogloszenia;

2) w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach o ktorych mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp:

a) odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu,

c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow o ktorym mowa w:

? ppkt 2), lit b), sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp ? wystawiony nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu.

? ppkt 2),lit a), sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci (wystawiony nie wcze?niej, ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu).

3) w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego (art. 25 ust 1 pkt 2) Pzp) wykonawca przedlo?y aktualny dokumentu potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP:certyfikat HACCP, wystawiony przez niezale?n?, akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? LUB za?wiadczenie wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub wla?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73, ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia LUB protokol z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sklad ktorego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn? ocen? opracowania, wdro?enia i utrzymywania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia. Szczegoly dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej okre?la ustawa z 29.1.2004 ? Prawo zamowie? publicznych(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz 1579) w Dziale VI.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Processed fruit and vegetables

2017/S 193-395495

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych, warzyw i owocow konserwowych.

Reference number: 177/2017
II.1.2) Main CPV code
15330000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 31 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? obszar II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 32 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 33 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL72
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 34 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego oraz 8 Bazy Lotnictwa Transportowego ? obszar VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7 ? Dostawa przetworow warzywnych kwaszonych do 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ? obszar VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331142
15331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 31 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar I

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? obszar II

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 32 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar III

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 33 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar IV

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL72
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 34 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego ? obszar V

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 35 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego oraz 8 Bazy Lotnictwa Transportowego ? obszar VI

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 14 ? Dostawa warzyw i owocow konserwowych do 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ? obszar VII

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
15330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Processed fruit and vegetables
ND Document number 395495-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name 3 Regionalna Baza Logistyczna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15330000 - Processed fruit and vegetables
15331000 - Processed vegetables
15331142 - Processed cabbage
OC Original CPV code 15330000 - Processed fruit and vegetables
15331000 - Processed vegetables
15331142 - Processed cabbage
RC NUTS code PL
PL21
PL72
PL81
PL82
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >