Poland-Zielona Gora: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003519291233072
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395437-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2017/S 193-395437

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielona Gora
ul. Podgorna 22
Zielona Gora
65-424
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Zielona Gora Departament Organizacyjny ? Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Fax: +48 684564455
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.zielona-gora.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zielonagora.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup, dostawa i monta? wyposa?enia do nowopowstalego budynku na potrzeby Mlodzie?owego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza- Meble.

Reference number: DO-ZP.271.69.2017
II.1.2) Main CPV code
39000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wszystkich przedmiotow wymienionych w zal?cznikach do nowopowstalego budynku Mlodzie?owego Centrum Kultury i Edukacji ?Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielonej Gorze na ul. Wyszy?skiego 19 a. Wykonawca zobowi?zany jest zakupi? lub wykona?, dostarczy? i zamontowa? obj?te niniejszym zamowieniem towary fabrycznie nowe, wolne od wad, pelnowarto?ciowe, w pierwszym gatunku i nie nosz?ce znamion u?ytkowania, do pomieszczenia wskazanego przez upowa?nionego pracownika Zamawiaj?cego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I -Meble kuchenne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 230,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie II -Meble szkolne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 3.750,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie III -Meble tapicerowane

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 1.300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie IV -Meble na zamowienie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 680,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie V -Meble biurowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 500,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie VI -Meble inne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.04.04.03-08-0001/16.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w przypadkach okre?lonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

3. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci 1.350,00 zl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z dokumentami zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Skladanie ofert ? w siedzibie Zamawiaj?cego tj. w Urz?dzie Miasta Zielona Gora, 65-424 Zielona Gora, ul. Podgorna 22, pokoj 407

otwarcie ofert ? w siedzibie Zamawiaj?cego tj. w Urz?dzie Miasta Zielona Gora, ul. Podgorna 22, pokoj nr 810.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu korzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ustawy pzp;

2. Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni od uplywu terminu skladania ofert. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2017/S 193-395437

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielona Gora
ul. Podgorna 22
Zielona Gora
65-424
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Zielona Gora Departament Organizacyjny ? Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Fax: +48 684564455
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.zielona-gora.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup, dostawa i monta? wyposa?enia do nowopowstalego budynku na potrzeby Mlodzie?owego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza- Meble.

Reference number: DO-ZP.271.69.2017
II.1.2) Main CPV code
39000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I -Meble kuchenne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie II -Meble szkolne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie III -Meble tapicerowane

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie IV -Meble na zamowienie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie V -Meble biurowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie VI -Meble inne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39131000
39134000
39136000
39151000
39150000
39153000
39156000
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 1
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
ND Document number 395437-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Miasto Zielona Gora
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39130000 - Office furniture
39131000 - Office shelving
39134000 - Computer furniture
39136000 - Coat hangers
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39151000 - Miscellaneous furniture
39153000 - Conference-room furniture
39156000 - Lounge and reception-area furniture
39160000 - School furniture
39161000 - Kindergarten furniture
OC Original CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39130000 - Office furniture
39131000 - Office shelving
39134000 - Computer furniture
39136000 - Coat hangers
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39151000 - Miscellaneous furniture
39153000 - Conference-room furniture
39156000 - Lounge and reception-area furniture
39160000 - School furniture
39161000 - Kindergarten furniture
RC NUTS code PL432
IA Internet address (URL) www.zielona-gora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >