Poland-Warsaw: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003519434995172
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393230-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 192-393230

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stoleczny Zarz?d Infrastruktury
32/2017
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Poland
Contact person: Malwina Piekut
Telephone: +48 261840653
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Fax: +48 261845877
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szi.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna MON
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych, mebli metalowych, krzesel, foteli oraz mebli gabinetowych.

Reference number: 32/2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mebli biurowych, mebli metalowych, krzesel, foteli oraz mebli gabinetowych w ilo?ciach zawartych w formularzach cenowych stanowi?cych zal?cznik nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 417 211.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostaw? mebli nale?y realizowa? do (dokladny adres wymieniony zostaly w Formularzu cenowym nr 1):

obiekt: ul. Nie?wieska 54/56, 03-867 Warszawa;

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 4 ? 4a do SIWZ ? formularz cenowy i opis wraz z rysunkami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (szczegolowo opisane w zal?czniku nr 4-4a do SIWZ). Dostawy mebli z zamowienia obj?tego prawem opcji b?d? realizowane do obiektu/magazynu Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Nie?wieskiej 54/56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? zawieraj?c? najkorzystniejszy bilans punktow w 3 kryteriach:

?Cena oferty ? 60 %

?Termin wykonania zamowienia ? 20 %

?Okres r?kojmi/gwarancji ? 20 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostaw? mebli nale?y realizowa? do (dokladny adres wymieniony zostaly w Formularzu cenowym nr 2):

obiekt: ul. Nie?wieska 54/56, 03-867 Warszawa;

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 5 ? 5a do SIWZ ? formularz cenowy i opis wraz z rysunkami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (szczegolowo opisane w zal?czniku nr 5-5a do SIWZ). Dostawy mebli z zamowienia obj?tego prawem opcji b?d? realizowane do obiektu/magazynu Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Nie?wieskiej 54/56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? zawieraj?c? najkorzystniejszy bilans punktow w 3 kryteriach:

?Cena oferty ? 60 %

?Termin wykonania zamowienia ? 20 %

?Okres r?kojmi/gwarancji ? 20 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostaw? mebli nale?y realizowa? do (dokladny adres wymieniony zostaly w Formularzu cenowym nr 3):

obiekt: ul. Nie?wieska 54/56, 03-867 Warszawa;

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 6 -6a do SIWZ ? formularz cenowy i opis wraz z rysunkami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (szczegolowo opisane w zal?czniku nr 6-6a do SIWZ). Dostawy mebli z zamowienia obj?tego prawem opcji b?d? realizowane do obiektu/magazynu Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Nie?wieskiej 54/56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? zawieraj?c? najkorzystniejszy bilans punktow w 3 kryteriach:

?Cena oferty ? 60 %

?Termin wykonania zamowienia ? 20 %

?Okres r?kojmi/gwarancji ? 20 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostaw? mebli nale?y zrealizowa? do(dokladny adres podany jest w Formularzu cenowym nr 4)

Warszawa; Ciechanow; Komorowo; Plock; Pomiechowek; Zegrze Pld.;Grojec.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 7-7a do SIWZ ? formularz cenowy i opis wraz z rysunkami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (szczegolowo opisane w zal?czniku nr 7-7a do SIWZ). Dostawy mebli z zamowienia obj?tego prawem opcji b?d? realizowane do obiektu/magazynu Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Nie?wieskiej 54/56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? zawieraj?c? najkorzystniejszy bilans punktow w 3 kryteriach:

?Cena oferty ? 60 %

?Termin wykonania zamowienia ? 20 %

?Okres r?kojmi/gwarancji ? 20 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Dostaw? mebli nale?y zrealizowa? do (dokladny adres wymieniony zostaly w Formularzu cenowym nr 5):

obiekt: ul. Nie?wieska 54/56, 03-867 Warszawa;

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zal?czniku nr 8 ? 8a do SIWZ ? formularz cenowy i opis wraz z rysunkami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (szczegolowo opisane w zal?czniku nr 8-8a do SIWZ). Dostawy mebli z zamowienia obj?tego prawem opcji b?d? realizowane do obiektu/magazynuZamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Nie?wieskiej 54/56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? zawieraj?c? najkorzystniejszy bilans punktow w 3 kryteriach:

?Cena oferty ? 60 %

?Termin wykonania zamowienia ? 20 %

?Okres r?kojmi/gwarancji ? 20 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-234569
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Jard Sp. z o.o.
al. Na Skarpie 21/11
Warszawa
00-488
Poland
E-mail: biuro2@jardwaw.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.jardwaw.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 750 386.00 PLN
Lowest offer: 593 012.00 PLN / Highest offer: 771 928.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa krzesel i foteli

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Cubica Piotr Sudol
ul. ?w. Ducha 5A/5
Szczecin
70-205
Poland
E-mail: biuro@cubica.com.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cubica.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 386 500.00 PLN
Lowest offer: 1 076 615.00 PLN / Highest offer: 1 353 494.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa mebli metalowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe MET-POL Ryszard Ossowski
ul. Le?na 8
Bobowo
83-212
Poland
E-mail: biuro@met-pol.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.met-pol.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 395 690.00 PLN
Lowest offer: 323 714.00 PLN / Highest offer: 380 158.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Szkol Cezas Sp. z o.o.
Al. Solidarno?ci 15
Bialystok
15-751
Poland
E-mail: cezas@cezas.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cezas.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 850 175.00 PLN
Lowest offer: 1 593 233.00 PLN / Highest offer: 1 593 233.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 5
Lot No: 5
Title:

Dostawa mebli gabinetowych i mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Szkol Cezas Sp. z o.o.
Al. Solidarno?ci 15
Bialystok
15-751
Poland
E-mail: cezas@cezas.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cezas.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 460.00 PLN
Lowest offer: 37 289.00 PLN / Highest offer: 43 121.38 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 192-393230

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stoleczny Zarz?d Infrastruktury
32/2017
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Poland
Contact person: Malwina Piekut
Telephone: +48 261840653
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Fax: +48 261845877
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szi.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych, mebli metalowych, krzesel, foteli oraz mebli gabinetowych.

Reference number: 32/2017
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 417 211.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-234569

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Jard Sp. z o.o.
al. Na Skarpie 21/11
Warszawa
00-488
Poland
E-mail: biuro2@jardwaw.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.jardwaw.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 750 386.00 PLN
Lowest offer: 593 012.00 PLN / Highest offer: 771 928.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa krzesel i foteli

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Cubica Piotr Sudol
ul. ?w. Ducha 5A/5
Szczecin
70-205
Poland
E-mail: biuro@cubica.com.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cubica.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 386 500.00 PLN
Lowest offer: 1 076 615.00 PLN / Highest offer: 1 353 494.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa mebli metalowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe MET-POL Ryszard Ossowski
ul. Le?na 8
Bobowo
83-212
Poland
E-mail: biuro@met-pol.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.met-pol.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 395 690.00 PLN
Lowest offer: 323 714.00 PLN / Highest offer: 380 158.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Szkol Cezas Sp. z o.o.
Al. Solidarno?ci 15
Bialystok
15-751
Poland
E-mail: cezas@cezas.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cezas.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 850 175.00 PLN
Lowest offer: 1 593 233.00 PLN / Highest offer: 1 593 233.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Cz??? 5
Lot No: 5
Title:

Dostawa mebli gabinetowych i mebli biurowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Szkol Cezas Sp. z o.o.
Al. Solidarno?ci 15
Bialystok
15-751
Poland
E-mail: cezas@cezas.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.cezas.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 460.00 PLN
Lowest offer: 37 289.00 PLN / Highest offer: 43 121.38 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Furniture
ND Document number 393230-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Stoleczny Zarz?d Infrastruktury (32/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39100000 - Furniture
OC Original CPV code 39100000 - Furniture
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szi.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >