Poland-Nysa: Intraocular lenses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 67 - Photographic Equipment
Opps ID: NBD00003519505826176
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 397042-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nysa: Intraocular lenses

2017/S 193-397042

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Zespol Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Bohaterow Warszawy 34
For the attention of: Aleksandra Bobak
48-300 Nysa
Poland
Telephone: +48 774087839
E-mail: bobak@zoznysa.pl
Fax: +48 774333038

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.zoznysa.pl/

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

Description
Intraocular lenses.
Medical consumables.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 09:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nysa: Intraocular lenses

2017/S 193-397042

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Zespol Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Bohaterow Warszawy 34
For the attention of: Aleksandra Bobak
48-300 Nysa
Poland
Telephone: +48 774087839
E-mail: bobak@zoznysa.pl
Fax: +48 774333038

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.zoznysa.pl/

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: zespol opieki zdrowotnej
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa akcesoriow zu?ywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrekromii przedniej i tylnej wraz z dzier?aw? aparatu, soczewek wewn?trzgalkowych, preparatow ?rodgalkowych, pier?cieni dotorebkowych, oleju ci??kiego, drobnego sprz?tu jednorazowego u?ytku, no?y do mikrochirurgii oka, narz?dzi chirurgicznych wielorazowego u?ytku, haczykow t?czowkowych, zestawow do podwieszania powieki gornej, wiskoelastikow w zestawach, oblo?e? operacyjnych jednorazowego u?ytku, akcesoriow wielorazowego u?ytku do mikroskopu Moeller ? Wedell HI ? R 900.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa akcesoriow zu?ywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrekromii przedniej i tylnej wraz z dzier?aw? aparatu, soczewek wewn?trzgalkowych, preparatow ?rodgalkowych, pier?cieni dotorebkowych, oleju ci??kiego, drobnego sprz?tu jednorazowego u?ytku, no?y do mikrochirurgii oka, narz?dzi chirurgicznych wielorazowego u?ytku, haczykow t?czowkowych, zestawow do podwieszania powieki gornej, wiskoelastikow w zestawach, oblo?e? operacyjnych jednorazowego u?ytku, akcesoriow wielorazowego u?ytku do mikroskopu Moeller ? Wedell HI ? R 900, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym, stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganymi parametrami technicznymi dla aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z wyposa?eniem, stanowi?cymi zal?cznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert na cz??ci:
Cz??? nr 1 ? dostawa akcesoriow zu?ywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z dzier?aw? aparatu
Cz??? nr 2 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych jednocz??ciowych i trzycz??ciowych
Cz??? nr 3 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych
Cz??? nr 4 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych PMMA
Cz??? nr 5? dostawa preparatow ?rodgalkowych
Cz??? nr 6 ? dostawa pier?cieni dotorebkowych w jednorazowym aplikatorze
Cz??? nr 7 ? dostawa oleju ci??kiego
Cz??? nr 8 ? dostawa drobnego sprz?tu jednorazowego u?ytku dla potrzeb okulistyki
Cz??? nr 9 ? dostawa no?y do mikrochirurgii oka
Cz??? nr 10 ? dostawa opasek silikonowych
Cz??? nr 11 ? dostawa narz?dzi chirurgicznych wielorazowego u?ytku
Cz??? nr 12 ? dostawa haczykow t?czowkowych
Cz??? nr 13 ? dostawa pier?cieni rozszerzaj?cych ?renic?
Cz??? nr 14 ? dostawa zestawow do podwieszania powieki gornej
Cz??? nr 15 ? dostawa endomagnesu
Cz??? nr 16 ? dostawa wiskoelastikow w zestawach ( chondroitynian, hialuronian)
Cz??? nr 17 ? dostawa oblo?e? operacyjnych jednorazowego u?ytku
Cz??? nr 18 ? dostawa akcesoriow wielorazowego u?ytku do mikroskopu MOELLER ? WEDELL HI ? R 900
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zobowi?zany jest w terminie do 7 dni do stworzenia depozytu lub komisowego utrzymania wszystkich wymaganych rozmiarow soczewek w cz??ci nr 2 i 3 w ilo?ci po 5 szt. z dioptra?u od 20 do 26 oraz w ilo?ci po 2 szt. z dioptra?u poni?ej 20 oraz powy?ej 26 przez okres obowi?zywania umowy, zgodnie z 10 wzoru umowy -I.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Dostawa akcesoriow zu?ywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z dzier?aw? aparatu
1) Short description
Cz??? nr 1 ? dostawa akcesoriow zu?ywalnych, kompatybilnych z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z dzier?aw? aparatu.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych jednocz??ciowych i trzycz??ciowych
1) Short description
Cz??? nr 2 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych jednocz??ciowych i trzycz??ciowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych
1) Short description
Cz??? nr 3 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych zwijalnych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Dostawa soczewek wewn?trzgalkowych PMMA
1) Short description
Cz??? nr 4 ? dostawa soczewek wewn?trzgalkowych PMMA.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Dostawa preparatow ?rodgalkowych
1) Short description
Cz??? nr 5? dostawa preparatow ?rodgalkowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Dostawa pier?cieni dotorebkowych w jednorazowym aplikatorze
1) Short description
Cz??? nr 6 ? dostawa pier?cieni dotorebkowych w jednorazowym aplikatorze.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Dostawa oleju ci??kiego
1) Short description
Cz??? nr 7 ? dostawa oleju ci??kiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Dostawa drobnego sprz?tu jednorazowego u?ytku dla potrzeb okulistyki
1) Short description
Cz??? nr 8 ? dostawa drobnego sprz?tu jednorazowego u?ytku dla potrzeb okulistyki.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 9 Lot title: Dostawa no?y do mikrochirurgii oka
1) Short description
Cz??? nr 9 ? dostawa no?y do mikrochirurgii oka.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 10 Lot title: Dostawa opasek silikonowych
1) Short description
Cz??? nr 10 ? dostawa opasek silikonowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 11 Lot title: Dostawa narz?dzi chirurgicznych wielorazowego u?ytku
1) Short description
Cz??? nr 11 ? dostawa narz?dzi chirurgicznych wielorazowego u?ytku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 12 Lot title: Dostawa haczykow t?czowkowych
1) Short description
Cz??? nr 12 ? dostawa haczykow t?czowkowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 13 Lot title: Dostawa pier?cieni rozszerzaj?cych ?renic?
1) Short description
Cz??? nr 13 ? dostawa pier?cieni rozszerzaj?cych ?renic?.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 14 Lot title: Dostawa zestawow do podwieszania powieki gornej
1) Short description
Cz??? nr 14 ? dostawa zestawow do podwieszania powieki gornej.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 15 Lot title: Dostawa endomagnesu
1) Short description
Cz??? nr 15 ? dostawa endomagnesu.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 16 Lot title: Dostawa wiskoelastikow w zestawach ( chondroitynian, hialuronian)
1) Short description
Cz??? nr 16 ? dostawa wiskoelastikow w zestawach ( chondroitynian, hialuronian).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 17 Lot title: Dostawa oblo?e? operacyjnych jednorazowego u?ytku
1) Short description
Cz??? nr 17 ? dostawa oblo?e? operacyjnych jednorazowego u?ytku.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 18 Lot title: Dostawa akcesoriow wielorazowego u?ytku do mikroskopu Moeller ? Wedell HI ? R 900
1) Short description
Cz??? nr 18 ? dostawa akcesoriow wielorazowego u?ytku do mikroskopu Moeller ? Wedell HI ? R 900.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33731110 , 33140000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 48 470 PLN. (slownie zlotych: czterdzie?ci osiem tysi?cy czterysta siedemdziesi?t zlotych 00/100)
W przypadku zlo?enia oferty na poszczegolne cz??ci obowi?zuje wadium w wysoko?ci:
Cz??? nr 1 ? 23.050,00
Cz??? nr 2 ? 8.690,00
Cz??? nr 3 ? 400,00
Cz??? nr 4 ? 120,00
Cz??? nr 5 ? 4.680,00
Cz??? nr 6 ? 60,00
Cz??? nr 7 ? 50,00
Cz??? nr 8 ? 770,00
Cz??? nr 9 ? 970,00
Cz??? nr 10 ? 90,00
Cz??? nr 11 ? 1.700,00
Cz??? nr 12 ? 40,00
Cz??? nr 13 ? 120,00
Cz??? nr 14 ? 60,00
Cz??? nr 15 ? 60,00
Cz??? nr 16 ? 2.180,00
Cz??? nr 17 ? 5.090,00
Cz??? nr 18 ? 340,00.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zaplata nast?pi przelewem bankowym po otrzymaniu faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu zgodnie z przeslankami obligatoryjnymi, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp
2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia warunkow udzialu w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, jest zobowi?zany do realizowania postanowie? zawartych w art. 22a ustawy Prawo zamowie? publicznych.
1. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. V ust. 1 SIWZ (JEDZ) sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Na ??danie zamawiaj?cego, wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ (JEDZ).
4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. V.1 niniejszej SIWZ (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow niniejszej SIWZ (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow
5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
7. Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
8. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
8.1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu
a. potwierdzenie, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? zabezpieczaj?c? wykonanie zamowienia.
b. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow (min. 3) okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) pkt 8.2 lit. d ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 8.2 lit. b-c ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
3) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.2 lit d. powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.2 lit. b-c, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu
4) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5) Je?eli, w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. maj? miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich za?wiadczenie wla?ciwego organu s?dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz?ce niekaralno?ci tych osob w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, z tym ?e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si? takich za?wiadcze? ? zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie zlo?one przed notariuszem, wla?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.
8.3. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany b?dzie dostarczy?:
1) Deklaracj? Zgodno?ci ? zgodnie z ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych ((Dz.U. 2017.211) art. 2 ust. 1 pkt. 11( o?wiadczenie wytworcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzaj?ce na jego wyl?czn? odpowiedzialno??, ?e wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi )
2) Certyfikat Zgodno?ci ? Deklaracj? Zgodno?ci WE dla ka?dego wyrobu oraz dla ka?dego elementu zestawu ( art. 2.1.8. ustawy o wyrobach medycznych ?dokument wydany przez jednostk? notyfikowan? w zakresie wyrobow, po?wiadczaj?cy przeprowadzenie procedury oceny zgodno?ci, potwierdzaj?cej, ?e nale?ycie zidentyfikowany wyrob, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i bada? ko?cowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi): zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o wyrobach medycznych ? dla wyrobow medycznych:
a/ klasy I z funkcj? po miarow?
b/ klasy I sterylnej
c/ klasy II a
d/ klasy II b
e/ klasy III
f/ aktywnych wyrobow medycznych do implantacji
g/ do diagnostyki in vitro z wykazu A
h/ do diagnostyki in vitro z wykazu B
3) Formularz Zgloszenia/ Powiadomienia Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych zgodnie z ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) art. 2.1 pkt. 2, pkt.45, art.2.4, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 61a, art. 64, art. 100, art. 133, art. 134 oraz art.136)
lub dokument potwierdzaj?cy przeniesienie danych z Rejestru wyrobow medycznych i podmiotow odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i u?ywania do bazy danych EUDAMED o ktorej mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych ( art. 133 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 10.5.2010 r (Dz.U. 2017.211), poz. 876 i 1918)
4) Materialy informacyjne opracowane i podpisane przez producenta oferowanych wyrobow w j?zyku polskim. W przypadku materialow informacyjnych opracowanych przez producenta oferowanego wyrobu w j?zyku innym ni? j?zyk polski nale?y dol?czy? tlumaczenie tych materialow na j?zyk polski. W wymaganych materialach informacyjnych zawieraj?cych rownie? wyra?ne zdj?cie oferowanego wyrobu nale?y wyra?nie oznaczy? cz??? oraz pozycj? ktorej dotycz?, a tak?e wymagane parametry ? zaznaczy? kolorowym zakre?laczem ? okre?lone w ?zestawienie parametrow technicznych dla aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej oraz w Opisie przedmiotu zamowienia w celu bezspornej weryfikacji oferowanego wyrobu z parametrami opisanymi przez Zamawiaj?cego. Ka?dy parametr wymieniony w ?zestawieniach parametrow technicznych dla aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej oraz w opisie przedmiotu zamowienia musi mie? potwierdzenie w materialach informacyjnych.
5) O?wiadczenie, ?e oferowany wyrob/sprz?t posiada instrukcje obslugi/u?ycia w j?zyku polskim zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) oraz z Zal?cznikiem Nr 1 pkt. 8 i 13 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016 r w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrobow medycznych ( Dz.U. 2016 poz. 211) oraz, ?e posiada etykiet? z nazw? wyrobu w j?zyku polskim zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) ? zal?cznik nr 5 do SIWZ
6) O?wiadczenie, ?e oferowane wyroby s? zgodne z wymaganymi normami wymienionymi w SIWZ ? zal?cznik nr 6 do SIWZ
7) Instrukcje obejmuj?c?: czyszczenie, dezynfekcj? i sterylizacj? niezb?dnych do przygotowania wyrobu medycznego do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem ? zgodnie z norm? PN EN ISO 17664:2005 ?Sterylizacja wyrobow medycznych -- Informacje dostarczane przez wytworc? w celu post?powania z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do ponownej sterylizacji oraz z Zal?cznikiem Nr 1 pkt. 13.6 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.2.2016r w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur oceny zgodno?ci wyrobow medycznych ( Dz.U. 2016 poz. 211), dotyczy cz??ci nr 11.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Potwierdzenie, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? zabezpieczaj?c? wykonanie zamowienia.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow (min. 3) okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Minimum 3 dowody okre?laj?ce czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin platno?ci. Weighting 35

3. Termin dostawy. Weighting 5

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP-36/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 10:00

Place:

Nysa

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Nysa: Intraocular lenses
ND Document number 397042-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place NYSA
AU Authority name Zespol Opieki Zdrowotnej w Nysie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33731110 - Intraocular lenses
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33731110 - Intraocular lenses
IA Internet address (URL) http://www.zoznysa.pl/
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >