Poland-Zielonka: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003520025386852
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396108-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielonka: Refuse and waste related services

2017/S 193-396108

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielonka
ul. Lipowa 5
Zielonka
05-220
Poland
Contact person: El?bieta Bogumil
E-mail: zam.publiczne@zielonka.pl
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zielonka.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.zielonka.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow z terenu miasta Zielonka.

Reference number: WIZ.ZP.2712.37.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadow z terenu miasta Zielonka. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 5 cz??ci.

I pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka.

II pn.: Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, oraz odbior i zagospodarowanie odpadow ulegaj?cych biodegradacji powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka.

III pn.: Odbieranie, zaladunek, transport oraz zagospodarowanie

IV pn.: Jesienny odbior i zagospodarowanie li?ci zebranych przez wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Miasta Zielonka.

V pn.:Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Zielonka.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielo

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Miasto Zielonka.

II.2.4) Description of the procurement:

?Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka

a) odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych zmieszanych,

b) odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych selektywnie zebranych (papier, szklo, metale i tworzywa sztuczne).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na realizacj? reklamacji dot. odbioru odpadow ( w h, maksymalnie 48 h) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie pojazdu zamiennego w razie awarii ( w h, maksymalnie 48 h) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium dla cz??ci I zamowienia: w wysoko?ci: 30 000,00 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, oraz odbior i zagospodarowanie odpadow ulegaj?cych biodeg

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Miasto Zielonka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II zamowienia pn.: Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, oraz odbior i zagospodarowanie odpadow ulegaj?cych biodegradacji powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 6.2. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na realizacj? reklamacji dotycz?cej odbioru odpadow (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie pojazdu zamiennego w razie awarii (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium dla cz??ci II zamowienia: w wysoko?ci: 8 000,00 PLN (slownie: osiem tysi?cy zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie, zaladunek, transport oraz zagospodarowanie odpadow wielkogabarytowych zebranych w Mie?cie Zielonka.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Miasto Zielonka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? III zamowienia pn.: Odbieranie, zaladunek, transport oraz zagospodarowanie odpadow wielkogabarytowych zebranych w Mie?cie Zielonka.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 6.3. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na realizacj? reklamacji dot. odbioru odpadow (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie pojazdu zamiennego w razie awarii (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium dla cz??ci III zamowienia: w wysoko?ci: 500,00 PLN (slownie: pi??set zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Jesienny odbior i zagospodarowanie li?ci zebranych przez wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Miasta Zielonka.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Miasto Zielonka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? IV zamowienia pn.: Jesienny odbior i zagospodarowanie li?ci zebranych przez wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Miasta Zielonka.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 6.4. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na realizacj? reklamacji dotycz?cej odbioru odpadow (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie pojazdu zamiennego w razie awarii (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium dla cz??ci IV zamowienia: w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (slownie: jeden tysi?c zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Zielonka.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Miasto Zielonka.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? V zamowienia pn.: Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Zielonka.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 6.5. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na realizacj? odbioru odpadow miejskich (maksymalnie 48 godzin) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie pojazdu zamiennego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium dla cz??ci V zamowienia: w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (slownie: jeden tysi?c zlotych) przed uplywem terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia we wszystkich cz??ciach zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj?::

a. aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Zielonka w zakresie odbierania odpadow komunalnych z terenu Miasta Zielonka,

b. aktualne zezwolenie na transport odpadow obj?te zakresem zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dla cz??ci I zamowienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:

a. posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie ni?szej ni? 200 000 PLN;

b. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni? 100 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej

Dla cz??ci I zamowienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykonal (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje) nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywam terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum:

jedn? uslug? lub uslugi odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadow komunalnych, z ktorych ka?da byla wykonywana na rzecz gmin, o l?cznej masie minimum 3.500 Mg w okresie 12 miesi?cy

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunku:

warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal wyposa?eniem umo?liwiaj?cym odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, w ilo?ci co najmniej:

a. trzech pojazdow przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych;

b. dwoch pojazdow przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych;

c. jednego pojazdu do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej;

d. jednej bazy magazynowo ? transportowej spelniaj?cej wymogi Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci oraz Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

W zakresie wymaga? technicznych nale?y zapewni?, aby:

? konstrukcja pojazdow zabezpieczala przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewo?onych odpadow oraz minimalizowala oddzialywanie czynnikow atmosferycznych na odpady;

? pojazdy byly wyposa?one w system: monitoringu bazuj?cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo?liwiaj?cy trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o polo?eniu pojazdu i miejscach postojow oraz czujniki zapisuj?ce dane o miejscach wyladunku odpadow ? umo?liwiaj?cy weryfikacj? tych danych;

? pojazdy byly wyposa?one w narz?dzia lub urz?dzenia umo?liwiaj?ce sprz?tanie terenu po opro?nieniu pojemnikow;

? dopuszcza si? wyposa?enia pojazdow w urz?dzenia do wa?enia odpadow

Dla cz??ci II, III, IV, V zamowienia:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie spelniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spelnienie tego warunku poprzez zlo?enie o?wiadczenia

Wielko?? i rodzaj samochodow odbieraj?cych odpady nale?y dostosowa? do parametrow ulic

w szczegolno?ci ich szeroko?ci oraz g?sto?ci zabudowy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte s? w zal?czonych do SIWZ projektach umow stanowi?cych zal?czniki Nr 7.1-7.5. oraz w zal?cznikach nr 6.1-6.5 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 05-220 Zielonka Sala Konferencyjna pok. Nr 3.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Czerwiec 2019 roku.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zastrzega si? mo?liwo?? dokonania oceny ofert na zasadach okre?lonych w art. 24aa Pzp, tj. dokonania oceny ofert w pierwszej kolejno?ci, a nast?pnie zbadanie czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. 1. O?WIADCZENIA I DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERT?

1.1. O?WIADCZENIE WST?PNE ? (JEDZ)

1.1.1. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (zwanego dalej JEDZ) stanowi?ce wst?pne potwierdzenie w przedmiocie:

a) braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu;

b) spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu.

Przedmiotowe o?wiadczenie nale?y zlo?y? wraz z ofert? na formularzu udost?pnionym w ramach SIWZ ? wg zal. nr 2 do SIWZ.

1.1.2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu, sklada o?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 1.1.1. w formie osobnych JEDZ dotycz?cych tych podmiotow ? wg wzoru zal. nr 2 SIWZ.

1.1.3. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??? zamowienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w cz??ci II sekcja D skladnych JEDZ oraz w formularzach ofertowych.

1.1.4. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie w formie JEDZ, o ktorym mowa w pkt 1.1.1., sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.1.5. Wykonawca mo?e wykorzysta? w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia.

1.1.6. Wypelniaj?c JEDZ nale?y bra? pod uwag?:

a) zapisy niniejszej SIWZ,

b) instrukcj? wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) udost?pnion? na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych (UZP) pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski - Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

c) rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

1.2. ZOBOWI?ZANIE INNEGO PODMIOTU

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowi?zany jest wraz z ofert? zlo?y? zobowi?zania tych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, w celu udowodnienia Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow.

Przedmiotowe zobowi?zanie nale?y zlo?y? wraz z ofert? w formie pisemnej (oryginale).

1.3. O?WIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITALOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokolu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2

4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym terminie nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? skladania o?wiadcze? lub dokumentow wskazanych w rozdziale VI SIWZ.

5.Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.Przedmiotem zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowi?cych nie wi?cej ni? 50 % zamowienia podstawowego mo?e by? w szczegolno?ci: powierzenie zamowienia zgodnego z przedmiotem zamowienia dla danej cz??ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy PZP.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy PZP, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwolania:

a) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

b) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

c) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia:

c) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo

8. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy PZP.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

10. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielonka: Refuse and waste related services

2017/S 193-396108

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zielonka
ul. Lipowa 5
Zielonka
05-220
Poland
Contact person: El?bieta Bogumil
E-mail: zam.publiczne@zielonka.pl
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zielonka.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow z terenu miasta Zielonka.

Reference number: WIZ.ZP.2712.37.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powstalych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomo?ciach zamieszkalych w granicach administracyjnych Miasta Zielo

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, oraz odbior i zagospodarowanie odpadow ulegaj?cych biodeg

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie, zaladunek, transport oraz zagospodarowanie odpadow wielkogabarytowych zebranych w Mie?cie Zielonka.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jesienny odbior i zagospodarowanie li?ci zebranych przez wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Miasta Zielonka.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Zielonka.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90533000
90513100
90510000
90511000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL92
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Zielonka: Refuse and waste related services
ND Document number 396108-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZIELONKA
AU Authority name Miasto Zielonka
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL
PL9
PL92
IA Internet address (URL) www.zielonka.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >