Poland-Krakow: Banking services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003520906302065
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396105-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Banking services

2017/S 193-396105

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
102127000000
al. Zygmunta Krasi?skiego 11b
Krakow
31-111
Poland
Contact person: Edyta Marci?ska
Telephone: +48 126290200
E-mail: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl
Fax: +48 124216757
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: www.malopolskie.kas.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga obslugi kasowej w Jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na terenie wojewodztwa malopolskiego.

Reference number: 1201-ILL-5.260.54.2017
II.1.2) Main CPV code
66110000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie zostalo podzielone na trzy cz??ci:

Cz??? I zamowienia:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej 25 urz?dow skarbowych wojewodztwa malopolskiego. Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1a i w Zal?czniku nr 5a do SIWZ.

Cz??? II zamowienia:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w D?browie Tarnowskiej. Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1b i w Zal?czniku nr 5b do SIWZ.

Cz??? III zamowienia:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w Miechowie. Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1b i w Zal?czniku nr 5b do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 552 353.57 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej 25 urz?dow skarbowych wojewodztwa malopolskiego.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Siedziba urz?du skarbowego lub punkt obslugi klienta prowadzony przez Wykonawc?, zlokalizowany w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 200 m od siedziby urz?du skarbowego.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej 25 urz?dow skarbowych wojewodztwa malopolskiego:

1) Urz?du Skarbowego w Bochni, ul. Gol?bia 3, 32-700 Bochnia;

2) Urz?du Skarbowego w Brzesku, ul. Krolowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko;

3) Urz?du Skarbowego w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzanow;

4) Urz?du Skarbowego w Gorlicach, ul. Bardiowska 9, 38-300 Gorlice;

5) Pierwszego Urz?du Skarbowego Krakow, ul. Rzemie?lnicza 20, 30-363 Krakow;

6) Urz?du Skarbowego Krakow-Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchow 2, 31-272 Krakow;

7) Urz?du Skarbowego Krakow-Nowa Huta, o? Bohaterow Wrze?nia 80, 31-621 Krakow

8) Urz?du Skarbowego Krakow-Podgorze, ul. Wadowicka 10, 30-415 Krakow;

9) Urz?du Skarbowego Krakow-Pr?dnik, ul. Krowoderskich Zuchow 2, 31-272 Krakow;

10) Urz?du Skarbowego Krakow-Stare Miasto, ul. Grodzka 65, 31-001 Krakow;

11) Urz?du Skarbowego Krakow-?rodmie?cie, ul. Krowoderskich Zuchow 2, 31-272 Krakow;

12) Urz?du Skarbowego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa;

13) Urz?du Skarbowego w My?lenicach, ul. Cegielskiego 2, 32-400 My?lenice;

14) Urz?du Skarbowego w Nowym S?czu, ul. Barbackiego 10, 33-300 Nowy S?cz;

15) Urz?du Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ;

16) Urz?du Skarbowego w Olkuszu, ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz;

17) Urz?du Skarbowego w O?wi?cimiu, ul. Pleba?ska 2, 32-600 O?wi?cim;

18) Urz?du Skarbowego w Proszowicach, ul. M. Reja 1, 32-100 Proszowice;

19) Urz?du Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 36, 34-200 Sucha Beskidzka;

20) Pierwszego Urz?du Skarbowego w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96a, 33-100 Tarnow;

21) Drugiego Urz?du Skarbowego w Tarnowie, Aleja Solidarno?ci 5-9B, 33-100 Tarnow;

22) Urz?du Skarbowego w Wadowicach, ul. Legionow 22, 34-100 Wadowice;

23) Urz?du Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, 32-020 Wieliczka;

24) Urz?du Skarbowego w Zakopanem, ul. Szymony 14, 34-500 Zakopane;

25) Drugiego Urz?du Skarbowego Krakow, ul. Krowoderskich Zuchow 2, 31-272 Krakow.

Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1a i w Zal?czniku nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 537 981.97 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich wagi:

Kryteria dla cz??ci I zamowienia:

1. Cena 60 %

2. Do?wiadczenie osob ?wiadcz?cych obslug? kasow? w punktach kasowych 20 %

3. Zatrudnienie osob niepelnosprawnych 10 %

4. Termin platno?ci faktur 10 %

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci I w kwocie: 50.000,00 zl (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w D?browie Tarnowskiej.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Punkt obslugi klienta prowadzony przez Wykonawc?, zlokalizowany w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 300 m od siedziby Urz?du Skarbowego w D?browie Tarnowskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w D?browie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 D?browa Tarnowska.

Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1b i w Zal?czniku nr 5b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 185.80 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich wagi:

Kryteria dla cz??ci II zamowienia:

1. Cena 60 %.

2. Do?wiadczenie osob ?wiadcz?cych obslug? kasow? w punktach kasowych 20 %.

3. Termin platno?ci faktur 20 %.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci II w kwocie: 700,00 zl ( slownie: siedemset zlotych).

II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w Miechowie.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Punkcie obslugi klienta prowadzony przez Wykonawc?, zlokalizowany w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 300 m od siedziby Urz?du Skarbowego w Miechowie.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w Miechowie, ul. St. Daneckiej 1, 32-200 Miechow.

Szczegolowy opis oraz zakres przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1b i w Zal?czniku nr 5b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 185.80 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Oferty zostan? ocenione przez Zamawiaj?cego w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich wagi:

Kryteria dla cz??ci III zamowienia:

1. Cena 60 %..

2. Do?wiadczenie osob ?wiadcz?cych obslug? kasow? w punktach kasowych 20 %

3. Termin platno?ci faktur 20 %.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci III w kwocie: 700,00 zl ( slownie: siedemset zlotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada w zale?no?ci od formy prawnej prowadzonej dzialalno?ci:

? w przypadku instytucji bankowych ? aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynno?ci bankowych wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z po?n. zm.),

? w przypadku krajowych instytucji platniczych, biur uslug platniczych, agentow oraz oddzialow tych podmiotow, a tak?e kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych oraz ich oddzialow ? aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji platniczych i innych dostawcow prowadzony przez Komisj? Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 119 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1572 z po?n. zm.),

? w przypadku podmiotow b?d?cych krajowymi instytucjami platniczymi, na ktore ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych naklada obowi?zek posiadania zezwolenia ? zezwolenie wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy o uslugach platniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 z po?n. zm.),

? w przypadku podmiotow b?d?cych spoldzielczymi kasami oszcz?dno?ciowo-kredytowymi, na ktore art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spoldzielczych kasach oszcz?dno?ciowo ? kredytowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1910 z po?n. zm.) naklada obowi?zek posiadania zezwolenia ? zezwolenie wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 z po?n. zm.) l?cznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji platniczych i innych dostawcow,

? w przypadku innych instytucji, uprawnionych na podstawie odr?bnych przepisow za?wiadczenie o wpisie do rejestru operatorow pocztowych, wydanych przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481).

Ocena spelnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentow wymienionych w Rozdz. VI ust. 9 pkt 1-6 SIWZ tj.:

1) JEDZ (dokument skladany jest wraz z ofert?) ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ;

2)w przypadku instytucji bankowych aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynno?ci bankowych wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1988 z po?n. zm.);

3)w przypadku krajowych instytucji platniczych, biur uslug platniczych, agentow oraz oddzialow tych podmiotow, a tak?e kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych oraz ich oddzialow wpis do rejestru krajowych instytucji platniczych i innych dostawcow prowadzony przez Komisje Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.1572 z po?n. zm.);

4)w przypadku podmiotow b?d?cymi krajowymi instytucjami platniczymi, na ktore ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych naklada obowi?zek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisj? Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1572 z po?n. zm. ) l?cznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji platniczych i innych dostawcow;

5)w przypadku podmiotow b?d?cych spoldzielczymi kasami oszcz?dno?ciowo ? kredytowymi, na ktore art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spoldzielczych kasach oszcz?dno?ciowo ? kredytowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1910 z po?n. zm.) naklada obowi?zek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisj? Nadzoru Finansowego l?cznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji platniczych i innych dostawcow;

6)w przypadku innych instytucji uprawnionych na podstawie odr?bnych przepisow ? wla?ciwe dokumenty, jak np. za?wiadczenie o wpisie do rejestru operatorow pocztowych.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e si? posiadaniem ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej,w okresie nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert, z podzialem na poszczegolne cz??ci:

? dla cz??ci I zamowienia ? 1.000.000,00 zl (slownie: jeden milion zlotych),

? dla cz??ci II zamowienia ? 30.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych),

? dla cz??ci II zamowienia ? 30.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

Ocena spelnienia w/w warunkow zostanie dokonana na podstawie dokumentow wymienionych w Rozdz. VI ust. 9 pkt 1 i 9 SIWZ tj.:

1) JEDZ (dokument skladany jest wraz z ofert?) ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ;

2) potwierdzenie z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej o posiadanych ?rodkach finansowych lub zdolno?ci kredytowej, w okresie nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert, odpowiednio:

? dla cz??ci I zamowienia- 1.000.000,00 zl (slownie: jeden milion zlotych),

? dla cz??ci II zamowienia- 30.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych),

? dla cz??ci II zamowienia- 30.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? to w tym okresie, nale?ycie zrealizowali lub realizuj? co najmniej:

? dla cz??ci I zamowienia ? dwie uslugi o warto?ci rocznej minimum 45.000,00 zl ka?da,

? dla cz??ci II zamowienia ? jedn? uslug? o warto?ci rocznej minimum 15.000,00 zl,

? dla cz??ci III zamowienia ? jedn? uslug? o warto?ci rocznej minimum 15.000,00 zl,

warto?? jednej umowy brutto w okresie 12 miesi?cy ka?da, ktorych przedmiotem bylo prowadzenie punktu obslugi kasowej przez okres, co najmniej jednego roku na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z po?n. zm.).

Ocena spelnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentow wymienionych w Rozdz. VI ust. 9 pkt 1 i 7 SIWZ tj:

1) JEDZ (dokument skladany jest wraz z ofert?) ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz wykonanych lub wykonywanych uslug, ktorych przedmiotem bylo prowadzenie punktu obslugi kasowej na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z po?n. zm.), w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy-w tym okresie, odpowiednio:

? dla cz??ci I zamowienia ? co najmniej 2 uslug o warto?ci rocznej minimum 45.000,00 zl ka?da,

? dla cz??ci II zamowienia ? co najmniej 1 uslugi o warto?ci rocznej minimum 15.000,00 zl,

? dla cz??ci III zamowienia ? co najmniej 1 uslugi o warto?ci rocznej minimum 15.000,00 zl,

warto?? jednej umowy brutto w okresie 12 miesi?cy ka?da, ktorych przedmiotem bylo prowadzenie punktu obslugi kasowej przez okres, co najmniej jednego roku na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z po?n. zm.), z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czenie dowodow, czy zastaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci zawodowej ? Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? do realizacji przedmiotowego zamowienia co najmniej:

? dla cz??ci I zamowienia ? 25 osobami,

? dla cz??ci II zamowienia ? 1 osob?,

? dla cz??ci III zamowienia ? 1 osob?,

posiadaj?cymi udokumentowane minimum polroczne do?wiadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach obslugi kasowo ? bankowej,.

Ocena spelnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentow wymienionych Rozdz. VI ust. 9 pkt 1 i 8 SIWZ tj:

1) JEDZ (dokument skladany jest wraz z ofert?) ? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ,

2) o?wiadczenie Wykonawcy, ?e dysponuje:

? dla cz??ci I zamowienia ? minimum 25 osobami,

? dla cz??ci II zamowienia ? minimum 1 osob?,

? dla cz??ci III zamowienia- minimum 1 osob?,

posiadaj?cymi udokumentowane minimum polroczne do?wiadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach obslugi kasowo ? bankowej- Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony na podstawie o?wiadczenia wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, stanowi?cym Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1.Umowy zostan? przygotowane z uwzgl?dnieniem istotnych postanowie? umowy i warunkow dotycz?cych realizacji przedmiotu umowy. Tre?? postanowie? przed ich przeniesieniem do umowy mo?e ulec modyfikacji, jednak?e zmiany musz? by? zgodne z innymi postanowieniami i warunkami SIWZ oraz posiada? nieistotny charakter.

2.Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczno?ci przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy.

3.Umowa mo?e ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiana umowy nast?puje w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

Wzor umowy dla cz??ci I zamowienia stanowi zal?cznik nr 5a do SIWZ. Wzor umowy dla cz??ci II i III zamowienia stanowi zal?cznik nr 5b do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, al. Zygmunta Krasi?skiego 11b, 31-111 Krakow ? sala konferencyjna (VI pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w SIWZ oraz w sekcji III niniejszego ogloszenia;

2) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 5-8 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r. poz. 1579).

W celu potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp, nale?y zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

1)JEDZ (dokument skladany jest wraz z ofert?);

2)odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4)za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

7)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9)o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.)

Z uwagi na limit znakow w ogloszeniu szczegolowe zapisy dotycz?ce wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz wykonawcow wspolnych zawiera SIWZ.

Wszelkie informacje dotycz?ce wymaganych dokumentow znajduj? si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur .

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/KIO

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow pzp.

2.?rodki ochrony prawnej reguluj? przepisy zawarte w Dziale VI art.179 ? 198g pzp.

3.Od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy byl obowi?zany na podstawie ustawy, przysluguje odwolanie.

4.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania tego rodzaju podpisu, w terminie:

1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 zdanie drugie pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej;

3) 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, by mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7.Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/KIO

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Banking services

2017/S 193-396105

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
102127000000
al. Zygmunta Krasi?skiego 11b
Krakow
31-111
Poland
Contact person: Edyta Marci?ska
Telephone: +48 126290200
E-mail: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl
Fax: +48 124216757
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: www.malopolskie.kas.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga obslugi kasowej w Jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na terenie wojewodztwa malopolskiego.

Reference number: 1201-ILL-5.260.54.2017
II.1.2) Main CPV code
66110000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 552 353.57 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug obslugi kasowej 25 urz?dow skarbowych wojewodztwa malopolskiego.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 537 981.97 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w D?browie Tarnowskiej.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 185.80 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi obslugi kasowej Urz?du Skarbowego w Miechowie.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 185.80 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Banking services
ND Document number 396105-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (102127000000)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66110000 - Banking services
OC Original CPV code 66110000 - Banking services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) www.malopolskie.kas.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >