Poland-Bialystok: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003521728416899
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395494-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Laboratory reagents

2017/S 193-395494

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewodzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bialymstoku
0000003421
ul. M. Sklodowskiej-Curie 26
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Renata Rurarz, Sabina Jakubowska
Telephone: +48 857488531
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Fax: +48 857488593
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.sniadecja.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.sniadecja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow i akcesoriow do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzier?aw? odpowiednich urz?dze?.

Reference number: DA.ZP.242.68.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest: dostawa odczynnikow i akcesoriow do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzier?aw? odpowiednich urz?dze?, zwanych w dalszej cz??ci SIWZ: towarem lub urz?dzeniem, dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. J. ?niadeckiego w Bialymstoku, zwanym dalej Zamawiaj?cym, w ilo?ci i asortymencie i o parametrach okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ dla poszczegolnych Pakietow ? Formularz Szczegolowy Oferty.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ dla poszczegolnych Pakietow ? Formularz Szczegolowy Oferty.

3. Projekt umowy stanowi?cy Zal?cznik nr 5A do SIWZ (dotyczy Pakietow nr 1? 3) i Zal?cznik nr 5B do SIWZ (dotyczy Pakietow nr 4 ? 12) jest integraln? cz??ci? niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje si? jako warunki udzielenia zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 1: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 2: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 3: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 4: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 5: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 6: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 7: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 8: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 9: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 10: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 11: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cego, przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 12: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje powy?szego warunku.

W celu wst?pnego wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SIWZ do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w postaci:

1. Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (w skrocie: JEDZ) stanowi?cego Zal?cznik nr 3 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawca, ktorego ofert? oceniono jako najkorzystniejsz?, na wezwanie Zamawiaj?cego przedlo?y w terminie 10 dni od dnia wezwania nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (z zastrze?eniem o?wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 11.3. ust. 1 SIWZ):

1. o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ;

Wykonawca sklada ww. o?wiadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3. za?wiadczenia wla?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na minimaln? sum? gwarancyjn?:

Nr Pakietu Minimalna suma gwarancyjna

Pakiet nr 1: 714 400,00

Pakiet nr 2: 120 225,00

Pakiet nr 3: 105 205,00

Pakiet nr 4: 18 980,00

Pakiet nr 5: 6 960,00

Pakiet nr 6: 1 860,00

Pakiet nr 8: 360,00

Pakiet nr 9: 2 045,00

Pakiet nr 10: 19 860,00

Pakiet nr 11: 672,00

Pakiet nr 12: 143,00

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji Wykonawca, ktorego ofert? oceniono jako najkorzystniejsz?, na wezwanie Zamawiaj?cego przedlo?y w terminie 10 dni od dnia wezwania nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na minimaln? sum? gwarancyjn?:

Nr Pakietu Minimalna suma gwarancyjna

Pakiet nr 1: 714 400,00

Pakiet nr 2: 120 225,00

Pakiet nr 3: 105 205,00

Pakiet nr 4: 18 980,00

Pakiet nr 5: 6 960,00

Pakiet nr 6: 1 860,00

Pakiet nr 8: 360,00

Pakiet nr 9: 2 045,00

Pakiet nr 10: 19 860,00

Pakiet nr 11: 672,00

Pakiet nr 12: 143,00

W przypadku gdy Wykonawca sklada ofert? na kilka zada? nale?y wykaza? potwierdzenie o byciu ubezpieczonym od odpowiedzialno?ci cywilnej o wymaganej warto?ci l?cznej rownej sumie tych zada?, ktorych dotyczy oferta.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje powy?szego warunku.

Dokumenty wymagane od Wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 11.3 SIWZ:

1) pkt 11.3 ust. 2 SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 11.3 ust. 3 i ust. 4 SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 11.4.1 ust. 1) i 11.4.1 ust. 2) lit. b) SIWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 11.4.1 ust. 2) lit. a) SIWZ, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 11.4.1 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 ust 2 SIWZ stosuje si?.

4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 11.3 ust. 2 SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 11.3 ust. 2 SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.4 ust. 2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?.

6. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc? Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Projekt umowy stanowi?cy Zal?cznik nr 5A do SIWZ (dotyczy Pakietow nr 1? 3) i Zal?cznik nr 5B do SIWZ (dotyczy Pakietow nr 4 ? 12) jest integraln? cz??ci? niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje si? jako warunki udzielenia zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:10
Place:

Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewodzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bialymstoku

ul. M. Sklodowskiej-Curie 26, 15-950 Bialystok

Sala Konferencyjna, I pi?tro, pokoj nr 16 (budynek administracji).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci:

Numer pakietu Kwota wadium (PLN)

Pakiet nr 1 17 860,00

Pakiet nr 2 3 005,00

Pakiet nr 3 2 630,00

Pakiet nr 4 475,00

Pakiet nr 5 175,00

Pakiet nr 6 45,00

Pakiet nr 7 60,00

Pakiet nr 8 9,00

Pakiet nr 9 50,00

Pakiet nr 10 495,00

Pakiet nr 11 17,00

Pakiet nr 12 4,00

Szczegolowe warunki wniesienia wadium zostaly okre?lone w SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Do oferty nale?y dol?czy? dokumenty:

1. Wypelniony i podpisany przez Wykonawc? Zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Formularz Szczegolowy Oferty Uwaga: do oferty nale?y dol?czy? Zal?cznik dotycz?cy Pakietu, na ktory Wykonawca sklada ofert?.

2. Wypelniony i podpisany przez Wykonawc? Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Formularz Ofertowy.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ? JEDZ

4. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo, z ktorego wynika zakres umocowania, podpisane przez osob? uprawnion? do reprezentowania Wykonawcy. Pelnomocnictwo powinno by? zlo?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.

5. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ? w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegaj? si? wspolnie o zamowienie publiczne. Pelnomocnictwo powinno by? zlo?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.

6. Zobowi?zanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? o ile Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow,

7. Dowod wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego Wykonawca, ktorego ofert? oceniono jako najkorzystniejsz?, na wezwanie Zamawiaj?cego przedlo?y w terminie 10 dni od dnia wezwania nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1. Materialy informacyjne dotycz?ce oferowanego przedmiotu zamowienia, np. karty katalogowe, prospekty, opisy, instrukcje u?ytkowania, z zaznaczeniem oferowanych wyrobow, z podaniem pakietu i pozycji, ktorej dotycz?. Opisy zawarte w materialach informacyjnych musz? by? przedstawione w j?zyku polskim (je?eli w j?zyku obcym ? to wymagane jest tlumaczenie na j?zyk polski: nie wymaga si? tlumaczenia sporz?dzonego przez tlumacza przysi?glego). Wymaga si?, aby tre?? tych materialow potwierdzala spelnienie przez oferowane towary wymaga? postawionych przez Zamawiaj?cego, okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? dotyczy wszystkich Pakietow (w tym urz?dze? podlegaj?cych dzier?awie).

Uwaga: prosimy o nie przesylanie calych katalogow, a tylko poszczegolnych stron z katalogu (np. w formie kserokopii), z zaznaczeniem/podkre?leniem/ oferowanych wyrobow i pozycji, ktorej dotycz?.

Uwaga: W przypadku w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego mo?e za??da? dodatkowych dokumentow, probek, itp., potwierdzaj?cych spelnienie wymogow Zamawiaj?cego, ktore zostaly okre?lone w Zal?czniku nr 1 do SIWZ. Ww. dokumenty zostan? udost?pnione przez Wykonawcow na ka?de ??danie Zamawiaj?cego.

2. Kolorowe foldery z wzorami wzrostu bakterii na podlo?ach chromogennych ? dotyczy Pakietu nr 3.

3. Metodyka podlo?y w j?zyku polskim, z tym, ?e nie wymaga si? tlumaczenia przez tlumacza przysi?glego ? dotyczy Pakietu nr 3.

4. Pozytywna opinia KORLD na zaoferowane wyroby ? dotyczy Pakietow nr 3 i nr 5.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z po?n. zm.), przysluguj? ?rodki ochrony prawnej w postaci odwolania i skargi, na zasadach okre?lonych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 ? 198g).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Laboratory reagents

2017/S 193-395494

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewodzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bialymstoku
0000003421
ul. M. Sklodowskiej-Curie 26
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Renata Rurarz, Sabina Jakubowska
Telephone: +48 857488531
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Fax: +48 857488593
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.sniadecja.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow i akcesoriow do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzier?aw? odpowiednich urz?dze?.

Reference number: DA.ZP.242.68.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
33793000
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33696000
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Bialystok: Laboratory reagents
ND Document number 395494-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewodzki Szpital Zespolony im. J?drzeja ?niadeckiego w Bialymstoku (0000003421)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33696000 - Reagents and contrast media
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
33793000 - Laboratory glassware
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38434000 - Analysers
OC Original CPV code 33696000 - Reagents and contrast media
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
33793000 - Laboratory glassware
38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38434000 - Analysers
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.sniadecja.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >