Netherlands-Kruiningen: Weed-killing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003522233459023
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 20, 2017
Solicitation No: 396037-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Kruiningen: Weed-killing services

2017/S 193-396037

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Reimerswaal
24476489
Oude Plein 1
Kruiningen
4416 AK
Netherlands
Contact person: Gwendal Uytdewilligen
E-mail: g.uytdewilligen@reimerswaal.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.reimerswaal.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/76db20a68f0f68a25d6af195eb631767
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/76db20a68f0f68a25d6af195eb631767
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Straatreiniging en onkruidbestrijding op verhardingen Reimerswaal.

Reference number: R1801
II.1.2) Main CPV code
77312100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a. beheersing onkruid op verharding;

b. beheersing veegvuil op verharding;

c. beheersing natuurlijk afval op verharding;

d. treffen van verkeersmaatregelen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL342
Main site or place of performance:

Gemeente Reimerswaal.

II.2.4) Description of the procurement:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Reimerswaal.

Het betreft de kernen:

? Krabbendijke;

? Waarde;

? Oostdijk;

? Rilland;

? Gawege;

? Stationsbuurt;

? Bath;

? Yerseke;

? Kruiningen;

? Hansweert.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 390000
Price - Weighting: 1
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 25/01/2018
End: 24/01/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht heeft een looptijd van drie (3) jaar. Na deze drie (3) jaren bestaat de mogelijkheid voor gemeente Reimerswaal om het werk tot 2 maal toe met een (1) jaar te verlengen, waarbij 3 maanden van te voren schriftelijk wordt aangegeven of al dan niet gebruik gemaakt zal worden van de verlengingsoptie. Een mogelijke verlenging geschied onder gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

2 opties op met 1 jaar te verlengen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Deelneming aan een criminele organisatie,

? corruptie,

? fraude,

? terroristische misdrijven of strafbare feite in verband met terroristische activiteiten,

? witwassen van geld of financiering van terrorisme,

? kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

? betaling van belastingen,

? betaling van sociale premies,

? geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

? met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht,

? ernstige beroepsfouten,

? vervalsing van de mededinging,

? belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

? directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure,

? prestaties uit het verleden,

? valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure,

? geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Kerncompetentie,

? ISO 9001 certificaat,

? VCA certificaat.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/11/2017
Local time: 11:15

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen over de aanbestedingsstukken en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 16.10.2017 tot 11:00 uur via TenderNed.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Na beoordeling van de inschrijvingen worden de inschrijvers geinformeerd over de gunningsbeslissing. Tevens ontvangen de afgewezen inschrijvers een motivering voor de reden van afwijzing, hierbij wordt de behaalde kwaliteitswaardes en de fictieve inschrijfsom van de voorgenomen gegunde partij bekend gemaakt. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van 20 dagen waarin belanghebbenden bij de arrondissementsrechtbank Zeeland - West-Brabant te Breda een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Kruiningen: Weed-killing services

2017/S 193-396037

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Reimerswaal
24476489
Oude Plein 1
Kruiningen
4416 AK
Netherlands
Contact person: Gwendal Uytdewilligen
E-mail: g.uytdewilligen@reimerswaal.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.reimerswaal.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Straatreiniging en onkruidbestrijding op verhardingen Reimerswaal.

Reference number: R1801
II.1.2) Main CPV code
77312100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL342
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 25/01/2018
End: 24/01/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht heeft een looptijd van drie (3) jaar. Na deze drie (3) jaren bestaat de mogelijkheid voor gemeente Reimerswaal om het werk tot 2 maal toe met een (1) jaar te verlengen, waarbij 3 maanden van te voren schriftelijk wordt aangegeven of al dan niet gebruik gemaakt zal worden van de verlengingsoptie. Een mogelijke verlenging geschied onder gelijkblijvende voorwaarden.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Kruiningen: Weed-killing services
ND Document number 396037-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRUININGEN
AU Authority name Gemeente Reimerswaal (24476489)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 20/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 77312100 - Weed-killing services
OC Original CPV code 77312100 - Weed-killing services
RC NUTS code NL
NL342
IA Internet address (URL) http://www.reimerswaal.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >