Poland-Ostrow Wielkopolski: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003522923999190
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 395491-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ostrow Wielkopolski: Medical equipments

2017/S 193-395491

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Iwona Stachowiak
Telephone: +48 625951118
E-mail: iwonastachowiak@poczta.onet.pl
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: www.szpital.osw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.osw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ( liczba zada? ? 12 pakietow ).

Reference number: FDZP.226.28.2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury medycznej. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 12 cz??ci, zwanych dalej pakietami. Przedmiot zamowienia obejmuje Respiratory stacjonarne, Respiratory transportowe, kardiomonitory, Pompy infuzyjne ze stacjami dokuj?cymi, Pompy obj?to?ciowe, Ogrzewacze pacjenta, Lo?ka IOM z szafkami przylo?kowymi, Lo?ka obserwacyjne z szafkami przylo?kowymi, Aparaty EKG, defibrylatory, Ssaki elektryczne, wozki do transportu chorych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 12
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 12
II.2) Description
II.2.1) Title:

Respiratory stacjonarne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa respiratorow stacjonarnych ? 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Respiratory transportowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa respiratorow transportowych ? 2 sztuki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kardiomonitory

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kardiomonitorow ? 9 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy infuzyjne ze stacjami dokuj?cymi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pomp infuzyjnych ze stacjami dokuj?cymi 29 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy obj?to?ciowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pomp obj?to?ciowych ? 5 sztuk..

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogrzewacze pacjenta

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogrzewaczy pacjenta ? 5 sztuk..

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Lo?ka IOM z szafkami przylo?kowymi

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa lo?ek IOM z szafkami przylo?kowymi ? 5 sztuk..

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Lo?ka obserwacyjne z szafkami przylo?kowymi

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa lo?ek obserwacyjnych z szafkami przylo?kowymi ? 8 sztuk..

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Aparaty EKG

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatow EKG ? 3 sztuki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Defibrylatory

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa defibrylatorow ? 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ssaki elektryczne

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ssakow elektrycznych 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wozki do transportu chorych

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wozkow do transportu chorych ? 5 sztuk.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0026/16.
II.2.14) Additional information

1.Do oferty nale?y dol?czy?:

1. zal?cznik do siwz nr 2 ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2. folder katalogowy w celu potwierdzenia zaznaczonych parametrow, opisanych w zal?czniku nr 2 do siwz.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust 1b Ustawy Pzp oraz nie podlegaj? wykluczeniu.

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych wymaga? w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiaj?cy

dokona oceny spelniania w/w warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia

zlo?onego przez Wykonawc? wg formuly spelnia/nie spelnia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp do oferty nale?y

dol?czy? odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli

odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ? sklada o?wiadczenie

o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia,

wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 6 do siwz.

W przypadku zlo?enia oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania po stronie zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug wykonawca sklada dodatkowo informacj? o powstaniu u zamawiaj?cego obowi?zku tego podatku, obejmuj?c? swym zakresem tak?e nazw? ( rodzaj ) towaru, ktorego dostawa b?dzie prowadzi? do powstania obowi?zku podatkowego VAT u zamawiaj?cego oraz unijny numer identyfikacji podatkowej.

Je?li umocowanie nie wynika wprost z zal?czonych dokumentow okre?lonych w punkcie XI do siwz nale?y zal?czy? pelnomocnictwo do dziala? w imieniu wykonawcy. Pelnomocnictwo winno by? w oryginale lub notarialnie po?wiadczone.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia Dokument nale?y zlo?y? w formie oryginalu.

Wraz ze zobowi?zaniem podmiot udost?pniaj?cy potencjal wykonawcy sklada o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych wymaga? w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiaj?cy

dokona oceny spelniania w/w warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia

zlo?onego przez Wykonawc? wg formuly spelnia/nie spelnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust 1b Ustawy Pzp oraz nie podlegaj? wykluczeniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych wymaga? w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiaj?cy

dokona oceny spelniania w/w warunku na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia

zlo?onego przez Wykonawc? wg formuly spelnia/nie spelnia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust 1b Ustawy Pzp oraz nie podlegaj? wykluczeniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Zamawiaj?cy otworzy koperty z ofertami w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiaj?cego w

pokoju nr 13 w Budynku Administracji.

Information about authorised persons and opening procedure:

Dyrekcja ZZOZ, komisja przetargowa oraz przedstawiciele Wykonawcow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ostrow Wielkopolski: Medical equipments

2017/S 193-395491

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
Ostrow Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Iwona Stachowiak
Telephone: +48 625951118
E-mail: iwonastachowiak@poczta.onet.pl
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: www.szpital.osw.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na dostaw? sprz?tu medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ( liczba zada? ? 12 pakietow ).

Reference number: FDZP.226.28.2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Respiratory stacjonarne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Respiratory transportowe

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kardiomonitory

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy infuzyjne ze stacjami dokuj?cymi

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy obj?to?ciowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogrzewacze pacjenta

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lo?ka IOM z szafkami przylo?kowymi

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lo?ka obserwacyjne z szafkami przylo?kowymi

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aparaty EKG

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Defibrylatory

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ssaki elektryczne

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wozki do transportu chorych

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Ostrow Wielkopolski: Medical equipments
ND Document number 395491-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OSTROW WIELKOPOLSKI
AU Authority name ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) www.szpital.osw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >