Poland-Krakow: Specialist vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003522981839253
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395772-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Specialist vehicles

2017/S 193-395772

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Krakow
30-134
Poland
Contact person: Renata Tekiela
Telephone: +48 126399250
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.straz.krakow.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Brzesku
Brzesko
Poland
E-mail: kppspbrzesko@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz.brzesko.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Chrzanowie
Chrzanow
Poland
E-mail: kppspchrzanow@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz.powiat-chrzanowski.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Gorlicach
Gorlice
Poland
E-mail: kppspgorlice@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz-gorlice.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Nowym S?czu
Nowy S?cz
Poland
E-mail: kppspnowysacz@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psp-nowysacz.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow rozpoznawczych i kwatermistrzowskich.

Reference number: WZP.2370.7.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

A. 1 sztuki lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z nap?dem 4x4 dla KP PSP w Brzesku.

B. 2 sztuk lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych typu pickup z nap?dem 4x4 dla KP PSP Chrzanow i KM PSP Nowy S?cz.

C. 1 sztuki lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu ratownikow dla KP PSP Gorlice.

D. 1 sztuki lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu ratownikow dla KW PSP Krakow.

Samochody musz? by? fabrycznie nowe i musz? spelnia? wymagania przepisow o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazdow uprzywilejowanych.

Szczegolowe opisy przedmiotow zamowienia zawieraj? zal?czniki nr 2A ? 2D do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Przedmiot zamowienia winien spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w SIWZ,

b) by? fabrycznie nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 674 796.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych typu pickup z nap?dem 4x4 dla KP PSP Chrzanow i KM PSP Nowy S?cz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34110000
34114110
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Samochod fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, nadwozie typu PICK UP. Pojazd musi spelnia? wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20.6.1997 r. ?Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z po?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Szczegolowe wymagania okre?la zal?cznik nr 2B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227393
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych typu pickup z nap?dem 4x4 dla KP PSP Chrzanow i KM PSP Nowy S?cz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MARVEL sp. z o.o.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 256 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Specialist vehicles

2017/S 193-395772

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Krakow
30-134
Poland
Contact person: Renata Tekiela
Telephone: +48 126399250
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.straz.krakow.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Brzesku
Brzesko
Poland
E-mail: kppspbrzesko@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz.brzesko.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Chrzanowie
Chrzanow
Poland
E-mail: kppspchrzanow@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz.powiat-chrzanowski.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Gorlicach
Gorlice
Poland
E-mail: kppspgorlice@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.straz-gorlice.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Nowym S?czu
Nowy S?cz
Poland
E-mail: kppspnowysacz@straz.krakow.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psp-nowysacz.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodow rozpoznawczych i kwatermistrzowskich.

Reference number: WZP.2370.7.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 674 796.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych typu pickup z nap?dem 4x4 dla KP PSP Chrzanow i KM PSP Nowy S?cz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34110000
34114110
34144210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227393

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodow specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych typu pickup z nap?dem 4x4 dla KP PSP Chrzanow i KM PSP Nowy S?cz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MARVEL sp. z o.o.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 256 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Specialist vehicles
ND Document number 395772-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
34114000 - Specialist vehicles
34114110 - Rescue vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
34114000 - Specialist vehicles
34114110 - Rescue vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.straz.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >