Poland-Katowice: Chemical reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003523142618815
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395767-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Katowice: Chemical reagents

2017/S 193-395767

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow chemicznych dla jednostek ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reference number: RZP/WR/88/17
II.1.2) Main CPV code
33696300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa odczynnikow chemicznych dla jednostek ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 25 306.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa odczynnikow chemicznych dla jednostek ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Postulowanym trybem udzielenia zamowienia jest tryb z wolnej r?ki, o ktorym mowa w art. 66 ustawy Prawo zamowie? publicznych zastosowanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), gdy? przedmiotowa usluga mo?eby? ?wiadczona przez jednego Wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Zgodnie z przedlo?onym przez U?ytkownikow uzasadnieniem, odczynniki niezb?dne s? do kontynuacji bada? naukowych, wykonywanych od kilku lat w jednostkach organizacyjnych SUM w Katowicach. Dotychczasowe badania i optymalizacja metod, byly przeprowadzane z u?yciem odczynnikow firmy Agilent Technologies International. Odczynniki ww. producenta nie mog? by? zmienione na inne z uwagi na potrzeb? porownania wynikow uzyskanych z wcze?niejszych bada?, przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu potrzeby weryfikacji bada? w aspekcie ich powtarzalno?ci, przy prowadzeniu eksperymentu z wykorzystaniem odczynnikow tego samego producenta. Przedmiot zamowienia zwi?zany jest z dzialalno?ci? naukow? i ze wzgl?du na swoj? specyfik? mo?e by? ?wiadczony tylko przez jednego Wykonawc?. Odczynniki Agillent Technologies International s? sprzedawane i dystrybuowane przez firm? Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie przy ul. Pulawskiej 303, ktora jest jedynym i wyl?cznym przedstawicielem tej firmy.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 170-348657
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Pulawska 303
Warszawa
02-785
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 431.26 PLN
Total value of the contract/lot: 25 306.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Katowice: Chemical reagents

2017/S 193-395767

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow chemicznych dla jednostek ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reference number: RZP/WR/88/17
II.1.2) Main CPV code
33696300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 25 306.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 170-348657

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Pulawska 303
Warszawa
02-785
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 431.26 PLN
Total value of the contract/lot: 25 306.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Chemical reagents
ND Document number 395767-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (000289035)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696300 - Chemical reagents
OC Original CPV code 33696300 - Chemical reagents
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.sum.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >