Poland-Radom: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003523303284278
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395764-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Laboratory reagents

2017/S 193-395764

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chalubi?skiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Poland
Contact person: Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 361-52-83
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 361-52-13
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa odczynnikow laboratoryjnych, dzier?aw? analizatorow, testow diagnostycznych i produktow do wykonywania bada? histopatologicznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Reference number: RSS/SZP/P-14/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Krwinki wzorcowe, odczynniki do oznaczania grup krwi,odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora,odczynniki do bada? ukladu krzepni?cia i fibrynolizy wraz z dzier?. Anal.,odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?. anal,odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier. Anal.,odczynniki manualne,odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?. anal,testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?. sprz?tu,odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA,odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact,kr??ki z antybiotykami,Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku,Diagnostyka kily,testy immunochromatograficzne

do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile,alergeny do wykonywania testow skornych,materialy dla Zakladu Patomorfologii,alkohol etylowy ska?ony.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 419 610.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Krwinki wzorcowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Krwinki wzorcowe-1500 ml.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do oznaczania grup krwi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki do oznaczania grup krwi-7.200 ml.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696600
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/ Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora-7.200 oznacze?, dzier?awa 1 szt. analizatora.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? ukladu krzepni?cia i fibrynolizy wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora-268000 oznacze?, dzier?awa analizatorow-2 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?aw? analizatorow-301.200 oznacze?, dzier?awa 2 szt. analizatorow.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier?aw? analizatora

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier?aw? analizatora-120.000 bada?, dzier?awa 1 szt. analizatora.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki manualne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki manualne-85 l, 5.300 ml, 2.900 g.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?aw? analizatorow ? 1.995.000 oznacze?, dzier?awa analizatorow-5 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?aw? sprz?tu

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala/Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?aw? sprz?tu-1.488 oznacze?, dzier?awa: skanera, kolyski i pipety automatycznej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA-1.432 oznacze?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact-25.281 szt, 55 op., 4 zestawy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kr??ki z antybiotykami

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Kr??ki z antybiotykami-181.700 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33124131
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku-18.330 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Diagnostyka kily

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Diagnostyka kily-2.600 oznacze?, 68 zestawow, 296 ml.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testy immunochromatograficzne do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Testy immunochromatograficzne

do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile

? 1000 oznacze?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Alergeny do wykonywania alergicznych testow skornych

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Alergeny do wykonywania

alergicznych testow skornych

? 4.766 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Materialy dla Zakladu Patomorfologii

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
38437110
33198000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Materialy dla Zakladu Patomorfologii-16.400 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Alkohol etylowy ska?ony

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
24322510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala.

II.2.4) Description of the procurement:

Alkohol etylowy ska?ony-4000l.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-174002
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Krwinki wzorcowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
Katowice
40-074
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 125.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odczynniki do oznaczania grup krwi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmator Sp. z o.o.
ul. Podchor??ych 4
Toru?
87-100
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 584.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 104 139.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Odczynniki do bada? ukladu krzepni?cia i fibrynolizy wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Kselmed s.c. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski
ul. M. Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Kselmed Andrzej Kucharski
ul. Marii Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PP-H Elza Zaklad Elaktroniki Przemyslowej Kselmed Piotr Kucharski
ul. Marii Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 506 238.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
Warszawa
02-486
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 407 785.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier?aw? analizatora

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Odczynniki manualne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aqua-Med ZPAM Kolasa Sp. J.
ul. Targowa 55
Lod?
90-323
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 158.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?aw? sprz?tu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
HVD Holding AG Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Muszy?ska 29
02-916
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 55 984.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Kr??ki z antybiotykami

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biomaxima S.A.
ul. Vetterow 5
Lublin
20-277
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 19 519.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.k.
ul. Polska 114
Pozna?
60-401
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 177 991.36 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Diagnostyka kily

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Testy immunochromatograficzne do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DIAG-MED Gra?yna Konecka
ul. Ry?owa 51
Warszawa
02-495
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 38 050.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Alergeny do wykonywania alergicznych testow skornych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Materialy dla Zakladu Patomorfologii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektro-Med Grzegorz Palkowski
ul. Zabierzowska 11
Niepolomice
32-005
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 55 636.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Alkohol etylowy ska?ony

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alpinus Chemia Sp. z o.o.
ul. Garbary 5
Solec Kujawski
86-050
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

W cz??ci nr 4 w Sekcji II.2 powinno by?:

1) Kselmed Andrzej Kucharski, ul. Marii Konopnickiej 7, 86-300 Grudzi?dz,

2) PP-H Elza Zaklad Elektroniki Przemyslowej, Kselmed Piotr Kucharski, ul. Marii Konopnickiej 7, 86-300 Grudzi?dz

3) Kselmed Wojciech Kucharski ul. Marii Konopnickiej 7, 86-300 Grudzi?dz

? wspolnicy spolki cywilnej pn Kselmed s.c. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski, ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziadz.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si?:

? W terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

? W terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec post?powa? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

? 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 18.9 i 18.10 wnosi si?:

? W terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola?
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Laboratory reagents

2017/S 193-395764

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chalubi?skiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Poland
Contact person: Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 361-52-83
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 361-52-13
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa odczynnikow laboratoryjnych, dzier?aw? analizatorow, testow diagnostycznych i produktow do wykonywania bada? histopatologicznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Reference number: RSS/SZP/P-14/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 419 610.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Krwinki wzorcowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do oznaczania grup krwi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696600
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? ukladu krzepni?cia i fibrynolizy wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier?aw? analizatora

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki manualne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?aw? analizatorow

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
38434000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?aw? sprz?tu

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kr??ki z antybiotykami

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33124131
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Diagnostyka kily

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testy immunochromatograficzne do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Alergeny do wykonywania alergicznych testow skornych

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Materialy dla Zakladu Patomorfologii

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
38437110
33198000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2) Description
II.2.1) Title:

Alkohol etylowy ska?ony

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
24322510
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-174002

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Krwinki wzorcowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
Katowice
40-074
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 125.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odczynniki do oznaczania grup krwi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmator Sp. z o.o.
ul. Podchor??ych 4
Toru?
87-100
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 584.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Odczynniki i materialy do elektroforezy bialek wraz z dzier?aw? analizatora

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 104 139.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Odczynniki do bada? ukladu krzepni?cia i fibrynolizy wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kselmed s.c. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski
ul. M. Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Kselmed Andrzej Kucharski
ul. Marii Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PP-H Elza Zaklad Elaktroniki Przemyslowej Kselmed Piotr Kucharski
ul. Marii Konopnickiej 7
Grudzi?dz
86-300
Poland
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 506 238.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Odczynniki do bada? morfologii krwi wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176
Warszawa
02-486
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 407 785.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Odczynniki i materialy do badania moczu wraz z dzier?aw? analizatora

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Odczynniki manualne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aqua-Med ZPAM Kolasa Sp. J.
ul. Targowa 55
Lod?
90-323
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 158.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Odczynniki do chemii klinicznej, immunochemii wraz z dzier?aw? analizatorow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Testy panelowe do diagnostyki alergologicznej wraz z dzier?aw? sprz?tu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Odczynniki do analizatora UNICAP 100 metod? ELiA

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
HVD Holding AG Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Muszy?ska 29
02-916
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 55 984.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Odczynniki do aparatu Vitek 2 Compact

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Kr??ki z antybiotykami

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biomaxima S.A.
ul. Vetterow 5
Lublin
20-277
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 19 519.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Oznaczenia MIC dla drobnoustrojow metod? dyfuzji z paska nas?czonego gradientem antybiotyku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Argenta Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.k.
ul. Polska 114
Pozna?
60-401
Poland
NUTS code: PL415
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 177 991.36 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Diagnostyka kily

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Testy immunochromatograficzne do oznaczania toksyny A i toksyny B Clostridium difficile

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DIAG-MED Gra?yna Konecka
ul. Ry?owa 51
Warszawa
02-495
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 38 050.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Alergeny do wykonywania alergicznych testow skornych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Materialy dla Zakladu Patomorfologii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Elektro-Med Grzegorz Palkowski
ul. Zabierzowska 11
Niepolomice
32-005
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 55 636.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Alkohol etylowy ska?ony

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alpinus Chemia Sp. z o.o.
ul. Garbary 5
Solec Kujawski
86-050
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Radom: Laboratory reagents
ND Document number 395764-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RADOM
AU Authority name Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chalubi?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 24322510 - Ethyl alcohol
33124131 - Reagent strips
33198000 - Hospital paper articles
33696200 - Blood-testing reagents
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
33696600 - Reagents for electrophoresis
38434000 - Analysers
38437110 - Pipette tips
OC Original CPV code 24322510 - Ethyl alcohol
33124131 - Reagent strips
33198000 - Hospital paper articles
33696200 - Blood-testing reagents
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
33696600 - Reagents for electrophoresis
38434000 - Analysers
38437110 - Pipette tips
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >