Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003523347832410
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395762-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395762

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzial Zamowie? Publicznych
Piramowicza 32/417, III p.
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Daniel Bul, Wydzial Zamowie? Publicznych Urz?du Miasta K?dzierzyn-Ko?le, ul. Piramowicza 32,pok. 417, III p 47-200 K?dzierzyn-Ko?le
Telephone: +48 774034450
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Fax: +48 774034451
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

I.1) Name and addresses
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 4
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Ilona Sokalska
Telephone: +48 774485523
E-mail: i.sokalska@arn.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.arn.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Biblioteka Publiczna Miasta Pszow
ul. Traugutta 1
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Stefania Sauer, Maria Pinior
Telephone: +48 324559199
E-mail: bibliotekapszow@op.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.biblioteka.pszow.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Glogowek, Urz?d Miejski w Glogowku
Rynek 1
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Dawid Bojdo
Telephone: +48 774069915
E-mail: inwestycje@glogowek.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://glogowek.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Krapkowice; Urz?d Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Poland
Contact person: Damian Gorski
Telephone: +48 774466881
E-mail: d.gorski@krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Nysa;Urz?d Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Krystyna Pawlus
Telephone: +48 774080566
E-mail: gospodarkakomunalna@www.nysa.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.nysa.eu/

I.1) Name and addresses
Gmina Pszow;Urz?d Miasta Pszow
ul. Pszowska 534
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Gra?yna Piatkowska, Katarzyna Skaba
Telephone: +48 324558628
E-mail: gpiatkowska@pszow.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.pszow.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Raciborz; Urz?d Miasta Raciborz
Krola Stefana Batorego 617, III p.
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Jerzy Madecki
Telephone: +48 327050789
E-mail: km4@um.raciborz.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.raciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Glubczycach
Koll?taja 4
Glubczyce
48-100
Poland
Contact person: Jaroslaw Wiercioch
Telephone: +48 774710850
E-mail: jwiercioch@psp.opole.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.strazglubczyce.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Prudniku
Legionow 12A
Prudnik
48-200
Poland
Contact person: Piotr Sobek
Telephone: +48 774380532
E-mail: sobekp@strazprudnik.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.strazprudnik.pl/

I.1) Name and addresses
Krapkowicki Dom Kultury
Prudnicka 7
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Barbara Dycha
Telephone: +48 774460312
E-mail: biuro@kdkkrapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.kdk.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna w K?dzierzynie-Ko?luasta, Wydzial Zamowie? Publicznych
Rynek 3
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Beata Zdrodowska-Surow
Telephone: +48 774823742
E-mail: sekretariat@mbpkk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: https://www.mbpkk.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Sukiennicza 2
Nysa
48-300
Poland
Contact person: El?bieta Jurczyk
Telephone: +48 774332756
E-mail: ela@migbp.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: https://www.migbp.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu
Jana Kasprowicza 12
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Kamila Buszka-Kie?
Telephone: +48 324153724
E-mail: k.buszka@biblrac.com.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.biblrac.pl/pl/site/start.html

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu
al. Jana Pawla II 27
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Telesfor Jankowski
Telephone: +48 774802567
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury w Pszowie
ul. Traugutta 1
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Marek Hawel
Telephone: +48 601165650
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.mokpszow.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w K?dzierzynie-Ko?lu
ul. Pawla Stalmacha 18
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Alina Wieczorek
Telephone: +48 774833485
E-mail: wieczorek@mzec-kk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mzec-kk.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 5917, III p.
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Izabela Ksi??ek
Telephone: +48 601585741
E-mail: techniczny@mzk.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacyjny w K?dzierzynie-Ko?lu Sp. z o.o
ul Kozielska 2
K?dzierzyn-Ko?le
47-224
Poland
Contact person: Jaroslaw Trochim
Telephone: +48 504013975
E-mail: trochim@mzkkk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mzkkk.pl/pl.html

I.1) Name and addresses
Miejskie Wodoci?gi i Kanalizacja w K?dzierzynie-Ko?lu Sp. z o.o.
ul Filtrowa 14
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Zbigniew Sztuka
Telephone: +48 608613062
E-mail: z.sztuka@mwik.com.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mwik.com.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum Piastow ?l?skich w Brzegu
Plac Zamkowy 1
Brzeg
49-306
Poland
Contact person: Jadwiga Drozd
Telephone: +48 774019107
E-mail: finanse@zamek.brzeg.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://zamek.brzeg.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum w Raciborzu
ul. Rze?nicza 15
Raciborz
47-200
Poland
Contact person: Gabriela Langer
Telephone: +48 324154901
E-mail: muzeum_raciborz@interia.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://muzeum.raciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Nyska Energetyka Cieplna ? Nysa Sp. z o.o.
ul. Jagiello?ska 10
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Ziemowit Chabi?ski
Telephone: +48 774017155
E-mail: z.chabinski@nec.nysa.com.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.necnysa.eu/

I.1) Name and addresses
O?rodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spolka z o.o.; Delfin Spolka z o. o
ul. Wrzosow 2
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Dariusz Broj
Telephone: +48 666300079
E-mail: d.broj@delfin.krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://delfin.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Pa?stwowa Wy?sza Szkola Zawodowa w Raciborzu
ul Juliusza Slowackiego 55
Raciborz
47-200
Poland
Contact person: Joanna Russok
Telephone: +48 324155020
E-mail: joanna.russok@pwsz.raciborz.edu.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Brzeski; Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
K?dzierzyn-Ko?le
49-300
Poland
Contact person: Anna Woroszczuk
Telephone: +48 774447921
E-mail: przetargi@brzeg-powiat.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://brzeg-powiat.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Glubczycki; Starostwo Powiatowe w Glubczycach
ul. Kochanowskiego 15
Glubczyce
48-100
Poland
Contact person: Tadeusz Schmidt
Telephone: +48 774034451
E-mail: sekretarz@powiatglubczycki.plozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatglubczycki.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat K?dzierzy?sko-Kozielski
Plac Wolno?ci 13
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Maja Makowiecka ? Sroka
Telephone: +48 774052740
E-mail: m.makowiecka-sroka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Prudnicki; Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Ko?ciuszki 76
Prudnik
47-200
Poland
Contact person: Waldemar Janocha
Telephone: +48 774381708
E-mail: w.janocha@powiatprudnicki.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatprudnicki.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Raciborski; Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Andrzej Chwalczyk
Telephone: +48 324597375
E-mail: energia@powiatraciborski.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatraciborski.pl/

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ?EKOM Sp. z o.o. w Nysie
ul Pilsudskiego 32
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Alojzy Wroblewski
Telephone: +48 505065957
E-mail: ekom@ekom.com.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.ekom.com.pl/

I.1) Name and addresses
Raciborskie Centrum Kultury
ul.Fryderyka Chopina 21
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Edyta Zakowicz
Telephone: +48 324153172
E-mail: administracja@rck.com.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.rck.com.pl/

I.1) Name and addresses
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
ul. Rze?nicza 8
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Krystyna Korniak
Telephone: +48 324150559
E-mail: kkb@interia.eu
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.rcron.bipraciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Raciborzu; Szpital Rejonowy w Raciborzuta, Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Gamowska 3
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Witold Surma
Telephone: +48 327555256
E-mail: wsurma@szpital-raciborz.org
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-raciborz.org/

I.1) Name and addresses
Uslugi Komunalne Sp. z o .o w K?dzierzynie-Ko?lu
ul. Grunwaldzka 42
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Anna Cholewi?ska
Telephone: +48 774811142
E-mail: anna.cholewinska@ukom.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.ukom.pl/

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi i Kanalizacja ?AKWA Sp. z o.o. w Nysie
Aleja Wojska Polskiego 2
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Jozef Radoma?ski
Telephone: +48 728830775
E-mail: radomanski@wikakwa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.wikakwa.pl/

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice
ul. Czecha 1
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Marcin Drzymala
Telephone: +48 774078270
E-mail: m.drzymala@wik-krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.wik.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Komunalny Glogowek Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
Glogowek
48-250
Poland
Contact person: Andrzej Wawer
Telephone: +48 531795000
E-mail: wawer@zkg.glogowek.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.zkg.glogowek.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w Bialej
ul. Moniuszki 8
Biala
48-210
Poland
Contact person: Tadeusz Tracz
Telephone: +48 774387033
E-mail: tadektr@poczta.onet.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://szpitalbiala.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
S?dowa 21
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Maria Bartoszy?ska
Telephone: +48 774460232
E-mail: biblioteka@krapkowice.plozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.bibliotekakrapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik
ul. Walowa 7
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Edyta Bednarska-Kolbiarz
Telephone: +48 693611931
E-mail: kierownik.at@ndk.nysa.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.ndk.nysa.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w 2018 r. energii elektrycznej do obiektow zarz?dzanych przez jednostki sektora finansow publicznych z terenu wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego.

Reference number: ZP.271.41.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa w 2018 r. energii elektrycznej do obiektow zarz?dzanych przez jednostki sektora finansow publicznych z terenu wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego.

Szczegolowy opis znajduje si? w cz II.2.4) Opis zamowienia oraz cz??ci I SIWZ ? IDW.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

od 1.01.2018 do 31.12.2018.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 925 246.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Wojewodztwo Opolskie i ?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

Temat: Dostawa w 2018 r. energii elektrycznej do obiektow zarz?dzanych przez jednostki sektora finansow publicznych z terenu wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego.

Wspolny Slownik Zamowie?: 09300000-2 ? Energia elektryczna, cieplna, sloneczna i j?drowa

1.Dostawa energii elektrycznej(zwanej dalej ?EE)dla odbiorcow z obszaru wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego, ktorzy w dniach06.02-28.02.2017r.upowa?nili Gmin? K?dzierzyn-Ko?le do wspolnego przeprowadzenia post?powania i udzielenia zamowienia publicznego na dostaw? energii elektrycznej w roku2018 do obiektow zarz?dzanych przez jednostki sektora finansow publicznych z terenu wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego.2.Zamowienie obejmuje zapotrzebowanie na EE dla obiektow administrowanych przez:- urz?dy gmin i gminne jednostki organizacyjne,- starostwa powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne,- instytucje kultury,- samorz?dowe osoby prawne,- pozostale jednostki sektora finansow publicznych.3.Zamowieniem obj?to 2374 punktow poboru EE zasilaj?cych budynki,lokale,obiekty u?ytkowe,o?wietlenie uliczne,uliczn? sygnalizacj? ?wietln? oraz urz?dzenia instalacji wodoci?gowo-kanalizacyjnej i cieplowniczej.Obiekty te, ich administratorow oraz punkty poboru EE szczegolowo opisuje zal?cznik nr1doSIWZ/tab.nr1-Zapotrzebowanie na energi? elektryczn? z podzialem na poszczegolnych odbiorcow, opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiaj?cego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowi?cy integraln? cz??ci? SIWZ.4.Zapotrzebowanie na energi? elektryczn? z podzialem na poszczegolnych odbiorcow zawiera zal?cznik nr1doSIWZ/tab.1.Roczne zapotrzebowanie na energi? elektryczn? ustalono na poziomie 47 631 862,55 kWh.5.Podzial wg rodzajow taryf zawiera zal?cznik nr2doSIWZ/tab.nr2?Bilas zapotrzebowania na EE.6.Przed zawarciem umowy szczegolowej lub w okresie jej obowi?zywania Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo wyboru innej taryfy ni? obecnie obowi?zuj?ca dla danego punktu poboru EE(wykazana w zal?czniku nr1doSIWZ/tabeli nr1), pod warunkiem spelnienia wymogow stawianych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD).7.Na podstawie umowy generalnej zawartej przez Zamawiaj?cego z wybranym Wykonawc? (dostawc? EE) b?d? zawierane umowy szczegolowe przez poszczegolnych administratorow obiektow(zal?cznik nr1), w ktorych usytuowane s? poszczegolne punkty poboru EE.8.Okre?lenie przewidywanego poboru energii elektrycznej stanowi element slu??cy tylko do okre?lenia warto?ci umowy i nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu energii elektrycznej w podanych ilo?ciach.9.Ka?dy odbiorca wyszczegolniony w zal?czniku nr1 oraz3?Wykaz jednostek zamawiaj?cych, samodzielnie zawrze umow? indywidualn? na dystrybucj? energii elektrycznej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-234535
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
TAURON Sprzeda? Sp. z o.o.
Lagiewnicka 60
Krakow
30-417
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 186 135.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

.2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

.3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

.6.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

.6.2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 18.6.1 i 18.6.2 IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

.8. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

9. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395762

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzial Zamowie? Publicznych
Piramowicza 32/417, III p.
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Daniel Bul, Wydzial Zamowie? Publicznych Urz?du Miasta K?dzierzyn-Ko?le, ul. Piramowicza 32,pok. 417, III p 47-200 K?dzierzyn-Ko?le
Telephone: +48 774034450
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Fax: +48 774034451
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

I.1) Name and addresses
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 4
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Ilona Sokalska
Telephone: +48 774485523
E-mail: i.sokalska@arn.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.arn.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Biblioteka Publiczna Miasta Pszow
ul. Traugutta 1
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Stefania Sauer, Maria Pinior
Telephone: +48 324559199
E-mail: bibliotekapszow@op.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.biblioteka.pszow.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Glogowek, Urz?d Miejski w Glogowku
Rynek 1
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Dawid Bojdo
Telephone: +48 774069915
E-mail: inwestycje@glogowek.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://glogowek.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Krapkowice; Urz?d Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Poland
Contact person: Damian Gorski
Telephone: +48 774466881
E-mail: d.gorski@krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Nysa;Urz?d Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Krystyna Pawlus
Telephone: +48 774080566
E-mail: gospodarkakomunalna@www.nysa.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.nysa.eu/

I.1) Name and addresses
Gmina Pszow;Urz?d Miasta Pszow
ul. Pszowska 534
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Gra?yna Piatkowska, Katarzyna Skaba
Telephone: +48 324558628
E-mail: gpiatkowska@pszow.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.pszow.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Raciborz; Urz?d Miasta Raciborz
Krola Stefana Batorego 617, III p.
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Jerzy Madecki
Telephone: +48 327050789
E-mail: km4@um.raciborz.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.raciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Glubczycach
Koll?taja 4
Glubczyce
48-100
Poland
Contact person: Jaroslaw Wiercioch
Telephone: +48 774710850
E-mail: jwiercioch@psp.opole.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.strazglubczyce.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Prudniku
Legionow 12A
Prudnik
48-200
Poland
Contact person: Piotr Sobek
Telephone: +48 774380532
E-mail: sobekp@strazprudnik.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.strazprudnik.pl/

I.1) Name and addresses
Krapkowicki Dom Kultury
Prudnicka 7
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Barbara Dycha
Telephone: +48 774460312
E-mail: biuro@kdkkrapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.kdk.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna w K?dzierzynie-Ko?luasta, Wydzial Zamowie? Publicznych
Rynek 3
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Beata Zdrodowska-Surow
Telephone: +48 774823742
E-mail: sekretariat@mbpkk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: https://www.mbpkk.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Sukiennicza 2
Nysa
48-300
Poland
Contact person: El?bieta Jurczyk
Telephone: +48 774332756
E-mail: ela@migbp.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: https://www.migbp.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu
Jana Kasprowicza 12
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Kamila Buszka-Kie?
Telephone: +48 324153724
E-mail: k.buszka@biblrac.com.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.biblrac.pl/pl/site/start.html

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury w K?dzierzynie-Ko?lu
al. Jana Pawla II 27
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Telesfor Jankowski
Telephone: +48 774802567
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury w Pszowie
ul. Traugutta 1
Pszow
44-370
Poland
Contact person: Marek Hawel
Telephone: +48 601165650
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.mokpszow.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w K?dzierzynie-Ko?lu
ul. Pawla Stalmacha 18
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Alina Wieczorek
Telephone: +48 774833485
E-mail: wieczorek@mzec-kk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mzec-kk.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 5917, III p.
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Izabela Ksi??ek
Telephone: +48 601585741
E-mail: techniczny@mzk.nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.mzk.nysa.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacyjny w K?dzierzynie-Ko?lu Sp. z o.o
ul Kozielska 2
K?dzierzyn-Ko?le
47-224
Poland
Contact person: Jaroslaw Trochim
Telephone: +48 504013975
E-mail: trochim@mzkkk.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mzkkk.pl/pl.html

I.1) Name and addresses
Miejskie Wodoci?gi i Kanalizacja w K?dzierzynie-Ko?lu Sp. z o.o.
ul Filtrowa 14
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Zbigniew Sztuka
Telephone: +48 608613062
E-mail: z.sztuka@mwik.com.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.mwik.com.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum Piastow ?l?skich w Brzegu
Plac Zamkowy 1
Brzeg
49-306
Poland
Contact person: Jadwiga Drozd
Telephone: +48 774019107
E-mail: finanse@zamek.brzeg.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://zamek.brzeg.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum w Raciborzu
ul. Rze?nicza 15
Raciborz
47-200
Poland
Contact person: Gabriela Langer
Telephone: +48 324154901
E-mail: muzeum_raciborz@interia.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://muzeum.raciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Nyska Energetyka Cieplna ? Nysa Sp. z o.o.
ul. Jagiello?ska 10
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Ziemowit Chabi?ski
Telephone: +48 774017155
E-mail: z.chabinski@nec.nysa.com.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.necnysa.eu/

I.1) Name and addresses
O?rodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spolka z o.o.; Delfin Spolka z o. o
ul. Wrzosow 2
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Dariusz Broj
Telephone: +48 666300079
E-mail: d.broj@delfin.krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://delfin.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Pa?stwowa Wy?sza Szkola Zawodowa w Raciborzu
ul Juliusza Slowackiego 55
Raciborz
47-200
Poland
Contact person: Joanna Russok
Telephone: +48 324155020
E-mail: joanna.russok@pwsz.raciborz.edu.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Brzeski; Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
K?dzierzyn-Ko?le
49-300
Poland
Contact person: Anna Woroszczuk
Telephone: +48 774447921
E-mail: przetargi@brzeg-powiat.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://brzeg-powiat.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Glubczycki; Starostwo Powiatowe w Glubczycach
ul. Kochanowskiego 15
Glubczyce
48-100
Poland
Contact person: Tadeusz Schmidt
Telephone: +48 774034451
E-mail: sekretarz@powiatglubczycki.plozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatglubczycki.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat K?dzierzy?sko-Kozielski
Plac Wolno?ci 13
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Maja Makowiecka ? Sroka
Telephone: +48 774052740
E-mail: m.makowiecka-sroka@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Prudnicki; Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Ko?ciuszki 76
Prudnik
47-200
Poland
Contact person: Waldemar Janocha
Telephone: +48 774381708
E-mail: w.janocha@powiatprudnicki.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatprudnicki.pl/

I.1) Name and addresses
Powiat Raciborski; Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Andrzej Chwalczyk
Telephone: +48 324597375
E-mail: energia@powiatraciborski.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.powiatraciborski.pl/

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ?EKOM Sp. z o.o. w Nysie
ul Pilsudskiego 32
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Alojzy Wroblewski
Telephone: +48 505065957
E-mail: ekom@ekom.com.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.ekom.com.pl/

I.1) Name and addresses
Raciborskie Centrum Kultury
ul.Fryderyka Chopina 21
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Edyta Zakowicz
Telephone: +48 324153172
E-mail: administracja@rck.com.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.rck.com.pl/

I.1) Name and addresses
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
ul. Rze?nicza 8
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Krystyna Korniak
Telephone: +48 324150559
E-mail: kkb@interia.eu
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.rcron.bipraciborz.pl/

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Raciborzu; Szpital Rejonowy w Raciborzuta, Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Gamowska 3
Raciborz
47-400
Poland
Contact person: Witold Surma
Telephone: +48 327555256
E-mail: wsurma@szpital-raciborz.org
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-raciborz.org/

I.1) Name and addresses
Uslugi Komunalne Sp. z o .o w K?dzierzynie-Ko?lu
ul. Grunwaldzka 42
K?dzierzyn-Ko?le
47-200
Poland
Contact person: Anna Cholewi?ska
Telephone: +48 774811142
E-mail: anna.cholewinska@ukom.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.ukom.pl/

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi i Kanalizacja ?AKWA Sp. z o.o. w Nysie
Aleja Wojska Polskiego 2
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Jozef Radoma?ski
Telephone: +48 728830775
E-mail: radomanski@wikakwa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.wikakwa.pl/

I.1) Name and addresses
Wodoci?gi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice
ul. Czecha 1
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Marcin Drzymala
Telephone: +48 774078270
E-mail: m.drzymala@wik-krapkowice.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.wik.krapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Komunalny Glogowek Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
Glogowek
48-250
Poland
Contact person: Andrzej Wawer
Telephone: +48 531795000
E-mail: wawer@zkg.glogowek.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.zkg.glogowek.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w Bialej
ul. Moniuszki 8
Biala
48-210
Poland
Contact person: Tadeusz Tracz
Telephone: +48 774387033
E-mail: tadektr@poczta.onet.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://szpitalbiala.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
S?dowa 21
Krapkowice
47-300
Poland
Contact person: Maria Bartoszy?ska
Telephone: +48 774460232
E-mail: biblioteka@krapkowice.plozle.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.bibliotekakrapkowice.pl/

I.1) Name and addresses
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik
ul. Walowa 7
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Edyta Bednarska-Kolbiarz
Telephone: +48 693611931
E-mail: kierownik.at@ndk.nysa.pl
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://www.ndk.nysa.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w 2018 r. energii elektrycznej do obiektow zarz?dzanych przez jednostki sektora finansow publicznych z terenu wojewodztwa opolskiego i ?l?skiego.

Reference number: ZP.271.41.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 925 246.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
NUTS code: PL52

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-234535

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
TAURON Sprzeda? Sp. z o.o.
Lagiewnicka 60
Krakow
30-417
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 186 135.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-K?dzierzyn-Ko?le: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 395762-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place K?DZIERZYN-KO?LE
AU Authority name Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzial Zamowie? Publicznych
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL22
PL52
IA Internet address (URL) http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >