Poland-Pozna?: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003523519762311
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395489-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 193-395489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Magdalena Gluchowska
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-strusia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sterylnego sprz?tu ogolnomedycznego jednorazowego u?ytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

Reference number: WSM/DZP/381-7616/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33141000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sterylnego sprz?tu ogolnomedycznego jednorazowego u?ytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Jozefa Strusia w Poznaniu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania dotycz?ce sprz?tu, znajduj? si? w formularzu ofertowymzawieraj?cym szczegolowy opis sprz?tu, ktory jest zal?cznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamowienia jest sprz?t wysokiej jako?ci, spelniaj?cy wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprz?tu. Wyroby medyczne oferowane we wszystkich pakietach winny spelnia? wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamowienia oraz spelnia? wymagania funkcjonalne wla?ciwe dla tych wyrobow, zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie spelnienie wszystkich wymaganych warunkow spowoduje odrzucenie oferty.Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 30 pakietow (cz??ci).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 305 350.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 1 ? Strzykawki jednorazowego u?ytku.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 98 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 2 ? Strzykawki jednorazowego u?ytku do podawania insuliny.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 3 ? Strzykawki typu Janette'a.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 4 ? Strzykawki do pomp infuzyjnych.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 51 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 5 ? Igly do iniekcji.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 6 ? Przyrz?dy do przetaczania krwi i plynow infuzyjnych oraz przedlu?acze do pomp infuzyjnych.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 182 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 7 ? Kaniule do?ylne,dot?tnicze,koreczki do kaniul,kraniki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 524 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 8 ? Zgl?bniki ?ol?dkowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 9 ? Cewniki do odsysania.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 10 ? Cewniki do podawania tlenu przez nos.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 11 ? Ostrza chirurgiczne sterylne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 12 ? Dreny brzuszne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 13 ? Skalpele.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 14_ Worki do moczu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 150.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 15_ Worki do moczu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 16- Sonda Sengstakena.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 17- Systemy niskoci?nieniowe do drena?u ran,dren l?cz?cy,zestawy do odsysania pola operacyjnego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 18- Butelki i dreny typu Redon.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 47 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 19- Zestawy do odsysania pola operacyjnego Yankauer.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 200.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 20- Dreny l?cz?ce do odsysania.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 21- Igly specjalistyczne do biopsji i trepanobiopsji szpiku kostnego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 22- IZestawy do lewatywy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 23

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 23- przewody do cystoskopow,paleczki do wymazow,kanki doodbytnicze.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 24

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 24- Ostrza i plytki do dermatomow.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 43 200.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 25

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 25 ? Igly do pobierania i rozpuszczania lekow.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 21 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 26

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 26 ? Filtry Co2,worek pooperacyjny.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 27

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 27- Filtry Co2,worek pooperacyjny.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 28

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 28- Maski tlenowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 29

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 29- Nakluwacze hematologiczne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 30

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Apteka Zakladowa, ul.Szwajcarska 3, 61-285 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 30- Igly bezpieczne.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 54 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne

przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na mocy

art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

a/ Wykonawca powinien wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal dostawy tego samego rodzaju wyrobow medycznych, co najmniej jedn? dostaw? sprz?tu b?d?cego przedmiotem zamowienia o warto?ci minimum 30.000,00 zl. brutto.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Dostawy realizowane bed? sukcesywnie w trakcie trwania umowy.

a)dostawy przedmiotu zamowienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez Wykonawc?, wlasnym lub zorganizowanym we wlasnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiaj?cy), na wlasny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem do Magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiaj?cego.

b) dostawy sukcesywne przedmiotu zamowienia, w trakcie trwania umowy, w ilo?ciach i asortymencie zamawianym wyl?cznie przez wykonawc? (realizatora) umowy ? tj. Aptek?, w terminie wskazanym w ofercie ,nie dlu?szym jednak ni? 5 dni od daty zlo?enia zamowienia. Zamowienia skladane b?d? za po?rednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w o?wiadczeniu wykonawcy).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu Szwajcarska 3 ? budynek D ( 1 ptr. pok. 123).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 193-395489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Magdalena Gluchowska
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sterylnego sprz?tu ogolnomedycznego jednorazowego u?ytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

Reference number: WSM/DZP/381-7616/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33141000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 305 350.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 98 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 51 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 182 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 524 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 18 150.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 47 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 24 200.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 800.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 23

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 24

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 43 200.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 25

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 21 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 26

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 300.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 27

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 850.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 28

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 29

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 30

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 54 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
ND Document number 395489-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OC Original CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) www.szpital-strusia.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >