Poland-Pozna?: Intraocular lenses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 67 - Photographic Equipment
Opps ID: NBD00003523598352742
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395759-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Intraocular lenses

2017/S 193-395759

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Pawel Przybyla
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ?Jednorazowego sprz?tu do operacji okulistycznych.

Reference number: WSM/DZP/381-4404/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33731110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednorazowego sprz?tu do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilo?ciach wyszczegolnionych na zal?czonym formularzu ofertowym (pakiety 1-20), stanowi?cym zal?cznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, gdzie opisane s? wymagania jakim winien odpowiada? przedmiot zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 235 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1- Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 1- Soczewki wewn?trzgalkowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia linii / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2- Sprz?t jednorazowy do operacji okulistycznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 2- Sprz?t jednorazowy do operacji okulistycznych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4-No?e okulistyczne i p?sety

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141411
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5- Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 5- Soczewki wewn?trzgalkowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6- Materialy wiskoelastyczne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 6-Materialy wiskoelastyczne.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7- Soczewki wewn?trzgalkowe do fiksacji

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 7- Soczewki wewn?trzgalkowe do fiksacji.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia linii / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 8-Soczewki kontaktowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 8-Soczewki kontaktowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 9- Kaniule do hydrodysekcji

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 9- Kaniule do hydrodysekcji.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 11- Materialy do osuszania pola

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 11- Materialy do osuszania pola.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 12-Pier?cienie dotorebkowe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 12-Pier?cienie dotorebkowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 14- Retraktor

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 14- Retraktor.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 15- Oslonka na oko

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 15- Oslonka na oko.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 17- Retraktory t?czowkowe

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 17- Retraktory t?czowkowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 19- Soczewki sferyczne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 19- Soczewki sferyczne.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia linii / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 20- Soczewki trzycz??ciowe

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 20- Soczewki trzycz??ciowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia linii / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 10- Strzykawka do kaniul

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 10- Strzykawka do kaniul.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 13- Soczewki przedniokomorowe

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 13- Soczewki przedniokomorowe.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 16- Zestawy i rurki intubacyjne do operacji drog lzowych

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 16- Zestawy i rurki intubacyjne do operacji drog lzowych.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 18- Akcesoria do piel?gnacji oczu

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet 18- Akcesoria do piel?gnacji oczu.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 90
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200899
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1- Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. zo.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 475 450.00 PLN
Total value of the contract/lot: 475 444.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2- Sprz?t jednorazowy do operacji okulistycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 225 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 225 337.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 34 984.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet 4- No?e okulistyczne i p?sety

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 86 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 86 090.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet 5- Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 74 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet 6- Materialy wiskoelastyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 105 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 105 012.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet 7- Soczewki wewn?trzgalkowe do fiksacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 35 940.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet 8- Soczewki kontaktowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet 9- Kaniule do hydrodysekcji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 2
Rzeszow
35-959
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 875.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet 11- Materialy do osuszania pola

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 550.00 PLN
Total value of the contract/lot: 356.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet 12- Pier?cienie dotorebkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 2
Rzeszow
35-959
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 450.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet 14- Retraktor

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Consultronix S.A.
ul. Przemyslowa 17
Balice
32-083
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet 15- Oslonka na oko

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Consultronix S.A.
ul. Przemyslowa 17
Balice
32-083
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 360.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet 17- Retraktory t?czowkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet 19- Soczewki sferyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
Warszawa
02-674
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 24 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet 20- Soczewki trzycz??ciowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
Warszawa
02-674
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 38 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 31 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Intraocular lenses

2017/S 193-395759

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Pawel Przybyla
Telephone: +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Fax: +48 618739305
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ?Jednorazowego sprz?tu do operacji okulistycznych.

Reference number: WSM/DZP/381-4404/N/2017
II.1.2) Main CPV code
33731110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 235 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1- Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2- Sprz?t jednorazowy do operacji okulistycznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4-No?e okulistyczne i p?sety

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141411
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 5- Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 6- Materialy wiskoelastyczne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 7- Soczewki wewn?trzgalkowe do fiksacji

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 8-Soczewki kontaktowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 9- Kaniule do hydrodysekcji

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 11- Materialy do osuszania pola

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 12-Pier?cienie dotorebkowe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 14- Retraktor

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 15- Oslonka na oko

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 17- Retraktory t?czowkowe

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 19- Soczewki sferyczne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 20- Soczewki trzycz??ciowe

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 10- Strzykawka do kaniul

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 13- Soczewki przedniokomorowe

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 16- Zestawy i rurki intubacyjne do operacji drog lzowych

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 18- Akcesoria do piel?gnacji oczu

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33730000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200899

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1- Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. zo.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 475 450.00 PLN
Total value of the contract/lot: 475 444.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2- Sprz?t jednorazowy do operacji okulistycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 225 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 225 337.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet 3- Produkty jednorazowego u?ytku do operacji okulistycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 34 984.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet 4- No?e okulistyczne i p?sety

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 86 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 86 090.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet 5- Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 74 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet 6- Materialy wiskoelastyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 105 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 105 012.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet 7- Soczewki wewn?trzgalkowe do fiksacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 35 940.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet 8- Soczewki kontaktowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k.
ul. ?w. Barbary 18
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet 9- Kaniule do hydrodysekcji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 2
Rzeszow
35-959
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 875.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet 11- Materialy do osuszania pola

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 550.00 PLN
Total value of the contract/lot: 356.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet 12- Pier?cienie dotorebkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 2
Rzeszow
35-959
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 450.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet 14- Retraktor

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Consultronix S.A.
ul. Przemyslowa 17
Balice
32-083
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet 15- Oslonka na oko

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Consultronix S.A.
ul. Przemyslowa 17
Balice
32-083
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 360.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet 17- Retraktory t?czowkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320A
Stare Babice
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet 19- Soczewki sferyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
Warszawa
02-674
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 24 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet 20- Soczewki trzycz??ciowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
Warszawa
02-674
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 38 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 31 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Intraocular lenses
ND Document number 395759-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo Leczniczym SP ZOZ
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141411 - Scalpels and blades
33162200 - Operating-theatre instruments
33600000 - Pharmaceutical products
33690000 - Various medicinal products
33730000 - Eye care products and corrective lenses
33731000 - Contact lenses
33731110 - Intraocular lenses
OC Original CPV code 33141411 - Scalpels and blades
33162200 - Operating-theatre instruments
33600000 - Pharmaceutical products
33690000 - Various medicinal products
33730000 - Eye care products and corrective lenses
33731000 - Contact lenses
33731110 - Intraocular lenses
RC NUTS code PL
PL415
IA Internet address (URL) www.szpital-strusia.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >