Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003523908101902
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395746-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395746

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Boguslaw Jarosz
Telephone: +48 225543625
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Fax: +48 225543605
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.uw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://dzp.uw.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW ? post?powanie 6.

Reference number: CeNT-361-25/2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW:

Cz??? I: laptop I

Cz??? II: laptop II

Cz??? III: laptop III

Cz??? IV: laptop IV

Cz??? V: laptop V

Cz??? VI: laptop VI

Cz??? VII: serwer plikow

Cz??? VIII: komputer stacjonarny

Cz??? IX: monitor komputerowy

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 29 294.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwer plikow

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Komputer stacjonarny

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
30214000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monitor komputerowy

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ., dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-267597
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Laptop I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 227.64 PLN
Total value of the contract/lot: 4 499.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Laptop II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARDEX Barbara Danielewska
ul. Cisowa 3
Kobylka
05-230
Poland
NUTS code: PL912
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 471.54 PLN
Total value of the contract/lot: 4 326.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Laptop III

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARDEX Barbara Danielewska
ul. Cisowa 3
Kobylka
05-230
Poland
NUTS code: PL912
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 495.93 PLN
Total value of the contract/lot: 3 130.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Laptop IV

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 439.02 PLN
Total value of the contract/lot: 2 099.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Laptop V

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 739.84 PLN
Total value of the contract/lot: 3 540.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 7
Title:

Serwer plikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 682.93 PLN
Total value of the contract/lot: 2 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 8
Title:

Komputer stacjonarny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 560.98 PLN
Total value of the contract/lot: 8 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Monitor komputerowy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219.51 PLN
Total value of the contract/lot: 1 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? w formie pisemnej osobi?cie, faksem, za po?rednictwem posla?ca, za po?rednictwem operatora pocztowego lub skan pisma przekazuj? przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej (e-mail) zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Odwolania i wszelk? korespondencj? zwi?zan? z odwolaniem przekazuje si? wyl?cznie w formie pisemnej osobi?cie, faksem za po?rednictwem posla?ca lub za po?rednictwem operatora pocztowego zgodnie z zapisami w SIWZ.

3. Skladanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami SIWZ, odbywa si? osobi?cie, za po?rednictwem posla?ca lub za po?rednictwem operatora pocztowego.

4. Je?eli Zamawiaj?cy lub Wykonawca przekazuj? o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej (e-mail), ka?da ze Stron na ??danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiaj?cego uwa?a si? za zlo?one w terminie, je?eli ich tre?? dotrze do Zamawiaj?cego na adres podany w SIWZ, przed uplywem wymaganego terminu.

6. Zamawiaj?cy pracuje (z wyj?tkiem ?wi?t oraz dni wolnych okre?lonych w Zarz?dzeniu Rektora UW Nr 82 z dn. 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku) od poniedzialku do pi?tku w godzinach 9.00 ? 17.00. Zarz?dzenie dost?pne na stronie internetowej UW http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3903/M.2016.387.Zarz.82.pdf .

7. Osoba uprawniona do porozumiewania si? z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt telefoniczny wyl?cznie w sprawach organizacyjnych.

8. Zamawiaj?cy, zgodnie z zasad? ustawy Prawo zamowie? publicznych, nie udziela telefonicznych informacji zwi?zanych z prowadzonym post?powaniem.

9. Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zwi?zku zart. 39 ustawy.

10. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

11. Wykonawca wraz z ofert? zlo?y formularz ? o?wiadczenie dot. spelnienia przez oferowany sprz?t wszystkich wymaganych parametrow. Wraz z formularzem Wykonawca zlo?y wypelniony zal?cznik nr 1 do tego formularza, w ktorym poda informacje dotycz?ce oferowanego sprz?tu. W tabeli zal?cznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprz?tu oraz oznacze? identyfikacyjnych okre?laj?cych oferowany sprz?t w sposob jednoznaczny i nie budz?cy w?tpliwo?ci, w tym marki, typu, modelu sprz?tu (je?li wyst?puj?). Przy ka?dym wymienionym w tabeli parametrze nale?y poda? oferowan? warto??, zgodnie z ka?dorazowym poleceniem. W przypadku niepodania przez Wykonawc? ??danych danych dotycz?cych oferowanego sprz?tu, oferta, jako nieodpowiadaj?ca tre?ci SIWZ, zostanie odrzucona. W celu potwierdzenia, ?e oferowany sprz?t odpowiada wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy ??da dol?czenia do formularza dokumentow, okre?lonych w SIWZ.

12. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wprowadzenia zmian w umowie, ktore b?d? mogly by? dokonane z powodu zaistnienia okoliczno?ci, niemo?liwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wyst?pienia ktorejkolwiek z nast?puj?cych sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),

2) zmiany przepisow prawa maj?cych wplyw na warunki realizacji umowy,

3) zmiany parametrow sprz?tu zaproponowanego w ofercie na elementy rownowa?ne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostaly wycofane z produkcji po terminie skladania ofert. Parametry nowego sprz?tu wymagaj? uzgodnienia i akceptacji Zamawiaj?cego.

13. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395746

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Boguslaw Jarosz
Telephone: +48 225543625
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Fax: +48 225543605
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.uw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://dzp.uw.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? i dostarczenie sprz?tu komputerowego do zastosowa? naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW ? post?powanie 6.

Reference number: CeNT-361-25/2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 29 294.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Laptop V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Serwer plikow

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Komputer stacjonarny

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
30214000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monitor komputerowy

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-267597

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Laptop I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 227.64 PLN
Total value of the contract/lot: 4 499.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Laptop II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARDEX Barbara Danielewska
ul. Cisowa 3
Kobylka
05-230
Poland
NUTS code: PL912
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 471.54 PLN
Total value of the contract/lot: 4 326.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Laptop III

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARDEX Barbara Danielewska
ul. Cisowa 3
Kobylka
05-230
Poland
NUTS code: PL912
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 495.93 PLN
Total value of the contract/lot: 3 130.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Laptop IV

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 439.02 PLN
Total value of the contract/lot: 2 099.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Laptop V

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 739.84 PLN
Total value of the contract/lot: 3 540.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 7
Title:

Serwer plikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 682.93 PLN
Total value of the contract/lot: 2 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 8
Title:

Komputer stacjonarny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 560.98 PLN
Total value of the contract/lot: 8 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Monitor komputerowy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki
Al. Niepodleglo?ci/Armii Ludowej WGE paw. 40
Warszawa
00-609
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219.51 PLN
Total value of the contract/lot: 1 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies
ND Document number 395746-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Uniwersytet Warszawski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213100 - Portable computers
30214000 - Workstations
30231300 - Display screens
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213100 - Portable computers
30214000 - Workstations
30231300 - Display screens
48820000 - Servers
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.uw.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >