Poland-Krakow: Workstations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003523969258364
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395744-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Workstations

2017/S 193-395744

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121 390 415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Dariusz Leniart
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu informatycznego: stacje robocze SD (ace), monitory M3, stacje robocze typu Tempest TSDA, monitory typu Tempest TM2A.

Reference number: 82/2017
II.1.2) Main CPV code
30214000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu informatycznego: stacje robocze SD (ace), monitory M3, stacje robocze typu Tempest TSDA, monitory typu Tempest TM2A. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia. Przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania okre?lone w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz w zal?cznikach do niej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 258 750.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30214000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Sklad Zegrze

2 Regionalna Baza Logistyczna

ul. Warszawska 22

05-130 Zegrze Poludniowe.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest Stacja robocza SD (ace) wraz z ?wiatlowodow? kart? sieciow? S.C. 62,5/125 m, zgoda z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows 10 (17 sztuk) oraz Monitor M3 (17 sztuk).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz??? zamowienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Maksymalna ilo?? przedmiotow zakupionych w ramach prawa opcji okre?lona zostala w Zal?czniku do SIWZ ? Formularz cenowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia wynika? b?dzie wynikaj?cy z oferty najkorzystniejszej, przy czym nie mo?e by? to termin po?niejszy, ni? do 30.10.2017 r.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-179701
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
QMC S.C. ARTUR MANDRAK, SLAWOMIR WASZCZUK
2733335140
ul. ?elazna 32
Zabrze
41-800
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 203 225.03 PLN
Total value of the contract/lot: 258 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Ka?dy wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert tj. do dnia 22.06.2017 r. do godz. 10:00,

w wysoko?ci:

a) dla zadania nr 1 ? 3 000,00 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych i 00/100);

b) dla zadania nr 2 ? 9 000,00 PLN (slownie: dziewi?? tysi?cy zlotych i 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Workstations

2017/S 193-395744

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
121 390 415
ul. Montelupich 3
Krakow
30-901
Poland
Contact person: Dariusz Leniart
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu informatycznego: stacje robocze SD (ace), monitory M3, stacje robocze typu Tempest TSDA, monitory typu Tempest TM2A.

Reference number: 82/2017
II.1.2) Main CPV code
30214000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 258 750.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30214000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 091-179701

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
QMC S.C. ARTUR MANDRAK, SLAWOMIR WASZCZUK
2733335140
ul. ?elazna 32
Zabrze
41-800
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 203 225.03 PLN
Total value of the contract/lot: 258 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Workstations
ND Document number 395744-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name 3 Regionalna Baza Logistyczna (121 390 415)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30214000 - Workstations
OC Original CPV code 30214000 - Workstations
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >