Poland-Krakow: Medicinal products for the cardiovascular system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003524451896891
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395727-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Medicinal products for the cardiovascular system

2017/S 193-395727

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pr?dnicka 80
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Andrzej Gol?biowski
Telephone: +48 126143487
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leki i ?ywienie.

Reference number: DZ.271.23.2017
II.1.2) Main CPV code
33622000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa lekow i ?ywienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 149 624.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Ro?ne produkty lecznicze (7 pozycji) w ilo?ci 86606 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 180 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Atorvastatin (3 pozycje) w ilo?ci 61500 sztuk i Amlodypine (2 pozycje) w ilo?ci 39480 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 70 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Clopidogrel w ilo?ci 30800 sztuk i Ramipril (3 pozycje) w ilo?ci 62160 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 70 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Amiodarone w ilo?ci 16200 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 170 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Amphotericinum B w ilo?ci 100 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 630 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Amphotericin B w ilo?ci 150 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1130 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Sultamicillin w ilo?ci 120 sztuk i Ampicillin + sulbactam (2 pozycje) w ilo?ci 1030 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 320 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Teicoplanin (2 pozycje) w ilo?ci 1520 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1930 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Cefepime w ilo?ci 100 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 60 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Clarithromycin (2 pozycje) w ilo?ci 6140 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 70 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Cefazolin w ilo?ci 44000 sztuk i Ceftriaxone (2 pozycje) w ilo?ci 23000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1580 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Imipenem + Cilastatin sodium w ilo?ci 5000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 850 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Posaconazole (2 pozycje) w ilo?ci 35 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 550 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33695000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Metronidazole w ilo?ci 6000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 250 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki antybakteryjne do u?ytku ogolnoustrojowego (7 pozycji) w ilo?ci 8650 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 380 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki antybakteryjne do u?ytku ogolnoustrojowego (12 pozycji) w ilo?ci 28856 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 330 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33661100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Paracetamol w ilo?ci 3300 sztuk i Propofol w ilo?ci 59500 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 2210 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Abciximab w ilo?ci 250 sztuk i Prasugrel (2 pozycje) w ilo?ci 560 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 3130 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33615100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Insulin neutralis human taka jak Gensulin R lub rownowa?na w ilo?ci 2000 sztuk i Insulin neutralis human taka jak Gensulin N lub rownowa?na w ilo?ci 1000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 180 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Antithrombin III (human) (2 pozycje) w ilo?ci 30 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 150 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Albumin human (2 pozycje) w ilo?ci 1700 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 2400 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Protamine sulfate w ilo?ci 18000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 4950 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 23

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Glyceryl trinitrate w ilo?ci 20000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 820 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 24

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki antybakteryjne do u?ytku ogolnoustrojowego (10 pozycji) w ilo?ci 6495 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 350 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 25

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (3 pozycje) w ilo?ci 178 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1310 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 26

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Ondansetron (2 pozycje) w ilo?ci 9000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 70 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach chemioterapii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 27

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Gemcitabine (3 pozycje) w ilo?ci 330 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 80 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach chemioterapii, wymagane dawki leku jednego producenta.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 28

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Doxorubicinum liposomanum pegylatum w ilo?ci 25 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 350 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach chemioterapii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 29

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Cisplatinum (3 pozycje) w ilo?ci 2500 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 690 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach programu lekowego i chemioterapii, wymagane dawki leku jednego producenta.

4. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia wraz z pierwsz? dostaw?: dla substancji suchych ? masy substancji czynnej i masy dodatkow, dla roztworow i koncentratow ? g?sto?ci.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 30

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Calcii folinas (4 pozycje) w ilo?ci 260 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 90 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach programu lekowego i chemioterapii, wymagane dawki leku jednego producenta.

4. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia wraz z pierwsz? dostaw?: dla substancji suchych ? masy substancji czynnej i masy dodatkow, dla roztworow i koncentratow ? g?sto?ci.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 31

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Vinorelbine (2 pozycje) w ilo?ci 1000 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 2300 PLN.

3. Wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach chemioterapii, wymagane dawki leku jednego producenta.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 32

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pirfenidonum (2 pozycje) w ilo?ci 12348 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 4010 PLN.

3. wymagany preparat obj?ty refundacj? NFZ ? lek stosowany w ramach programu lekowego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 33

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Elbaswir+grazoprewir w ilo?ci 168 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 4460 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 34

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Eptifibatide (2 pozycje) w ilo?ci 200 sztuk i Theophylline (2 pozycje) w ilo?ci 3150 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 370 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 35

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (18 pozycji) w ilo?ci 86602 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 630 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 36

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki immunosupresyjne (16 pozycji) w ilo?ci 3854 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 750 PLN.

3. Wymagane dawki lekow jednego producenta dla danej substancji czynnej (wg nazwy mi?dzynarodowej) ? dla wszystkich pozycji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 37

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

*Tacrolimus (4 pozycje) w ilo?ci 8420 sztuk i Mikafungin (2 pozycje) w ilo?ci 60 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 540 PLN.

3. *Wymagane dawki lekow jednego producenta.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 38

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (25 pozycji) w ilo?ci 107441 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 670 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 39

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (40 pozycji) w ilo?ci 161740 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 13000 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 40

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (31 pozycji) w ilo?ci 63260 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 3810 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 41

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (29 pozycji) w ilo?ci 72070 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 12830 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 42

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (11 pozycji) w ilo?ci 14590 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 820 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 43

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Idarucyzumab w ilo?ci 6 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 320 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 44

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (75 pozycji) w ilo?ci 175553 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 620 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 45

Lot No: 45
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki immunosupresyjne (11 pozycji) w ilo?ci 19603 sztuki.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 120 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 46

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (45 pozycji) w ilo?ci 262381 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 700 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 47

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji, zawieraj?cy 20mg immunoglobuliny kroliczej przeciwko ludzkim limfocytom T w 1 ml w ilo?ci 60 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 660 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 48

Lot No: 48
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty do ?ywienia pozajelitowego (4 pozycje) w ilo?ci 31900 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 750 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 49

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty farmaceutyczne (2 pozycje) w ilo?ci 5260 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 150 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 50

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty do ?ywienia pozajelitowego (4 pozycje) w ilo?ci 1300 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 640 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 51

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty do ?ywienia pozajelitowego (23 pozycje) w ilo?ci 17530 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 6330 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 52

Lot No: 52
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty do ?ywienia pozajelitowego (3 pozycje) w ilo?ci 560 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 100 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 53

Lot No: 53
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty do ?ywienia pozajelitowego (17 pozycji) w ilo?ci 18218 sztuk.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 1450 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Termin dwoch miesi?cy okre?lony w Sekcji IV.2.6) nale?y rozumie? jako 60 dni liczone od ustalonej daty skladania ofert.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 061-113738
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 251.42 PLN
Total value of the contract/lot: 20 468.97 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 287.60 PLN
Total value of the contract/lot: 5 624.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 918.80 PLN
Total value of the contract/lot: 7 157.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 011.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 063.00 PLN
Total value of the contract/lot: 63 315.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 801.50 PLN
Total value of the contract/lot: 112 801.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 592.50 PLN
Total value of the contract/lot: 32 304.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet nr 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 151.40 PLN
Total value of the contract/lot: 113 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet nr 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Gda?sk
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 555.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet nr 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 924.40 PLN
Total value of the contract/lot: 6 829.29 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet nr 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 158 220.00 PLN
Total value of the contract/lot: 156 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet nr 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 85 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 64 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet nr 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 717.00 PLN
Total value of the contract/lot: 54 763.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet nr 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 660.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet nr 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 725.00 PLN
Total value of the contract/lot: 38 445.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet nr 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 647.40 PLN
Total value of the contract/lot: 29 783.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Pakiet nr 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 221 194.00 PLN
Total value of the contract/lot: 186 386.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Pakiet nr 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 312 840.00 PLN
Total value of the contract/lot: 315 621.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Pakiet nr 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 580.00 PLN
Total value of the contract/lot: 15 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Pakiet nr 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 595.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Pakiet nr 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxalta Poland Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 410.00 PLN
Total value of the contract/lot: 261 435.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

Pakiet nr 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LEKCOM Sp.z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 495 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 435 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

Pakiet nr 23

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 82 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 83 720.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

Pakiet nr 24

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 827.20 PLN
Total value of the contract/lot: 35 665.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

Pakiet nr 25

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
UNIMEDIC PHARMA AB
Stockholm
Sweden
NUTS code: SE11
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 131 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 152 730.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

Pakiet nr 26

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 380.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 236.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

Pakiet nr 27

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 526.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 870.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

Pakiet nr 28

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 875.00 PLN
Total value of the contract/lot: 33 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 29
Title:

Pakiet nr 29

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 695.00 PLN
Total value of the contract/lot: 67 536.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 30
Title:

Pakiet nr 30

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 767.50 PLN
Total value of the contract/lot: 7 860.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 31
Title:

Pakiet nr 31

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 229 142.00 PLN
Total value of the contract/lot: 229 142.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 32
Title:

Pakiet nr 32

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 400 939.56 PLN
Total value of the contract/lot: 400 892.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 33
Title:

Pakiet nr 33

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 445 704.00 PLN
Total value of the contract/lot: 43 333.32 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 34
Title:

Pakiet nr 34

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 240.50 PLN
Total value of the contract/lot: 33 599.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 35
Title:

Pakiet nr 35

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 199.92 PLN
Total value of the contract/lot: 63 295.28 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 36
Title:

Pakiet nr 36

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 37
Title:

Pakiet nr 37

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 298.20 PLN
Total value of the contract/lot: 54 849.09 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 38
Title:

Pakiet nr 38

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 67 446.62 PLN
Total value of the contract/lot: 62 658.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 39
Title:

Pakiet nr 39

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 300 442.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 055 103.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 40
Title:

Pakiet nr 40

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
TRAMCO Sp. z o.o.
Plochocin
Poland
NUTS code: PL926
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 381 320.40 PLN
Total value of the contract/lot: 397 780.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 41
Title:

Pakiet nr 41

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 283 424.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 256 215.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 42
Title:

Pakiet nr 42

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 81 820.80 PLN
Total value of the contract/lot: 81 881.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 43
Title:

Pakiet nr 43

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 250.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 44
Title:

Pakiet nr 44

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATINAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 61 685.40 PLN
Total value of the contract/lot: 58 722.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 45
Title:

Pakiet nr 45

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 550.53 PLN
Total value of the contract/lot: 11 907.79 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 46
Title:

Pakiet nr 46

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 981.87 PLN
Total value of the contract/lot: 77 112.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 47
Title:

Pakiet nr 47

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 48
Title:

Pakiet nr 48

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxter Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 582.00 PLN
Total value of the contract/lot: 72 009.73 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 49
Lot No: 49
Title:

Pakiet nr 49

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 593.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 676.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50
Lot No: 50
Title:

Pakiet nr 50

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 64 150.00 PLN
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 51
Lot No: 51
Title:

Pakiet nr 51

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 633 393.00 PLN
Total value of the contract/lot: 629 656.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 52
Lot No: 52
Title:

Pakiet nr 52

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 53
Lot No: 53
Title:

Pakiet nr 53

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 145 047.00 PLN
Total value of the contract/lot: 142 227.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Medicinal products for the cardiovascular system

2017/S 193-395727

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
ul. Pr?dnicka 80
Krakow
31-202
Poland
Contact person: Andrzej Gol?biowski
Telephone: +48 126143487
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Fax: +48 126143486
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leki i ?ywienie.

Reference number: DZ.271.23.2017
II.1.2) Main CPV code
33622000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 149 624.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33622000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33695000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 15

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 17

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33661100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 18

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 19

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33615100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 20

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 21

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33621000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 22

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 23

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 24

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 25

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 26

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 27

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 28

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 29

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 30

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 31

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 32

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 33

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 34

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 35

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 36

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 37

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 38

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 39

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 40

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 41

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 42

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 43

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 44

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 45

Lot No: 45
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 46

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 47

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 48

Lot No: 48
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 49

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 50

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 51

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 52

Lot No: 52
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 53

Lot No: 53
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 061-113738

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 251.42 PLN
Total value of the contract/lot: 20 468.97 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 287.60 PLN
Total value of the contract/lot: 5 624.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 918.80 PLN
Total value of the contract/lot: 7 157.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 011.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 063.00 PLN
Total value of the contract/lot: 63 315.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 801.50 PLN
Total value of the contract/lot: 112 801.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 592.50 PLN
Total value of the contract/lot: 32 304.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet nr 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 151.40 PLN
Total value of the contract/lot: 113 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet nr 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Gda?sk
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 555.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet nr 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 924.40 PLN
Total value of the contract/lot: 6 829.29 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet nr 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 158 220.00 PLN
Total value of the contract/lot: 156 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet nr 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 85 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 64 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet nr 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 717.00 PLN
Total value of the contract/lot: 54 763.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet nr 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 660.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet nr 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 725.00 PLN
Total value of the contract/lot: 38 445.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet nr 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 647.40 PLN
Total value of the contract/lot: 29 783.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Pakiet nr 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 221 194.00 PLN
Total value of the contract/lot: 186 386.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Pakiet nr 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 312 840.00 PLN
Total value of the contract/lot: 315 621.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Pakiet nr 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 580.00 PLN
Total value of the contract/lot: 15 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Pakiet nr 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 595.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Pakiet nr 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxalta Poland Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 410.00 PLN
Total value of the contract/lot: 261 435.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

Pakiet nr 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LEKCOM Sp.z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 495 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 435 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

Pakiet nr 23

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 82 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 83 720.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

Pakiet nr 24

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 827.20 PLN
Total value of the contract/lot: 35 665.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

Pakiet nr 25

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
UNIMEDIC PHARMA AB
Stockholm
Sweden
NUTS code: SE11
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 131 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 152 730.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

Pakiet nr 26

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 380.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 236.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

Pakiet nr 27

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 526.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 870.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

Pakiet nr 28

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 875.00 PLN
Total value of the contract/lot: 33 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 29
Title:

Pakiet nr 29

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 695.00 PLN
Total value of the contract/lot: 67 536.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 30
Title:

Pakiet nr 30

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 767.50 PLN
Total value of the contract/lot: 7 860.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 31
Title:

Pakiet nr 31

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 229 142.00 PLN
Total value of the contract/lot: 229 142.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 32
Title:

Pakiet nr 32

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/05/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 400 939.56 PLN
Total value of the contract/lot: 400 892.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 33
Title:

Pakiet nr 33

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 445 704.00 PLN
Total value of the contract/lot: 43 333.32 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 34
Title:

Pakiet nr 34

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 240.50 PLN
Total value of the contract/lot: 33 599.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 35
Title:

Pakiet nr 35

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LEK S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 199.92 PLN
Total value of the contract/lot: 63 295.28 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 36
Title:

Pakiet nr 36

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 37
Title:

Pakiet nr 37

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 298.20 PLN
Total value of the contract/lot: 54 849.09 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 38
Title:

Pakiet nr 38

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 67 446.62 PLN
Total value of the contract/lot: 62 658.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 39
Title:

Pakiet nr 39

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi ? Aventis Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 300 442.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 055 103.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 40
Title:

Pakiet nr 40

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
TRAMCO Sp. z o.o.
Plochocin
Poland
NUTS code: PL926
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 381 320.40 PLN
Total value of the contract/lot: 397 780.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 41
Title:

Pakiet nr 41

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 283 424.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 256 215.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 42
Title:

Pakiet nr 42

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 81 820.80 PLN
Total value of the contract/lot: 81 881.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 43
Title:

Pakiet nr 43

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 250.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 44
Title:

Pakiet nr 44

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATINAL Sp. z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 61 685.40 PLN
Total value of the contract/lot: 58 722.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 45
Title:

Pakiet nr 45

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 550.53 PLN
Total value of the contract/lot: 11 907.79 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 46
Title:

Pakiet nr 46

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SALUS INTERNATIONAL Sp.z o.o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 981.87 PLN
Total value of the contract/lot: 77 112.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 47
Title:

Pakiet nr 47

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 48
Title:

Pakiet nr 48

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxter Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 582.00 PLN
Total value of the contract/lot: 72 009.73 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 49
Lot No: 49
Title:

Pakiet nr 49

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 593.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 676.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50
Lot No: 50
Title:

Pakiet nr 50

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 64 150.00 PLN
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 51
Lot No: 51
Title:

Pakiet nr 51

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 633 393.00 PLN
Total value of the contract/lot: 629 656.33 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 52
Lot No: 52
Title:

Pakiet nr 52

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 53
Lot No: 53
Title:

Pakiet nr 53

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 145 047.00 PLN
Total value of the contract/lot: 142 227.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Medicinal products for the cardiovascular system
ND Document number 395727-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
33610000 - Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
33615100 - Insulin
33621000 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
33621100 - Antithrombotic agents
33622000 - Medicinal products for the cardiovascular system
33651100 - Antibacterials for systemic use
33651200 - Antimycotics for systemic use
33651400 - Antivirals for systemic use
33652100 - Antineoplastic agents
33652300 - Immunosuppressive agents
33661100 - Anaesthetics
33692200 - Parenteral nutrition products
33695000 - All other non-therapeutic products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
33610000 - Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
33615100 - Insulin
33621000 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
33621100 - Antithrombotic agents
33622000 - Medicinal products for the cardiovascular system
33651100 - Antibacterials for systemic use
33651200 - Antimycotics for systemic use
33651400 - Antivirals for systemic use
33652100 - Antineoplastic agents
33652300 - Immunosuppressive agents
33661100 - Anaesthetics
33692200 - Parenteral nutrition products
33695000 - All other non-therapeutic products
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitaljp2.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >