Poland-Koszalin: Antivirals for systemic use

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003524622638224
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395720-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Antivirals for systemic use

2017/S 193-395720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika
ul. Chalubi?skiego 7
Koszalin
75-581
Poland
Contact person: Bo?ena Sterczy?ska
Telephone: +48 943488104
E-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl
Fax: +48 943488103
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.swk.med.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leki stosowane w terapiach przeciwwirusowych w ramach programu lekowego pn. ?Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia w?troby typu C ? terapi? bezinterferonow?.

Reference number: TP.382.80.2017 BS
II.1.2) Main CPV code
33651400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Leki stosowane w terapiach przeciwwirusowych w ramach programu lekowego pn. ?Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia w?troby typu C ? terapi? bezinterferonow?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 222 948.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dazabuwir + Rybawiryna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Dazabuwir 250mg x 56 tabl. ? 60 op.

2) Rybawiryna 200 mg x1 68 tabl. ? 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci. Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ombitasvir+paritaprevir+ritonavir + Ribawirinum

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Ombitasvir+paritaprevir+ritonavir (12,5 mg+75 mg+50 mg) x 56 tabl. ? 60 op.

2) Rybawirinum 200 mg x 168 tabl. ? 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci. Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sofosbuwir

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Sofosbuwir 400 mg x 28 tabl. ? 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci. Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ledipaswir+sofosbuwir

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Ledipaswir+sofosbuwir (90 mg+400 Nmg) x 28 tabl. ? 36 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci. Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elbaswir+gazoprewir

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Elbaswir+gazoprewir (50 mg+100 mg) ? 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci. Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W zwi?zku z informacj? przekazan? w dniu 1.8.2017 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie przesuni?cia terminu obowi?zywania wspolnego zamowienia na zakup lekow, termin na skladanie ofert zostal skrocony do 15 dni ze wzgl?du na pilno?? wykonania zamowienia, tj. potrzeb? kontynuacji leczenia pacjentow z przewleklym wirusowym zapaleniu w?troby typu C ? terapi? bezinterferonow? w ramach programu lekowego.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 152-314597
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dazabuwir + Rybawiryna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbvie Sp. z o.o.
PL5252515835
ul. Post?pu 21 b
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223727835
E-mail: przetargi@abbvie.com
Fax: +48 223727809
NUTS code: PL911

Internet address: www.abbvie.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 58 363.20 PLN
Total value of the contract/lot: 63 032.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Ombitasvir+paritaprevir+ritonavir + Ribawirinum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbvie Sp. z o.o.
PL5252515835
ul. Postepu 21 b
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223727835
E-mail: przetargi@abbvie.com
Fax: +48 223727809
NUTS code: PL911

Internet address: www.abbvie.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 663 918.60 PLN
Total value of the contract/lot: 717 032.09 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Sofosbuwir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 973.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 973 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Ledipaswir+sofosbuwir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 433 333.44 PLN
Total value of the contract/lot: 2 653 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Elbaswir+gazoprewir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 216 666.60 PLN
Total value of the contract/lot: 233 999.93 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Antivirals for systemic use

2017/S 193-395720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika
ul. Chalubi?skiego 7
Koszalin
75-581
Poland
Contact person: Bo?ena Sterczy?ska
Telephone: +48 943488104
E-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl
Fax: +48 943488103
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.swk.med.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leki stosowane w terapiach przeciwwirusowych w ramach programu lekowego pn. ?Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia w?troby typu C ? terapi? bezinterferonow?.

Reference number: TP.382.80.2017 BS
II.1.2) Main CPV code
33651400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 222 948.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dazabuwir + Rybawiryna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ombitasvir+paritaprevir+ritonavir + Ribawirinum

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sofosbuwir

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ledipaswir+sofosbuwir

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elbaswir+gazoprewir

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 152-314597

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dazabuwir + Rybawiryna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbvie Sp. z o.o.
PL5252515835
ul. Post?pu 21 b
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223727835
E-mail: przetargi@abbvie.com
Fax: +48 223727809
NUTS code: PL911

Internet address: www.abbvie.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 58 363.20 PLN
Total value of the contract/lot: 63 032.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Ombitasvir+paritaprevir+ritonavir + Ribawirinum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbvie Sp. z o.o.
PL5252515835
ul. Postepu 21 b
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223727835
E-mail: przetargi@abbvie.com
Fax: +48 223727809
NUTS code: PL911

Internet address: www.abbvie.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 663 918.60 PLN
Total value of the contract/lot: 717 032.09 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Sofosbuwir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 973.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 973 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Ledipaswir+sofosbuwir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 433 333.44 PLN
Total value of the contract/lot: 2 653 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Elbaswir+gazoprewir

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o.o.
PL8942556799
ul. Krzemieniecka 120
Wroclaw
54-613
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL514

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
PL5272643921
ul. Zb?szy?ska 3
Lod?
91-342
Poland
Telephone: +48 717826644
E-mail: przetargi@urtica.pl
Fax: +48 717826643
NUTS code: PL711

Internet address: www.urtica.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 216 666.60 PLN
Total value of the contract/lot: 233 999.93 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Koszalin: Antivirals for systemic use
ND Document number 395720-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika (PL5252515835)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33651400 - Antivirals for systemic use
OC Original CPV code 33651400 - Antivirals for systemic use
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) www.swk.med.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >