Poland-Lod?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003525142371098
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 395488-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 193-395488

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Maria Dyl-Nied?wiecka
Telephone: +48 426393452
E-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393547
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego dla USK im. WAM ? CSW w Lodzi.

Reference number: 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa sprz?tu medycznego dla USK im. WAM w Lodzi z podzialem na 9 pakietow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa aparatu USG.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa aparatu USG.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa stolow operacyjnych ogolnochirurgicznych ? 4 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa stolu operacyjnego dla chirurgii szcz?kowej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa stolu operacyjnego neurochirurgicznego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa tomografu komputerowego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

Dostawa zrealizowana do dnia 15 grudnia 2017 roku; uruchomienie do 30 marca 2018 roku.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa mammografu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

Dostawa zrealizowana do dnia 15 grudnia 2017 roku; uruchomienie do 30 marca 2018 roku.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa stolu operacyjnego ortopedycznego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj: ul. ?eromskiego 113 lub inna lokalizacja Zamawiaj?cego na terenie Lodzi.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa stolu operacyjnego laryngologicznego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (oraz przegl?dy zgodnie z instrukcj? obslugi) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostawa, monta? i uruchomienie musz? by? potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? bez zastrze?e?. z jednoczesnym przekazaniem faktur.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A. 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.2.1 zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

B. Zamawiaj?cy dzialaj?c na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z post?powania Wykonawc?:

1. W stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574 ? j.t. ze zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U.2016.2171 ? j.t. ze zm.).

C. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w rozdziale IV pkt 1SIWZ,ka?dy z Wykonawcow powinien do oferty zal?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku do SIWZ stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia poni?szych dokumentow:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w rozdziale IV pkt. 1.2 SIWZ:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane,oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyska? tych dokumentow?o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu,

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia:

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt13,14,21,ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2.2.2 o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

Minimum level(s) of standards possibly required:

By warunek zostal spelniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? wykonania, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy sprz?tu medycznego, o l?cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?:

Pakiet nr 1: 250 000,00 PLN;

Pakiet nr 2: 250 000,00 PLN;

Pakiet nr 3: 200 000,00 PLN;

Pakiet nr 4: 50 000,00 PLN;

Pakiet nr 5: 50 000,00 PLN;

Pakiet nr 6: 2 000 000,00 PLN;

Pakiet nr 7: 750 000,00 PLN;

Pakiet nr 8: 50 000,00 PLN;

Pakiet nr 9: 50 000,00 PLN

C.D. cz??ci C: 2.2.3 o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

2.2.4 odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art.22a ustawy, jest zobowi?zany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w punkcie 2.2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki i zasady realizacji zamowienia okre?lone zostaly we Wzorze Umowy, stanowi?cym Zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Ze wzgl?du na przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia oraz ograniczony czas na rozliczenie si? przez Zamawiaj?cego z wydatkowania przyznanych ?rodkow, ulega skroceniu termin skladania ofert.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 09:30
Place:

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow, 90-549 Lod?, ul. ?eromskiego 113, Dzial Zamowie? Publicznych.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 148 000,00 zlotych, slownie: sto czterdzie?ci osiem tysi?cy zlotych 00/100. Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci uzale?nionej od cz??ci zamowienia, tj.:

Nr Pakietu: Wadium w PLN:

Pakiet nr 1: 10 000,00

Pakiet nr 2: 10 000,00

Pakiet nr 3: 4 000,00

Pakiet nr 4: 1 000,00

Pakiet nr 5: 1 000,00

Pakiet nr 6: 90 000,00

Pakiet nr 7: 30 000,00

Pakiet nr 8: 1 000,00

Pakiet nr 9: 1 000,00

W przypadku skladania oferty na kilka pakietow nale?y wnie?? wadium w kwocie rownej sumie kwot wla?ciwych dla poszczegolnych cz??ci zamowienia.

2. Dotyczy IV.2.6) ? Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? Termin zwi?zania ofert? liczony zgodnie z ustaw? Pzp 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

4. Opis sposobu przygotowania oferty jest okre?lony w SIWZ.

5. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?,czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert okre?lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6. Wszystkie niezb?dne informacje potrzebne do przeprowadzenia post?powania znajduj? si? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 193-395488

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Maria Dyl-Nied?wiecka
Telephone: +48 426393452
E-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393547
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego dla USK im. WAM ? CSW w Lodzi.

Reference number: 386/391/404/405/PN/ZP/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical equipments
ND Document number 395488-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://uskwam.umed.lodz.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >