Romania-Media?: Flowmeters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003525962398279
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395025-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Media?: Flowmeters

2017/S 192-395025

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Piata C. I. Motas nr. 1
Contact point(s): Directia Achizitii Proiecte Speciale
For the attention of: Elena Brad
551018 Medias
Romania
Telephone: +40 269801531
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.transgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38421110

Description
Flowmeters.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 432 269 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 411
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra Industry SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 34 067 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 33 223 RON
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 411
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra Industry SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 147 380,80 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 140 300 RON
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 411
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra IndustrY SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 258 746 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 258 746 RON
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Media?: Flowmeters

2017/S 192-395025

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Piata C. I. Motas nr. 1
Contact point(s): Directia Achizitii Proiecte Speciale
For the attention of: Elena Brad
551018 Medias
Romania
Telephone: +40 269801531
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.transgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Lot 1 Contoare cu pistoane rotative, Lot 2 Contoare cu turbina si Lot 3 Contoare volumetrice.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Depozit Central Transgaz, str Stadionului fn, Medias, jud. Sibiu.

NUTS code RO126

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Lot 1 Contoare cu pistoane rotative, Lot 2 Contoare cu turbina si Lot 3 Contoare volumetrice.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38421110

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 432 269 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
21917
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 104-208946 of 1.6.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 411
Lot title: Lot 3 Contoare volumetrice
V.1.1) Date of contract award decision:
18.8.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra Industry SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 34 067 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 33 223 RON
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 411
Lot title: Lot 2 Contoare cu turbina
V.1.1) Date of contract award decision:
18.8.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra Industry SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 147 380,80 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 140 300 RON
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases
V.1) Award and contract value
Contract No: 411
Lot title: Lot 1 Contoare cu pistoane rotative
V.1.1) Date of contract award decision:
18.8.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Vestra IndustrY SRL
Str. Principala nr. 85
030335 Mihai Eminescu
Romania
Telephone: +40 231507060
E-mail: contact@vestra.ro
Fax: +40 231532905
Internet address: www.vestra.ro

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 258 746 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 258 746 RON
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Termenul din Sectiunea II.3 reprezinta termenul maxim de furnizare a produselor. Valabilitatea contractului: 6 luni. Daca, pe primul loc se claseaza 2 / mai multe oferte cu preturi egale, se va solicita prin intermediul SEAP, incarcarea unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din Fisa de date. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP sectiunea Intrebari. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor ofertantilor participanti. Recomandam ca acestea sa nu contina date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi asuma dezvaluirea identitatii. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.2.1.a), III.2.1.b), III.2.3.b), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul ofertei comune, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Cerintele privind prezentarea unor autorizatii specifice ce se regasesc la nivelul sectiunilor III.2.1.b) sau III.2.3.a) sunt considerate indeplinite daca operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire demonstreaza ca detin aceste autorizatii si/sau daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul nominalizat, daca este cazul, detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Cerintele privind Standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului de la Sectiunea III.2.3.b) vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (Oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare. la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro . Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: se acceseaza si se completeaza DUAE format editabil / format .xml disponibil in documentatia de atribuire. In cazul depunerii DUAE in format .xml, modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Entitatea contractanta limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singura intrebare da sau nU ? sectiunea a (indicatie globala pentru toate criteriile de selectie) din partea IV a DUAE, prin care ofertantii confirma ca indeplinesc cerintele privind criteriile de selectie impuse prin fisa de date a achizitiei.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Media?: Flowmeters
ND Document number 395025-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MEDIA?
AU Authority name Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 38421110 - Flowmeters
OC Original CPV code 38421110 - Flowmeters
RC NUTS code RO126
IA Internet address (URL) www.transgaz.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >