Netherlands-Enschede: Advertising and marketing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003526958776268
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396021-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Enschede: Advertising and marketing services

2017/S 193-396021

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Enschede
08215195
Postbus 20
Enschede
7500 AA
Netherlands
Contact person: Marije Hendriksen
Telephone: +31 612758299
E-mail: inkoop@enschede.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.enschede.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=62096

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=62096
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Marketing en communicatieadviesdiensten.

II.1.2) Main CPV code
79340000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De overeenkomsten voor strategisch marketing en communicatieadvies zijn afgelopen. De aanbesteding is opgedeeld in de volgende percelen:

? marketingcommunicatie (perceel 1),

? inwonerscommunicatie (perceel 2).

Buiten de scope van deze opdracht:

Opdrachten waar losse diensten zoals fotografie, video- en filmproducties, tekstschrijven, vertalingen, advertenties en de organisatie van evenementen worden uitgevraagd, zijn niet in deze aanbesteding meegenomen. De inhuur van medewerkers en drukwerk worden eveneens meegenomen in andere aanbestedingstrajecten. Een opdracht begint met het geven van (strategisch) marketing en/of communicatie advies. Als uit dat advies blijkt dat er communicatiemiddelen gemaakt dienen te worden, dan kan het wel tot de opdracht behoren.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Marketing

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Enschede.

II.2.4) Description of the procurement:

Marketingcommunicatiestrategieen- en campagnes met het doel 1 of meerdere producten, diensten en/of gebieden te vermarkten of te verkopen. Bijvoorbeeld het in de markt zetten en verkopen van woon- en bedrijfskavels. Hiervoor is specialistische ervaring vereist in het opstellen en het uitvoeren van marketingplannen.

Citymarketing is ondergebracht bij Stichting Enschede Promotie en valt daarom buiten de opdracht. De gemeente werkt wel nauw samen met deze stichting in het promoten van de stad Enschede, aangezien de gemeente met activiteiten/projecten flink bijdraagt aan de doelstellingen van citymarketing.

Voorbeelden van marketingcommunicatie uit het recente verleden: positionering van concepten als space53, strategisch marketingcommunicatieplan voor bedrijvenlocaties zoals Kennispark en Technology Base, marketing rondom nieuw uit te geven woonkavels in Boddenkamp en 't Vaneker.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Uitwerking casus / Weighting: 65 %
Quality criterion - Name: Visie / Weighting: 35 %
Price - Weighting: 0 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 12 maanden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Inwonerscommunicatie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Enschede.

II.2.4) Description of the procurement:

Onder inwonerscommunicatie verstaan we strategische communicatie rondom een specifiek inhoudelijk en maatschappelijk thema binnen de gemeente Enschede. Participatie is daarbij een essentieel onderdeel. Daarmee bedoelen we het actief betrekken van inwoners bij beleidsvorming op actuele thema's op fysiek, sociaal-economisch en/of sociaal-maatschappelijk gebied. De opbrengsten van deze trajecten zijn vaak zichtbaar op de middellange of lange termijn, afhankelijk van het thema. Denk daarbij aan opbrengsten als minder vroegtijdig schoolverlaters, een lager werkloosheidscijfer, betere afvalscheidingspercentages, minder belasting van het milieu, et cetera.

Voorbeeldprojecten zijn: Enschede wekt op, G1000 over vuurwerk afsteken in Enschede, Jij maakt de buurt, Diftar, Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de veranderingen in het sociaal domein.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Uitwerking casus / Weighting: 65 %
Quality criterion - Name: Visie / Weighting: 35 %
Price - Weighting: 0 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 12 maanden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:01
Place:

Enschede.

Information about authorised persons and opening procedure:

Inschrijvingen worden geopend, zonder aanwezigheid van inschrijvers.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Overijssel
Almelo
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Gemeente Enschede
Enschede
Netherlands
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Enschede: Advertising and marketing services

2017/S 193-396021

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Enschede
08215195
Postbus 20
Enschede
7500 AA
Netherlands
Contact person: Marije Hendriksen
Telephone: +31 612758299
E-mail: inkoop@enschede.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.enschede.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=62096

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Marketing en communicatieadviesdiensten.

II.1.2) Main CPV code
79340000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Marketing

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 12 maanden.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Inwonerscommunicatie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 12 maanden.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Enschede: Advertising and marketing services
ND Document number 396021-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ENSCHEDE
AU Authority name Gemeente Enschede (08215195)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79340000 - Advertising and marketing services
OC Original CPV code 79340000 - Advertising and marketing services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.enschede.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >