Romania-Bucuresti: Submarine cable

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 20 - Ship and Marine Equipment
Opps ID: NBD00003586017896982
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 386103-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Romania-Bucuresti: Submarine cable

2017/S 188-386103

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Calea Floreasca nr. 169A, corp B, et. 8, Camerele 801-834, 801A, 803A, 803B, 832A, sectorul 1
Contact point(s): ExxonMobil Development Company
For the attention of: Steve Petronio
014472 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 318607200
E-mail: steve.r.petronio@exxonmobil.com
Fax: +40 318607280

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.exxonmobil.com

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

31321500

Description
Submarine cable.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 14:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 14:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English.
Other: Orice document in legatura cu aceasta procedura trebuie sa fie in limba engleza.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Romania-Bucuresti: Submarine cable

2017/S 188-386103

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Calea Floreasca nr. 169A, corp B, et. 8, Camerele 801-834, 801A, 803A, 803B, 832A, sectorul 1
Contact point(s): ExxonMobil Development Company
For the attention of: Steve Petronio
014472 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 318607200
E-mail: steve.r.petronio@exxonmobil.com
Fax: +40 318607280

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.exxonmobil.com

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Exploration and extraction of gas and oil
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Furnizare cabluri subacvatice ombilicale si componente, inclusiv instrumente si echipamente asociate.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Romania, Marea Neagra.

NUTS code RO223

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Obiectivul Contractului este furnizarea si managementul, proiectarea, ingineria, achizitionarea, fabricarea, producerea, asamblarea, testarea, conservarea si stocarea cablurilor subacvatice ombilicale.
Echipamentele subacvatice ombilicale includ urmatoarele:
? cabluri subacvatice ombilicale statice, inclusiv stabilirea unei configuratii adecvate care sa asigure stabilitate pe fundul marii.
? sisteme ombilicale auxiliare precum limitatoare de indoire, echipamente de prindere si decuplare si proiectarea terminatiilor subacvatice, dupa cum este necesar.
? echipamente de testare si monitorizare a presiunii pentru incarcare, testare post-incarcare si pentru utilizare in timpul transportului prin cablul ombilical catre locul de operare si activitati de instalare in cadrul EPC1.
? terminatii pentru cabluri ombilicale de legatura cu tub superior.
? testare terminatii pentru cabluri ombilicale, flanse despartitoare si limitatoare de indoire si instalare capace, ansamblul de prindere si limitatoare indoire pe cablul subacvatic ombilical inainte de incarcare la vasul de instalare.
? furnizare garnituri si bolturi pentru toate legaturile cablurilor subacvatice ombilicale.
? prima umplere a fluidului de actionare hidraulica in toate liniile ombilicale de alimentare hidraulica si mono-etilenglicolului 50/50 (MEG) in toate celelalte linii de alimentare inainte de incarcare. Mono-etilenglicolul 50/50 in recipientele de transport suficient pentru a fi utilizate in timpul instalarii.
? un kit universal de reparatie si imbinare a instalatiilor offshore.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

31321500

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Operatorul Economic selectat va trebui sa finalizeze urmatoarele activitati: furnizarea si managementul, proiectarea, ingineria, achizitionarea, fabricarea, producerea, asamblarea, testarea, conservarea si stocarea cablurilor subacvatice ombilicale asa cum este descris in Documentul Descriptiv.
Un rezumat general al obiectului contractului este prezentat mai jos:
? Cablu ombilical principal pentru Domino: ~ 25 km
? Cablu ombilical interior pentru Domino: ~ 5 km
? Cablu ombilical principal pentru Pelican: ~ 2 km
? Cablu ombilical de 10 ksi sau mai mare
? Cablu ombilical cu sectiune transversala care contine tuburi multiple de 1,5 sau mai mari
? Toate cablurile ombilicale trebuie sa fie statice
? Tuburi cu caracteristicile descrise in Documentul Descriptiv.
Detalii suplimentare sunt prezentate in Sectiunea D a Documentul Descriptiv.
Valoarea estimata a contractului include valoarea potentialelor ajustari tehnice generate de integrarea cablurilor ombilicale si/sau interfatarea cu alte componente ale proiectului Neptun ? Apa Adanca. Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua ajustarile tehnice intr-o perioada rezonabila de timp, permitand Contractantului sa-si indeplineasca jaloanele/etapele stabilite.
Valoarea estimata a contractului include (aproximativ 30 %) potentiale ajustari tehnnice in baza art. 236 din Legea 99/2016 si art. 2, 3 din instructiunea ANAP nr. 3 din 2017.
Estimated value excluding VAT
Range: between 20 000 000 and 30 000 000 USD
II.2.2) Information about options
Options: yes
Description of these options: Val. estim. incl. (aprox 30 %) pot ajust. tehn.: art. 236 / L. 99/2016; art. 2, 3 instr. ANAP 3/2017.
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Nu se solicita Garantie de Participare pentru aceasta procedura. Garantia de buna executie pentru Contract reprezinta 10 % din valoarea sa, fara TVA si trebuie constituita in 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.
Garantia de buna executie se stabileste in conformitate cu prevederile art. 45, alineat (4) din HG 394/2016 si in formele mentionate la art. 46, alineat (1) din HG 394/2016. Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila si va fi restituita / eliberata de catre Entitatea Contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 394/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri proprii Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinte referitoare la motivele de excludere
1. Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 177, alineat 1 din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.
2. Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 178 (alineat 1 si 2) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.
3. Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 180 (alineat 1) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Un Operator Economic nu va fi exclus din procedura de achizitie in cazul in care demonstreaza ca acesta se incadreaza in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 178 (alineat 3), 179 (alineat 2) si 180 (alineat 2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Asa cum este mentionat la articolul 184 din Legea 99/2016, Operatorii Economici sunt invitati sa descrie in DUAE (raspuns) mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) deja aplicat, in cazul in care exista motive de excludere.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a lua in considerare, in procesul de evaluare, mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) descris de catre Operatorii Economici in DUAE (raspuns).
Operatorul Economic nu va fi exclus din procedura de achizitie chiar daca exista motive de excludere in cazul in care Entitatea Contractanta considera ca fiind suficient si credibil faptul ca Operatorul Economic adopta masuri in scopul (i) remedierii consecintelor infractiunilor penale sau ale abaterilor si (ii) prevenirii in mod eficient a aparitiei unui comportament neadecvat.
Entitatea Contractanta poate solicita o singura data ca Operatorul Economic sa inlocuiasca un Subcontractant in legatura cu care verificarea a evidentiat ca exista motive de excludere.
Entitatea Contractanta poate solicita o singura data ca Operatorul Economic sa inlocuiasca un Sustinator de terta parte in legatura cu care exista motive de excludere.
In legatura cu motivele de excludere referitoare la conflictul de interese, Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) nu trebuie sa fie intr-un conflict de interese in sensul articolului 72 din Legea 99/2016, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai putin invazive de catre Entitatea Contractanta (cum ar fi inlocuirea persoanelor implicate in procedura).
In scopul prevenirii, identificarii si remedierii in mod eficient a conflictelor de interese care pot aparea pe durata derularii procedurii de achizitie publica, pentru a evita orice denaturare a competitiei si pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, Entitatea Contractanta comunica mai jos numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Entitatii Contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare, precum si persoanele implicate in aceasta procedura:
i. Richard Tasker ? director general ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti;
ii. Alin Stirbu ? director adjunct ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti;
Persoanele implicate in derularea procedurii sunt:
iii. Steve Petronio ? inginer derulare contracte ? ExxonMobil Development Company ? furnizor de servicii auxiliare de achizitii;
iv. Daniel Muscalu ? Integrate Investment ? furnizor de servicii auxiliare de achizitii;
v. Violeta Simionescu ? Integrate Investment ? furnizor de servicii auxiliare de achizitii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma Documentului Unic de Achizitie European (DUAE) (raspuns).
Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea A: Motive referitoare la condamnarile penale. Sectiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si sectiunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea cerintelor.
Operatorii Economici trebuie sa prezinte informatii pentru verificarea conflictelor de interese prin prezentarea unei declaratii conform art. 73 din Legea 99/2016 indicand ca nu se afla in situatii de conflicte de interes in sensul art. 72 din Legea 99/2016. Declaratia va fi prezentata utilizand formularul relevant furnizat (a se vedea sectiunea C ? Formulare pentru transmiterea Solicitarii de Participare, a Documentatiei de Atribuire) si vor include numele membrilor consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare precum si actionari care detin mai mult de 10 % din capitalul social al Operatorului Economic.
In cazul in care Candidatul:
? este o asociere / consortiu / joint-venture,
? propune Subcontractanti,
? se bazeaza pe capacitatile unor Sustinatori de terta parte,
este necesar a fi prezentat un DUAE (raspuns), inclusiv declaratia pentru verificarea conflictelor de interese, asa cum au fost solicitate mai sus, de catre fiecare Operator Economic implicat in aceasta procedura.
Ca urmare a solicitarii specifice din partea Entitatii Contractante si inaintea comunicarii rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, documente probative actualizate trebuie sa fie furnizate de catre Candidatii (individuali sau in asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie.
Acolo unde este aplicabil, obligatia de a depune documente probative actualizate este extinsa la toti Operatorii Economici care au legatura cu Candidatul in aceasta procedura (Subcontractanti, Sustinatori de terta parte).
Documentele probative includ, dar nu se limiteaza la, orice certificate si / sau documente suport eliberate in tara in care este stabilit Operatorul Economic (de exemplu, certificat de atestare fiscala care indica nivelul datoriilor restante pentru impozitele, taxele sau contributiile la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), in limitele specificate de prevederile legislatiei aplicabile (art. 179 din Legea 99/2016), la momentul prezentarii); evidente judiciare (de exemplu cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de registrul comertului / actul constitutiv); documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016; alte documente edificatoare echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii Economici vor transmite versiuni sau traduceri ale documentelor probative in limba procedurii, specificata in sectiunea IV.3.6) a acestui document si anume engleza.
In orice moment in timpul procesului de evaluare, oricaruia dintre Operatorii Economici implicati in aceasta procedura i se poate solicita sa sustina cu documente doveditoare informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente, in caz de incertitudine referitoare la unul dintre motivele de excludere incluse in prezenta fisa de date a achizitiei.
Cerinte referitoare la motive de excludere asociate legislatiei nationale prevazute de Entitatea Contractanta (dupa cum este aplicabil)
Operatorul Economic va fi exclus din procedura pentru oricare dintre urmatoarele motive legate de respectarea legii, combaterea coruptiei si controlul exporturilor / sanctiuni comerciale:
? Daca relatiile de afaceri cu Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a Entitatii Contractante, ar expune Entitatea Contractanta la o posibila incalcare a legislatiei, in conformitate cu legile anticoruptie aplicabile; Aceasta situatie va fi analizata pe baza informatiilor pe care le furnizeaza Operatorul Economic in Chestionarul privind parteneriate de afaceri si / sau orice alte informatii disponibile Entitatii Contractante;
? Daca relatiile de afaceri cu Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a Entitatii Contractante, ar expune Entitatea Contractanta la o posibila incalcare a legislatiei in conformitate cu toate legile comerciale aplicabile;.
?Legi comerciale inseamna toate legile in vigoare din SUA si UE, regulamente si ordine care impun sanctiuni comerciale asupra tarilor, persoane fizice sau entitati si / sau care reglementeaza exportul, reexportul, importul, transferul, divulgarea, furnizarea sau utilizarea finala a articolelor. Astfel de legi si reglementari includ, fara a se limita la (astfel cum poate fi modificat din cand in cand): legea de administrare a exportului; regulamentul de administrare a exportului; legile privind sanctiuni economice, regulamente si ordine de pune in aplicare emise de catre oficiul de control al activelor straine; legea controlului economic international in caz de urgenta; legislatia privind traficul international de arme; legea privind controlul exportului armelor; regulamentele privind comertul extern; legile si reglementarile vamale SUA; precum si orice legi privind controlul comertului si reglementarilor administrate de un guvern non SUA (cu exceptia cazului in care este in contradictie cu sau interzis sau sanctionat prin, legea SUA)
? Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) este identificat de Guvernul SUA in lista neagra a cetatenilor special desemnati si a persoanelor interzise (?SDN List) sau detinuta in proportie de 50 % sau mai mult, direct sau indirect, in mod cumulativ sau individual, de catre persoane sau entitati de pe lista neagra.
Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea D: Motive de excludere pur nationale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea acestor cerinte.
Ca urmare a unei cereri exprese a Entitatii Contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa transmita Chestionarul privind Parteneriate de Afaceri, completat si semnat pentru a permite Entitatii Contractante sa indeplineasca cerintele referitoare la evaluarea potentialelor riscuri la care se poate expune ExxonMobil in conformitate cu Legea privind practicile de coruptie in strainatate (US Foreign Corrupt Practices Act) si cu alte legi de combatere a coruptiei, sau legi comerciale, sau ca urmare a intrarii intr-o relatie de afaceri cu o entitate.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare de la Operatorii Economici pentru evaluarea aplicabilitatii motivelor de excludere mentionate mai sus. Cerinte referitoare la inscrierea intr-un registru profesional relevant sau registrul comertului in tara de origine
Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa fie inscris intr-un registru profesional sau in registrul comertului in tara in care acesta este stabilit.
Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici (Candidat individual, membru al asocierii, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea cerintei.
In cazul in care Candidatul:
? este o asociere / consortiu / joint-venture,
? propune Subcontractanti,
? se bazeaza pe capacitatile unor Sustinatori de terta parte,
documentul DUAE (raspuns), prezentat separat de fiecare Operator Economic pe baza instructiunilor de mai sus, trebuie sa includa informatiile solicitate mai sus.
Ca urmare a unei cereri exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa fie in masura sa prezinte documente probative actualizate care sa:
i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;
ii. demonstreze ca:
a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,
b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:
i. exista corespondenta intre obiectul principal al Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici Candidati;
ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/sau Tert sustinator.
Documente probative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ, fara a se limita la:
i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;
ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit
Acolo unde este aplicabil, obligatia de a depune documente probative actualizate este extinsa la toti Operatorii Economici care au legatura cu Candidatii in aceasta procedura (Subcontractanti, Sustinatori de terta parte).
Operatorii Economici vor transmite versiuni sau traduceri ale documentelor probative in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6) a acestui document.
In orice moment in timpul procesului de evaluare, oricaruia dintre Operatorii Economici implicati in aceasta procedura i se poate solicita sa sustina cu documente doveditoare informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente, in caz de incertitudine referitoare la criteriile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale incluse in prezenta fisa de date a achizitiei.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta referitoare la media cifrei de afaceri anuala
Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) de cel putin 20 000 000 USD.
Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice Operator Economic (Candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
In cazul in care Candidatul este o asociere de Operatori Economici, cerinta minima privind media cifrei de afaceri anuala poate fi indeplinita de oricare dintre membrii asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare, Candidatul (Operatorul Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (raspuns) si includeti informatiile cu privire la ?media cifrei de afaceri anuala si prezentati un link/adresa web de unde poti fi obtinute informatiile financiare, daca sunt disponibilie electronic.

Informatiile solicitate vor fi prezentate in moneda procedurii (ex: USD). Pentru conversie din alta moneda Candidatii vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercitiu financiar specific, asa cum este publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int .

Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor referitoare la media cifrei de afaceri anuala in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative/suport sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Candidat).
La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt Operator Economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuala trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica ?media cifrei de afaceri anuala.
Documentele suport includ dar nu se limiteaza la: extrasul ?contul de profit si pierdere din situatiile financiare pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) sau alte dovezi pe care Operatorul Economic le propune Entitatii Contractante, in situatia in care Entitatea Contractanta le considera ca fiind adecvate pentru procesul de calificare si selectie.
In cazul in care, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt in limba procedurii, Operatorul Economic trebuie sa prezinte Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Entitatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in cazul in care exista incertitudini legate de criteriile referitoare la situatia economica si financiara incluse in prezenta Fisa de date.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta referitoare la livrarile efectuate in mod corespunzator
Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici), in ultimii 10 ani, calculati pornind de la termenul limita pentru primirea Solicitarilor de Participare inclus in Anuntul de Participare, trebuie sa aiba experienta dovedita in livrari efectuate in mod corespunzator de forma proiectarea, fabricarea, testarea si livrarea a cel putin unui cablu ombilical cu sectiune transversala care a continut tuburi multiple de 1,5 sau mai mari.
Pentru scopul prezentei proceduri:
i. perioada de referinta ultimii 10 ani va fi intotdeauna calculata in sens invers cu luarea in considerare a datei pana la termenul limita de primire a Solicitarii de Participare, asa cum este indicata in Anuntul de Participare sau orice eventuala erata publicata de catre Entitatea Contractanta.,
ii. "livrari efectuate in mod corespunzator" trebuie sa fie intelese drept livrari efectuate in limitele acordului dintre Candidat si beneficiarul produselor la care se face referire.
Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare si ca baza utilizata pentru aplicarea criteriilor de selectie (vezi mai multe detalii in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, in fisa de date a achizitiei si anexa 2 la fisa de date a achizitiei.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice Operator Economic (Candidat) are dreptul:
i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;
ii. sa participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
In cazul in care Candidatul este o Asociere de Operatori Economici si daca pentru aplicarea criteriului de selectie, sunt prezentate livrari anterioare de mai multi membri ai Asocierii, , cerinta minima privind proiectarea, fabricarea, testarea si livrarea de cablu ombilical cu aceleasi caracteristici ca cele mentionate mai sus (sectiune transversala care a continut tuburi multiple de 1,5 sau mai mari) este aplicabila pentru fiecare livrare efectuata in mod corespunzator, si anume trebuie sa demonstreze experienta dovedita in proiectarea, fabricarea, testarea si livrarea de cablu ombilical cu aceleasi caracteristici ca cele mentionate mai sus (sectiune transversala care a continut tuburi multiple de 1,5 sau mai mari).
Entitatea Contractanta prefera ca membrul asocierii care a proiectat, fabricat, testat si livrat cea mai mare cantitate de cablu ombilical asa cum este descris mai sus, sa fie liderul asocierii si sa efectueze in mod direct urmatoarele activitati principale ale Contractului:
o Proiectarea/ingineria,
o Achizitia,
o Fabricarea
o Construirea
o Testarea.
Modalitatea de indeplinire
Ca dovada preliminara pentru: (i) demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare si pentru (ii) aplicarea criteriilor de selectie, Candidatul (Operatorul Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns) si includeti informatii privind "Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat".
In vederea aplicarii criteriilor de calificare:
i. campul "Descriere" trebuie sa includa:
a. obiectul contractului,
b. datele de identificare ale contractului,
c. caracteristicile corespunzatoare pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime (diametrul tuburilor din sectiunea transversala),
d. indicarea informatiilor detinute de Candidat pentru demonstrarea livrarii in mod corespunzator a produselor si pe care Candidatul le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresa a acesteia in aplicarea prevederilor articolelor 205 si urmatoarele din Legea 99/2016.
ii. campul ?valoare ? nu este aplicabil
iii. in campul "moneda" ? nu este aplicabil
iv. "data de inceput selectata de Operatorul Eonomic trebuie sa fie data la care respectivul contract a fost semnat;
v. ?data de sfarsit" selectata de Operatorul Economic trebuie sa fie data la care livrarea produselor a fost acceptata ca fiind efectuata corespunzator de catre beneficiarul produselor;
vi. beneficiarul trebuie indicat, asa cum este acesta inclus in documentele justificative pe care Candidatul intentioneaza sa le prezinte la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, inclusiv numele si coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a acceptat livrarea ca fiind executata in mod corespunzator;
In prezentarea informatiilor solicitate pentru experienta similara in DUAE (raspuns), Operatorul Economic (Candidat) utilizeaza pentru fiecare contract cu un beneficiar al produselor solicitate cate o grupare de informatii, adaugand campuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau stergand campurile initiale.
In scopul evaluarii indeplinirii cerintelor minime de calificare, Candidatul va folosi un numar de linii dupa cum este necesar in DUAE (raspuns) pentru a prezenta informatiile.
In scopul aplicarii criteriilor de selectie si unde Candidatul poate si este dispus sa furnizeze referinte care demonstreaza experienta dovedita in furnizarea (proiectare, fabricarea, testarea si livrarea) a mai mult de un cablu ombilical cu caracteristicile mentionate mai sus (sectiune transversala care a continut tuburi multiple de 1,5 sau mai mari) in ultimii 10 ani, Candidatul este invitat sa completeze DUAE (raspuns) cu informatii corespunzatoare care vor fi utilizate pentru aplicarea criteriilor de selectie.
Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract prezentat ca livrare efectuata in mod corespunzator in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Candidat).
La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt Operator Economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind livrarile efectuate in mod corespunzator trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica "executarea de livrari de tipul specificat".
.
Modalitatea de indeplinire
Documentele suport includ: dar nu se limiteaza la certificate de acceptare a livrarilor efectuate in mod corespunzator sau alte dovezi nominalizate de catre Candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea experientei similare si pe care Operatorul Economic le propune Entitatii Contractante ca fiind adecvate pentru procesul de calificare si selectie.
Candidatul trebuie sa prezinte documente suport suplimentare numai daca ii este solicitat in mod expres de catre Entitatea Contractanta, pentru a fundamenta raspunsurile formulate in DUAE (raspuns) (ex. documente contractuale redactate corespunzator care demonstreaza experienta suficienta).
In cazul in care, din orice motiv documentele ce probeaza livrarea corespunzatoare a produselor nu sunt detinute de Operatorul Economic (Candidat) in limba procedurii, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.
Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Entitatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.
Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in caz de incertitudine in legatura cu criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala incluse in prezenta Fisa de date.
Cerinta referitoare la prezentarea informatiilor pentru Subcontractantii propusi
In cazul in care Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) intentioneaza sa subcontracteze o parte din scopul Contractului acesta prezinta informatii cu privire la partea pe care intentioneaza sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, Sectiunea D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza si Partea a IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, "Proportia de subcontractare".
La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 4 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa prezinte contractul de subcontractare.
In orice moment pe durata procesului de evaluare, oricarui Operator Economic implicat in procedura i se poate solicita sa demonstreze cu documente justificative informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Cerinta privind asigurarea calitatii
Candidatul (Operator Economic sau toti membrii asocierii) trebuie sa faca dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta este indeplinita de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din Contract pe care o va realiza.
Modalitatea de indeplinire
Ca dovada preliminara pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte minime de calificare, Candidatul (Operatorul Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).
Consultati Partea a IV-a: Criterii de selectie, Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu.
Ca urmare a unei cereri exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, documentele suport mentionate mai jos trebuie prezentate de catre Candidatii clasati pe primele 4 locuri (selectati utilizand mecanismul de selectie comunicat).
Documentele suport sunt:
i. un certificat emis de un organism independent (daca asa se specifica in (DUAE (raspuns)) care sa ateste respectarea standardului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2015, si / sau
ii. o privire de ansamblu asupra Sistemului de Management al Calitatii si ultimul raport de audit
In cazul in care Candidatul nu detine certificatul solicitat, atunci pot fi acceptate alte probe sau dovezi (inclusiv dosarul de prezentare pentru sistemul de management al calitatii), in cazul in care astfel de dovezi confirma existenta unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 50

2. Echivalentul monetar al efortului entitatii contractante cuantificat in termeni de cost intern la nivelul planificarii proiectului Neptun ? Zona de Apa Adanca. Weighting 50

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
RO-NP-05
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 14:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 14:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English.
Other: Orice document in legatura cu aceasta procedura trebuie sa fie in limba engleza.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31.10.2017 - 15:00

Place

Sediul autoritatii contractante din Calea Floreasca nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Bucurest

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Info complete si detaliate despre pct. (algoritmul de calcul) pt. limitarea nr. de candididati ref. la sect. IV.1.2 din FDA sunt prezentate in Anexa 2 la FDA?criterii de selectie.
Nr. de cabluri ombilicale cu sectiune transv. care a continut tuburi multiple de 1,5 sau mai mari livrate in mod coresp. in ultim 10 ani calc de la term. lim. pt. primirea SdeP inclus in AP ? pond 100 %.
Informatiile pt. aplic crit. de selectie vor fi obtinute din DUAE si doc suport prez. de Candid. la cerere.
Clasamentul Candid. se va stabili in functie de nr. de cabluri ombilicale livrate in mod coresp. in ultim 10 ani calc de la term. lim. pt. primirea Solicitarii de Participare inclus in anuntul de participare. Candidatul cu cele mai multe cabluri omb livrate in mod coresp. va fi clasat pe locul 1. Candidatul cu cel de-al 2 lea cel mai mare nr. de cabluri omb livrate in mod coresp va fi clasat pe locul 2 si asmd pana cand se va stabili clasam. En. Contr. va sel. min. 3 candid dar nu mai mult de 4.
La egalitate, unde 2 sau mai multi Candid. au acelasi nr. de cabluri omb. livrate in mod coresp, dupa aplic crit .de sel., departaj se va realiza tinand cont de cea mai recenta data la care a fost livrat un cablu omb.
Cand cu cea mai recenta data de livrare fiind clasat pe loc 1, Cand cu urm. cea mai recenta data de livrare va fi clasat pe locul 2 si as. m. d. pana cand vor putea fi selectati 4
Daca la fin celei de a 2 etape a procedurii, exista Of Fin cu acelasi cel mai scazut cost de achizitie, in urma aplicarii crit. de atribuire, En. Contr. va selecta Of Fin acordand prioritate Of Fin care, pe baza info incluse in Prop. Tehn. Fin., se va determ ca are cea mai mare contrib. la dezv. cap. activit. ec. locale (din RO).
Det. contrib. la dez. cap. activit. ec. loc se va realiza pe baza urm. info.: cea mai mare val. cumul (USD) a pachet de activit (incluse in Prop. Tehn. la cap. planul de executie ca raspuns la structura det. orientata pe activitati descrisa in Doc. Descrip. ?Sect. D Caiet de sarcini) care incl. activit. care urm sa fie efectuate:
? de OP EC local (romani) in calitate de Subcontr. & furniz. (filial OP EC cand nu sunt luate in considerare, precum si orice alta filiala a unui OP EC inreg. in afara RO)
? de personal local (romani) pt. poz. incluse in echip. de manag. de proiect & echipele de ingineri.
Ca parte a proc. de preg. a ac proceduri de atrib., a fost organizata o consult a pietei cu scop obtinerii info suplim. ref. la tehnologiile ce pot indepl. cerintele funct. pt. proiect (conducte termoplastice si sist. flexibile incalzite electric) care pot fi consid. solutii pt. prez procedura. Rez. consult pietei este prez in Rap. priv. consult pietei disp in SEAP sect. ?Consultarea pietei.
In aplic preved art 164. din L 99/2016 si art 22. alin 3. din HG 394/2016 si in scopul de a oferI OP EC info complete, Info incluse in aceasta FDA sunt suplimentate cu info si instruct despre cum trebuie citita/analizata aceasta doc de atrib. (anexa 1 la FDA).

Pot cand rezidenti in tarile CE si tarile Spatiului EC EU (EEA) pot consulta pag web a CE ? DG crestere ec. disp. la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ pt a identif si compara doc echiv (dc sunt disp) solic. de En Contr. in FDA.

Serv. web pt. DUAE este disp. la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd si poate fi accesat de cand si alte parti implic. in ac proced. si care trebuie sa prez DUAE.

Imposib. de a pune la disp. info relevante in sect. DUAE sau decl. false in legat cu info oferite pot duce la excl. OP EC din proced..
Prin indicarea adresei unde dovezile sunt disp. in format electr. OP EC este de acord ca En. Contr. poate prelua documentatia avand in vedere normele nat de punere in aplicare a Dir 95/46 / CE privind preluc. datelor cu caracter personal, in special a categ. speciale de date cum ar fi infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.
Nota: OP EC sunt inform ca DUAE definit ca atare in Legea 99/2016 este denumit si DEAU in dir. EU CE 2014/25 priv. achizitiile sector si repr. acelasi doc.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: In conformitate cu Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
Calea Floreasca 169 A, corp B, et. 8, sector 1
014472 Bucuresti
Romania
E-mail: alin.stirbu@exxonmobil.com
Telephone: +40 318607200
Internet address: www.exxonmobil.com
Fax: +40 318607280

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Submarine cable
ND Document number 386103-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 31321500 - Submarine cable
OC Original CPV code 31321500 - Submarine cable
RC NUTS code RO223
IA Internet address (URL) www.exxonmobil.com
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >