Poland-Biale Blota: Logging services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003587655512983
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387402-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Biale Blota: Logging services

2017/S 189-387402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Bydgoszcz
ul. Sosnowa 9
Biale Blota
86-005
Poland
Contact person: Hubert Jachimowski
Telephone: +48 523814109
E-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523817396
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pozyskanie i zrywka drewna, zwi?zane z usuwaniem skutkow dzialania huraganu w le?nictwie Potulice oprocz oddzialow 214 do 220 oraz 246 i 246A.

II.1.2) Main CPV code
77210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Pozyskanie i zrywka drewna uszkodzonego w skutek dzialania sily wy?szej (huraganu na terenie le?nictwa Potulice.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 761 335.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pozyskanie i zrywka drewna na terenie le?nictwa Potulice, zwi?zane z usuwaniem skutkow huraganu. Pakiet H6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Le?nictwo Potulice Nadle?nictwa Bydgoszcz.

II.2.4) Description of the procurement:

Pozyskanie i zrywka drewna w le?nictwie Potulice pochodz?cego z dziala? sily wy?szej (huraganu) 10000 m3.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Zamowienie realizowane b?dzie w trybie z wolnej r?ki. Podstaw? prawn? udzielenia zamowienia w tym trybie stanowi art. 61 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp) o tre?ci ?Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia w trybie z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: (...) ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktorej nie mogl przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mo?na dochowa? terminow okre?lonych dla innych trybow udzielenia zamowienia. Konieczno?? realizacji zamowienia w trybie negocjacji z wolnej r?ki wynika z pilnej potrzeby uprz?tni?cia powierzchni le?nej dotkni?tej kl?sk? huraganu, ktory mial miejsce 11.8.2017 roku.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roman Martinek
Na navasi 34
Prace
664 58
Czech Republic
E-mail: r.martinek@centrum.cz
NUTS code: CZ071
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 675 400.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 4587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Biale Blota: Logging services

2017/S 189-387402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Bydgoszcz
ul. Sosnowa 9
Biale Blota
86-005
Poland
Contact person: Hubert Jachimowski
Telephone: +48 523814109
E-mail: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 523817396
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pozyskanie i zrywka drewna, zwi?zane z usuwaniem skutkow dzialania huraganu w le?nictwie Potulice oprocz oddzialow 214 do 220 oraz 246 i 246A.

II.1.2) Main CPV code
77210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 761 335.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pozyskanie i zrywka drewna na terenie le?nictwa Potulice, zwi?zane z usuwaniem skutkow huraganu. Pakiet H6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roman Martinek
Na navasi 34
Prace
664 58
Czech Republic
E-mail: r.martinek@centrum.cz
NUTS code: CZ071
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 675 400.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Biale Blota: Logging services
ND Document number 387402-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIALE BLOTA
AU Authority name Nadle?nictwo Bydgoszcz
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77210000 - Logging services
OC Original CPV code 77210000 - Logging services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) http://www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >