Belgium-Brussels: Energy-efficiency consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003587697883311
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387301-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Belgium-Brussels: Energy-efficiency consultancy services

2017/S 189-387301

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw ? Koning Albert II-laan 35, bus 40
Brussel
1030
Belgium
Contact person: Maayke Keymeulen
Telephone: +32 25527905
E-mail: Maayke.keymeulen@Lv.vlaanderen.Be
NUTS code: BE2

Internet address(es):

Main address: http://www.vlaanderen.be/landbouw

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284677

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: landbouw en visserij

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Overheidsopdracht betreffende de invulling van het engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact in het beleidsdomein landbouw- en visserij.

Reference number: Departement Landbouw en Visserij-DLV/ABCO/2017/2-F03_0
II.1.2) Main CPV code
71314300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De opdracht bestaat er in om invulling te geven aan het engagement nr. 8.3 van het Vlaams Klimaat- en Energiepact 8.3, om het energiebewustzijn en het energiegebruik op het landbouwbedrijf te verbeteren. In navolging van het vorige klimaatfondsproject Enerpedia 2.0 (2014-2017).

De opdracht focust op adviserings-, sensibiliserings-, voorlichtings- en onderzoeksacties rond energiebesparing en hernieuwbare energie op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De doelstelling is om duurzame en innovatieve technieken met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter ingang te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 329 850.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79400000
71314000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht bestaat er in om invulling te geven aan het engagement nr. 8.3 van het Vlaams Klimaat- en Energiepact 8.3, om het energiebewustzijn en het energiegebruik op het landbouwbedrijf te verbeteren. In navolging van het vorige klimaatfondsproject Enerpedia 2.0 (2014-2017).

De opdracht focust op adviserings-, sensibiliserings-, voorlichtings- en onderzoeksacties rond energiebesparing en hernieuwbare energie op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De doelstelling is om duurzame en innovatieve technieken met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter ingang te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Ervaring van het ingezette team / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Vooropgestelde methodiek / Weighting: 35
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Overheidsopdracht betreffende de invulling van het engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact in het beleidsdomein landbouw- en visserij

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Inagro VZW
Ieperseweg 87
Roeselare
8800
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 329 850.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State kan u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het beroep kan ook elektronisch worden ingeleid.

Meer informatie vindt u hierover op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Belgium-Brussels: Energy-efficiency consultancy services

2017/S 189-387301

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw ? Koning Albert II-laan 35, bus 40
Brussel
1030
Belgium
Contact person: Maayke Keymeulen
Telephone: +32 25527905
E-mail: Maayke.keymeulen@Lv.vlaanderen.Be
NUTS code: BE2

Internet address(es):

Main address: http://www.vlaanderen.be/landbouw

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284677

I.5) Main activity
Other activity: landbouw en visserij

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Overheidsopdracht betreffende de invulling van het engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact in het beleidsdomein landbouw- en visserij.

Reference number: Departement Landbouw en Visserij-DLV/ABCO/2017/2-F03_0
II.1.2) Main CPV code
71314300
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 329 850.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79400000
71314000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Overheidsopdracht betreffende de invulling van het engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact in het beleidsdomein landbouw- en visserij

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Inagro VZW
Ieperseweg 87
Roeselare
8800
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 329 850.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Belgium-Brussels: Energy-efficiency consultancy services
ND Document number 387301-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRUSSELS
AU Authority name Departement Landbouw en Visserij
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71314000 - Energy and related services
71314300 - Energy-efficiency consultancy services
79400000 - Business and management consultancy and related services
OC Original CPV code 71314000 - Energy and related services
71314300 - Energy-efficiency consultancy services
79400000 - Business and management consultancy and related services
RC NUTS code BE2
IA Internet address (URL) http://www.vlaanderen.be/landbouw
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >