Slovenia-Maribor: Miscellaneous food products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003588325558134
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 27, 2017
Solicitation No: 388777-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Maribor: Miscellaneous food products

2017/S 190-388777

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Tabor I Maribor
5610508000
Ulica Arnolda Tovornika 21
Maribor
2000
Slovenia
Contact person: Jo?ica Rapac
Telephone: +386 23300972
E-mail: jozica.rapac@guest.arnes.si
Fax: +386 23300989
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.os-tabor1.si/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224357/Objavljena_RD-OS_TABOR_I_Maribor-JN_zivila.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesivna dobava ekolo?kih in konvencionalnih ?ivil za obdobje od 28.11.2017 do 31.12.2020.

II.1.2) Main CPV code
15800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega je izbira dobavitelja za ?Sukcesivna dobava ekolo?kih in konvencionalnih ?ivil za obdobje od 28.11.2017 do 31.12.2020.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 380 137.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pekovski izdelki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15612500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, ?e posebej pa:

? Pravilniku o kakovosti izdelkov iz ?it,

? Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov, in

? Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Kruh in ostali kru?ni izdelki so narejeni iz moke razli?nih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha, kru?nih izdelkov sla??ic in peciva so lahko tudi druga ?ivila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.

Kruh, kru?ni izdelki, morajo biti tak?ne te?e, kot jo je naro?il naro?nik. V primeru, da bo naro?nik ob prevzemu izdelkov ugotovil, da te?a izdelkov ne ustreza naro?eni, bo naro?nik izdelke zavrnil.

Kruh in pe?eno pekovsko pecivo ? ?truce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo. Na ?eljo naro?nika je dobavitelj dol?an vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvi?ev. Cena prera?unanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v predra?unskem obrazcu.

Ponudniki naj v svoji ceni upo?tevajo morebitne posebne zahteve naro?nika glede na konkretno sukcesivno naro?ilo (narezan kruh, prerezane ?emlje ). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati ?ivila pod navedenimi skupinami v koli?inah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naro?nik. V nasprotnem primeru bo neupo?tevanje naro?ila naro?nika kr?itev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upo?tevati gramature dolo?enih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naro?nika in jih naro?nik tudi zahteva.

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predra?unskem obrazcu 10 in sicer tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali druga?e po?kodujejo.

Dobavitelj je dol?an dostaviti sla??i?arske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 500.76 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Polnjeno pekovsko in sla??i?arsko pecivo

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, ?e posebej pa:

? Pravilniku o kakovosti izdelkov iz ?it,

? Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov, in

? Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Kruh in ostali kru?ni izdelki so narejeni iz moke razli?nih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha, kru?nih izdelkov sla??ic in peciva so lahko tudi druga ?ivila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.

Kruh, kru?ni izdelki, morajo biti tak?ne te?e, kot jo je naro?il naro?nik. V primeru, da bo naro?nik ob prevzemu izdelkov ugotovil, da te?a izdelkov ne ustreza naro?eni, bo naro?nik izdelke zavrnil.

Kruh in pe?eno pekovsko pecivo ? ?truce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo. Na ?eljo naro?nika je dobavitelj dol?an vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvi?ev. Cena prera?unanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v predra?unskem obrazcu.

Ponudniki naj v svoji ceni upo?tevajo morebitne posebne zahteve naro?nika glede na konkretno sukcesivno naro?ilo (narezan kruh, prerezane ?emlje ). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati ?ivila pod navedenimi skupinami v koli?inah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naro?nik. V nasprotnem primeru bo neupo?tevanje naro?ila naro?nika kr?itev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upo?tevati gramature dolo?enih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naro?nika in jih naro?nik tudi zahteva.

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predra?unskem obrazcu 10 in sicer tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali druga?e po?kodujejo.

Dobavitelj je dol?an dostaviti sla??i?arske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 934.55 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko in mle?ni izdelki

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. to?ko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej pa ?e:

? Pravilniku o kakovosti kefirja,

? Pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku,

? Pravilniku o kazeinih in kazeinatih,

? Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka,

? Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov,

? Pravilniku o vzor?enju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko,

? Pravilniku o vzor?enju surovega mleka za dolo?anje koli?ine mle?ne vode, in

? Pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb Sveta in uredb Komisije.

Dobavitelj ?vrstih jogurtov, mle?nih desertov (125-250 g) in sladoleda je poleg izdelkov dol?an dostaviti ?e ?li?ke za enkratno uporabo, dobavitelj teko?ih mle?nih napitkov v embala?i 150-200 ml pa slamico. Naro?nik bo naro?al mle?ne pija?e, izdelke iz fermentiranega mleka in mle?ne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dol?an prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali dr?ati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne embala?e.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati ?ivila:

? ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,

? ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov, in

? s ?im manj?o koli?ino aditivov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 684.93 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Meso in mesni izdelki

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej pa ?e:

? Pravilniku o kakovosti mesa klavne ?ivine in divjadi,

? Pravilniku o razvr??anju in ozna?evanju govejih trupov,

? Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov,

? Pravilniku o ozna?evanju govejega mesa,

? Pravilniku o ozna?evanju perutninskih mesnih izdelkov,

? Pravilniku o ozna?evanju in kategorizaciji svinjskega mesa,

? Pravilniku o razvr??anju pra?i?jih trupov,

? Pravilniku o metodah za ugotavljanje dele?a mesa, in

? Pravilniku o registraciji posebnega na?ina reje.

Ponudnik mora naro?niku ponuditi ceno, v kateri je ?e vklju?eno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naro?nika (zrezki, mleto meso, kockice, oz. po naro?ilu, brez kosti, vidne ma??obe in veznega tkiva; narezana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Ponudnik mora naro?niku dobavljati sve?e, ohlajeno meso, ki mora biti ozna?eno s poreklom oziroma izvorom mesa. Naro?nik si pridr?uje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu ?ivine oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju po?iljke. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naro?nik zavrnil. Dobavitelj mora zagotoviti, da odstopanja v te?i posameznega kosa niso ve?ja od +/- 3 %, za enak procent pri te?i ne sme odstopati celotna dobavljena koli?ina mesa oz. mesnih izdelkov.

Ne glede na vrsto mesa, naro?nik zahteva o?i??eno meso ? 0 % odpadka.

Naro?nik naro?a meso mlade govedine in teletine I. in II. Kategorije. Pod I. kategorijo je zahtevano le stegno brez bo?nika in brez kosti. Pod II. Kategorijo je zahtevano ple?e brez kosti.

Svinjsko meso mora biti I. ali II. kategorije, odvisno od naro?ila. Pod I. kategorijo je zahtevano le stegno brez kosti, pod II. Kategorijo pa je zahtevano ple?e brez kosti.

Dobavitelj je dol?an na spremni dokumentaciji (dobavnici) ozna?iti kategorijo dobavljenega mesa.

Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore naro?nika je po dogovoru oz. ob uri, ki jo bo dolo?il naro?nik.

Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti u?encev (manj slani, mastni in za?injeni). Dobavitelj mesnih izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati naro?niku poro?ila oz. izvide o rezultatih mikrobiolo?kih in kemi?nih analiz. V kolikor tega ne bo storil, bo to razlog za odpoved okvirnega sporazuma.

Pri perutninskem mesu bo naro?nik naro?al le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepo?kodovani, ?isti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih made?ev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo ma??obe. Naro?nik bo naro?al le sve?e in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naro?nik zavrnil.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 56 316.59 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perutnina in izdelki iz perutnine

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je.

Pri perutninskem mesu bo naro?nik naro?al le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepo?kodovani, ?isti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih made?ev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo ma??obe. Naro?nik bo naro?al le sve?e in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naro?nik zavrnil.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 33 789.95 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ribe

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
03311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 458.14 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sve?a koko?ja jajca

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je.

Od ponudnika se zahteva:

? da dobavi sve?a jajca do naro?nika v nepretrgani hladni verigi. Jajca morajo biti higiensko neopore?na in na povr?ini ?ista in suha. Ne smejo vsebovati zdravju ?kodljivih snovi. Sve?a jajca so enakomerno prosojna, rumenjak je viden v sredini kot senca. Zra?ni mehur?ek sve?ih jajc mora biti manj?i od 6 mm. Lupina in povrhnjica ne smeta biti po?kodovani oziroma natrti. Ne smejo imeti tujih vonjev.

? da zagotovi shranjevanje jajc za takoj?njo uporabo, shranjujejo se v hladilniku pri temperaturi med +8 C in +10 C. Od 18. dne po znesenju morajo biti skladi??ena na temperaturi med +5 C in +8 C. Minimalni rok trajanja lahko zna?a najve? 28 dni po znesenju. Sve?a jajca morajo biti ?A razreda. Masa jajca velika (L = 63 g do 72 g) oziroma glede na potrebe naro?nika. Jajca morajo biti v primerni embala?i (kartonske ?katle). Temperatura ob transportu mora biti +8 C (najve? do +10 C).

? da jajca ob dobavi niso oro?ena.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 815.83 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sve?e sadje, zelenjava, suho sadje in ore??ki

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
03220000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. to?ko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej ?e:

? vsem pravilnikom, ki urejajo podro?je ekolo?ke pridelave hrane, zlasti Pravilnik o ekolo?ki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma ?ivil,

? Pravilniku o integrirani pridelavi polj??in,

? Pravilniku o integrirani pridelavi sadja,

? Pravilniku o integrirani pridelavi grozdja,

? Pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave,

? Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi, in

? Pravilniku o kakovosti gor?ice.

Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri sve?em sadju in zelenjavi upo?teva, da se v posameznih letnih ?asih najve? uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naro?nik spremljal spreminjanje cen na trgu. Za?eljeno je, da je ?im ve? prehrambenih artiklov slovenskega izvora. Prednost bodo imela ?ivila, pridelana na integriran na?in, razen pri krompirju, kjer naro?nik ne bo upo?teval pridelave na integriran na?in. Naro?nik zahteva od ponudnikov obvezen odvoz embala?e tako nepovratne kot povratne. Zelenjavo in sadje naro?nik naro?a po zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave in sadja, preverjal bo sezonske cene na trgu. V kolikor bo naro?nik posamezne vrste zelenjave in sadja naro?al izven sezone, se bo o ceni dogovoril z dobaviteljem posebej. Naro?nik bo priznal le neto te?o blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod navedenim sklopom, mora dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto.

Od izbranega ponudnika se za sklop Sve?a zelenjava in sadje zahteva, da vsak teko?i mesec dobavitelju do 25. dne v teko?em mesecu pisno sporo?i spremembo cen, ki bodo veljale za naslednji mesec.

V primeru, da izbrani ponudnik v navedenem roku ne bo pisno sporo?il spremembe cen, veljajo v naslednjem mesecu cene, kot so veljale v preteklem mesecu.

?e izbrani ponudnik prodaja v dolo?enem mesecu blago po akcijskih cenah oziroma po cenah, ki so ni?je kot cene iz oponudbenega predra?una, mora naro?nika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati ?ivila:

? ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,

? ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov, in

? s ?im manj?o koli?ino aditivov.

Zelenjava in suhe stro?nice

Naro?nik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Pri krompirju naro?nik naro?a krompir rde?e, bele ali rumene sorte v nepovratni embala?i, krompir mora biti kalibriran z max 20 % odpadka.

Jabolka in hru?ke

Naro?nik zahteva od ponudnikov jabolka ali hru?ke navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega te?o 120 g, naro?nik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in hru?ke morajo biti sve?a, primerne zrelosti, nepo?kodovana in zahtevanega kalibra.

Ostalo sve?e in suho sadje

Sadje mora biti sve?e, primerne zrelosti, nepo?kodovano in zahtevanega kalibra. Naro?nik zahteva porcijsko sadje, tako da te?a posameznega sade?a ne prekora?i normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, za banane pa 150 g. Naro?nik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, ?e?nje, marelice, slive, jagode, limone, grozdje). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrste ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber, naro?nik zahteva sadje I. kvalitete.

Sezonsko sadje (jagode, ?e?nje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, vi?nje, borovnice, maline, kaki ) naro?a naro?nik le v sezoni oz. v ?asu zorenja tega sadja v RS.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 56 316.59 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zamrznjena zelenjava in sadje

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331170
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. to?ko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej ?e:

? Pravilniku o kakovosti sadnih d?emov, ?elejev, marmelad in sladkane kostanjeve ka?e.

Dobavitelj je dol?an dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland kategorije.

Konzervirana zelenjava in konzervirano sadje

Cena za konzervirano zelenjavo in sadje, navedene v predra?unskem obrazcu morajo biti izra?unane na kg in sicer tako, da se cena komada (plo?evinke, kozarca ipd.) razdeli z deklarirano neto te?o vsebine, ne pa z volumnom embala?e. Vsa vlo?ena zelenjava mora biti brez kemi?nih konzervansov.

Vse vrste vlo?enega sadja in marmelad morajo biti brez kemi?nih konzervansov in sladil. Sade?i v hru?kovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na polovice ali ?etrtinke plodov.

Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne sme vsebovati ve? kot 10 % razkuhanih plodov. Minimalna koli?ina sadja v kompotih mora biti 55 %.

Vse marmelade morajo imeti najmanj 45 % sadnega dele?a.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 476.41 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ita in ?itni izdelki

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
03211000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, ?e posebej pa:

? Pravilniku o kakovosti izdelkov iz ?it,

? Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov, in

? Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Vsa ?ita in mlevski izdelki morajo biti rezani in pakirani v papirnatih vre?ah zahtevane te?e.

Dobavitelj je dol?an v vse kuhinje naro?nika dostavljati ri? enake sorte.

Ponudniki naj v svoji ceni upo?tevajo morebitne posebne zahteve naro?nika glede na konkretno sukcesivno naro?ilo. Ponudnik mora, v primeru, da bo izbran, dostavljati ?ivila pod navedenimi skupinami v koli?inah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naro?nik. V nasprotnem primeru bo neupo?tevanje naro?ila naro?nika kr?itev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upo?tevati gramature dolo?enih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naro?nika in jih naro?nik tudi zahteva.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 505.33 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testenine in ju?ne zakuhe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15850000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 068.49 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zamrznjeni izdelki iz testa

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
15896000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, ?e posebej pa:

? Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih ?ivil.

Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naro?nik zahteva, da mora velikost posameznega kosa (cmoki, svaljki ipd.) omogo?ati oblikovanje velikosti otro?ke porcije. Zamrznjena peciva naro?a naro?nik po komadih in ni dol?an prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je dol?an dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako, da se hladilna veriga ne prekine.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 837.14 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sokovi in sirupi

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
15320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. to?ko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej ?e:

? Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.

Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K sadnemu soku v nepovratni embala?i 2 dl mora dobavitelj prilo?iti slamico. Nepovratna embala?a za sokove mora biti tetra, pure, brick pak ali podobno. Naro?nik ne kupuje sadnih sokov v nepovratni stekleni embala?i.

Dobavljeni sadni sokovi morajo ustrezati zahtevam Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, ?t. 89/13 in 26/14 ? ZKme-1B).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 660.58 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Razni prehrambeni izdelki

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo podro?je, kamor spada posamezno ?ivilo.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 32 382.04 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bio mleko in bio mle?ni izdelki

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. to?ko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, posebej pa ?e:

? Pravilniku o kakovosti kefirja,

? Pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku,

? Pravilniku o kazeinih in kazeinatih,

? Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka,

? Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov,

? Pravilniku o vzor?enju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko,

? Pravilniku o vzor?enju surovega mleka za dolo?anje koli?ine mle?ne vode, in

? Pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb Sveta in uredb Komisije.

Dobavitelj ?vrstih jogurtov, mle?nih desertov (125-250 g) in sladoleda je poleg izdelkov dol?an dostaviti ?e ?li?ke za enkratno uporabo, dobavitelj teko?ih mle?nih napitkov v embala?i 150-200 ml pa slamico. Naro?nik bo naro?al mle?ne pija?e, izdelke iz fermentiranega mleka in mle?ne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dol?an prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali dr?ati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne embala?e.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati ?ivila:

? ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,

? ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov, in

? s ?im manj?o koli?ino aditivov.

Potencialni ponudnik se mora za predmetni sklop za ponujena ?ivila izkazati z BIO/EKO certifikatom.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 136.99 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bio kruh in bio pekovski izdelki

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

II.2.4) Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod to?ko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podro?je, ?e posebej pa:

? Pravilniku o kakovosti izdelkov iz ?it,

? Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov, in

? Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Kruh in ostali kru?ni izdelki so narejeni iz moke razli?nih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha, kru?nih izdelkov sla??ic in peciva so lahko tudi druga ?ivila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.

Kruh, kru?ni izdelki, morajo biti tak?ne te?e, kot jo je naro?il naro?nik. V primeru, da bo naro?nik ob prevzemu izdelkov ugotovil, da te?a izdelkov ne ustreza naro?eni, bo naro?nik izdelke zavrnil.

Kruh in pe?eno pekovsko pecivo ? ?truce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo. Na ?eljo naro?nika je dobavitelj dol?an vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvi?ev. Cena prera?unanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v predra?unskem obrazcu.

Ponudniki naj v svoji ceni upo?tevajo morebitne posebne zahteve naro?nika glede na konkretno sukcesivno naro?ilo (narezan kruh, prerezane ?emlje ). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati ?ivila pod navedenimi skupinami v koli?inah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naro?nik. V nasprotnem primeru bo neupo?tevanje naro?ila naro?nika kr?itev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upo?tevati gramature dolo?enih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naro?nika in jih naro?nik tudi zahteva.

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predra?unskem obrazcu 10 in sicer tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali druga?e po?kodujejo.

Dobavitelj je dol?an dostaviti sla??i?arske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.

Potencialni ponudnik se mora za predmetni sklop za ponujena ?ivila izkazati z BIO/EKO certifikatom.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 252.66 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Osnovna ?ola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, SI-2000 Maribor.

Information about authorised persons and opening procedure:

Poobla??ene osebe ponudnika se morajo za veljavno nastopanje na javnem odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 19.10.2017, 23:55.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Osnovna ?ola Tabor I Maribor
Ulica Arnolda Tovornika 21
Maribor
2000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Maribor: Miscellaneous food products

2017/S 190-388777

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Osnovna ?ola Tabor I Maribor
5610508000
Ulica Arnolda Tovornika 21
Maribor
2000
Slovenia
Contact person: Jo?ica Rapac
Telephone: +386 23300972
E-mail: jozica.rapac@guest.arnes.si
Fax: +386 23300989
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.os-tabor1.si/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesivna dobava ekolo?kih in konvencionalnih ?ivil za obdobje od 28.11.2017 do 31.12.2020.

II.1.2) Main CPV code
15800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 380 137.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pekovski izdelki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15612500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 500.76 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Polnjeno pekovsko in sla??i?arsko pecivo

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 934.55 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko in mle?ni izdelki

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 684.93 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Meso in mesni izdelki

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 56 316.59 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perutnina in izdelki iz perutnine

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 33 789.95 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ribe

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
03311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 458.14 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sve?a koko?ja jajca

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 815.83 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sve?e sadje, zelenjava, suho sadje in ore??ki

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
03220000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 56 316.59 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zamrznjena zelenjava in sadje

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15331170
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 476.41 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ita in ?itni izdelki

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
03211000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 505.33 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Testenine in ju?ne zakuhe

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15850000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 068.49 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zamrznjeni izdelki iz testa

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
15896000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 837.14 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sokovi in sirupi

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
15320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 660.58 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Razni prehrambeni izdelki

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 32 382.04 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bio mleko in bio mle?ni izdelki

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 136.99 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bio kruh in bio pekovski izdelki

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 252.66 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovenia-Maribor: Miscellaneous food products
ND Document number 388777-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MARIBOR
AU Authority name Osnovna ?ola Tabor I Maribor (5610508000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 27/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03142500 - Eggs
03211000 - Cereals
03220000 - Vegetables, fruits and nuts
03311000 - Fish
15130000 - Meat products
15131500 - Poultry products
15320000 - Fruit and vegetable juices
15331170 - Frozen vegetables
15500000 - Dairy products
15612500 - Bakery products
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15850000 - Pasta products
15896000 - Deep-frozen products
OC Original CPV code 03142500 - Eggs
03211000 - Cereals
03220000 - Vegetables, fruits and nuts
03311000 - Fish
15130000 - Meat products
15131500 - Poultry products
15320000 - Fruit and vegetable juices
15331170 - Frozen vegetables
15500000 - Dairy products
15612500 - Bakery products
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15850000 - Pasta products
15896000 - Deep-frozen products
RC NUTS code SI
SI03
SI032
IA Internet address (URL) http://www.os-tabor1.si/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >