Poland-Wroclaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003588599935396
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388871-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388871

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej.

Reference number: INFR/321/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ zal?czniki nr 1.1-1.2 ? formularze ofertowe, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 434 160.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la nast?puj?cy zal?cznik do SIWZ zal?cznik nr 1.1 ? formularz ofertowy,

zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la nast?puj?cy zal?cznik do SIWZ zal?cznik nr 1.2 ? formularz ofertowy,

zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z zapisami ustawy prawo zamowie? publicznych art. 43 ust. 2b ?Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin skladania ofert krotszy ni? termin okre?lony w ust. 2, nie krotszy jednak ni? 15 dni, w nast?puj?cych przypadkach:

1) (...)

2) je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert jest uzasadnione.

W dniu 2.3.2017 r. ogloszono post?powania na wy?ej wymienion? dostaw?, ktorego otwarcie ofert odbylo si? 28.4.2017 r. Post?powanie zostalo uniewa?nione ze wzgl?du na nie przyst?pienie do post?powania ?adnego Wykonawcy. Ponadto zwracaj?c uwag? na minimalne terminy, do ktorych Zamawiaj?cy jest zobowi?zany si? zastosowa?, w szczegolno?ci wynikaj?cych z art. 26 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) niemo?liwym jest procedowanie post?powania w oparciu o 40 dniowy termin

na skladania ofert.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214735
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A.
ul. Harcerska 15
Opole
45-118
Poland
NUTS code: PL52
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 274 414.38 PLN
Total value of the contract/lot: 4 264 308.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-388871

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej.

Reference number: INFR/321/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 434 160.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214735

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Dostawa, przesyl/dystrybucja energii cieplnej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A.
ul. Harcerska 15
Opole
45-118
Poland
NUTS code: PL52
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 274 414.38 PLN
Total value of the contract/lot: 4 264 308.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 388871-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name 2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL51
IA Internet address (URL) http://2wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >