Poland-Wroclaw: Antivirals for systemic use

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003588724724322
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 388775-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Antivirals for systemic use

2017/S 190-388775

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
ul. Koszarowa 5
Wroclaw
51-149
Poland
Contact person: Ewa Nowakowska
Telephone: +48 713957428
E-mail: enowakowska@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.szpital.wroc.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow: stosowanych w SM, immunoglobuliny, infliksymab.

Reference number: PN 54/17
II.1.2) Main CPV code
33651400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekow:

1) Immunoglobulina + dzier?awa 10 pomp do podawania preparatu - Pakiet nr 1.

2) Glatiramer acetate - Pakiet nr 2.

3) Interferon beta-1a - Pakiet nr 3.

4) Interferon beta-1b - Pakiet nr 4.

5) Immunoglobulina + dzier?awa 4 pomp do podawania preparatu - Pakiet nr 5.

6) Immunoglobulina - Pakiet nr 6.

7) Immunoglobulina - Pakiet nr 7.

8) Immunoglobulina - Pakiet nr 8.

9) Infiksymab - Pakiet nr 9.

2. Posta?, pojemno??/obj?to??, j.m., ilo?ci okre?la Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

3. Seria i data wa?no?ci lekow na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze, minimum 12 miesi?czny termin wa?no?ci.

4. Leki musz? posiada? dopuszczenie do obrotu na terenie RP - na ka?d? posta? i dawk? leku osobno.

5. Termin dostawy lekow wg bie??cych potrzeb, max w terminie 2 dni roboczych od dnia zlo?enia zamowienia.

6. Termin dostawy wydzier?awionych pomp - po zlo?eniu zamowienia przez Zamawiaj?cego wraz z pierwsz? dostaw? leku - dotyczy Pakietu nr 1 i Pakietu nr 5.

7. Wykonawca dostarczy leki do Magazynu Apteki Szpitalnej.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 264 953.94 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 9
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa immunoglobuliny ludzkiej normalnej do wstrzykiwa? podskornych lub domi??niowych; do stosowania dla dzieci lub doroslych.

2. Pojemno??/objeto??: 1,6g/10ml.

3. J.M.: fiolka 10ml po 1,6g.

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 1470.

5. Wydzier?awienie 10 pomp do podawania preparatu.

6. Szczegolowy opis i parametry produktu oraz warunki dzier?awy pomp okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 249 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 1 ? 7 497 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa glatiramer acetate roztwor do wstrzykiwa? w postaci ampulo-strzykawki.

2. Pojemno??/objeto??: 40mg/ml x 12 ampulko-strzykawek.

3. J.M.: opakowanie.

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 65.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 2.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 109 667.35 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 2 ? 3 290,02 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa interferonu beta-1a ? iniekcje w postaci ampulko-strzykawek.

2. Pojemno??/objeto??: 44mcg/0,5ml x 12 szt/op.

3. J.M.: opakowanie.

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 32.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 3.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 73 629.44 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 3 ? 2 208,88 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa interferonu beta-1b-iniekcje, proszek 0,3mg (9,6 mln j.m.) rekombinowanego interferonu beta-1b do sporz?dzania roztworu w dawce 0,25 mg/ml.

2. Pojemno??/objeto??: 300mcg + 1,2m, 1 rozp. x 15 fiolek w opakowaniu.

3. J.M.: opakowanie.

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 205.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 4.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 409 907.75 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 4 ? 12 297,23 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET NR 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa immunoglobuliny ludzkiej normalnej; roztwor do wstrzykiwa? podskornych lub domi??niowych; dopoda?y u dzieci od 0-18 r.? i doroslych; dost?pne w fiolkach a 10ml - w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego.

2. Pojemno??/objeto??: 165mg/ml x 10ml (1, 65g)/g.

3. J.M.: fiolka 10ml po 1,65g.

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 680.

5. Wydzier?awienie 4 pomp do podawania preparatu.

6. Szczegolowy opis i parametry produktu oraz warunki dzier?awy pomp okre?la Formularz asortymentowo-cenowy - Zal. nr 1 do SIWZ -Pakiet nr 5.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 107 372.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 5 ? 3 221,16 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa immunoglobuliny ludzkiej normalnej; roztwor do infuzji; zawieraj?ca, co najmniej 98 % IgG; maksymalna zawarto?? IgA wynosi 140 mikrogramow/ml; przeznaczona do leczenia substytucyjnego oraz immunomodulacji u doroslych, dzieci i mlodzie?y (0-18 lat); do leczenia zespolu Guillain-Barre oraz wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN). Opakowanie fiolka do wyboru przez Zamawiaj?cego.

2. Pojemno??/objeto??: 1g/10ml; 2,5g/25ml; 5g/50ml; 10g/100ml; 20g/200ml; 30g/300ml; /g./

3. J.M.: 1g

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 2800.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 6.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 424 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 6 ? 12 747 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa immunoglobuliny ludzkiej normalnej 50mg/ml. Maksymalna zawarto?? IgA wynosi 50 mikrogramow/ml. Do leczenia zespolu Guillain-Barre oraz przewleklej polineuropatii zapalnej demielinizacyjnej (CIDP), fiolki. Dawka do wyboru przez Zamawiaj?cego.

2. Pojemno??/objeto??: 50g/ml; 20ml, 50 ml, 100ml, 200ml /g./

3. J.M.: 1g

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 650.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 7.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 99 996.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 7 ? 2 999,88 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa immunoglobuliny ludzkiej normalnej, 100mg zawiera co najmniej 98 % IgG; maksymalna zawarto?c IgA wynosi 25 mikrogramow/ml. Wskazana dla leczenia zespolu Guillain-barre oraz przewleklej polineuropatii zapalnej demielinizacyjnej (CIDP), u dzieci 0-18 r.? i doroslych.

2. Pojemno??/objeto??: 2,5g/25ml; 5g/50ml; 10g/100ml; 20g/200ml /g./

3. J.M.: 1g

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 2880.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 8.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 440 611.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 8 ? 13 218,33 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Proszek do sporz?dzania koncentratu do infuzji. Jedna Fiolka zawiera 100 mg infliksymabu-chimeryczno ludzko-mysie przeciwcialo monoklonalne IgGl, wytwarzanym przez mysi? lini? komorkow? hybridoma przy zastosowaniu technologii rekombinacji DNA. Po rekonstytucji ka?dy ml zawiera 10 mg infliksymabu.

2. Pojemno??/objeto??: 1 fiolka =100mg

3. J.M.: fiolka

4. Ilo?? na 12 miesi?cy: 370.

5. Szczegolowy opis i parametry produktu okre?la Formularz asortymentowo-cenowy ? Zal. nr 1 do SIWZ ? Pakiet nr 9.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nazwa: termin dostawy leku / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 348 970.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium ? zgodnie z Pkt 22 SIWZ.

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium dla ka?dego pakietu oddzielnie.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Dla Pakiet nr 9 ? 10 469,10 PLN.

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zgodnie z pkt 11,12,13,14 i 15 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z ?Istotnymi Warunkami Umowy ? Zal?czniki nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wroclawiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroclaw, Dzial Umow i Zamowie? Publicznych, Budynek J, pi?tro I, pokoj nr 15.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Antivirals for systemic use

2017/S 190-388775

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
ul. Koszarowa 5
Wroclaw
51-149
Poland
Contact person: Ewa Nowakowska
Telephone: +48 713957428
E-mail: enowakowska@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital.wroc.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow: stosowanych w SM, immunoglobuliny, infliksymab.

Reference number: PN 54/17
II.1.2) Main CPV code
33651400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 264 953.94 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 249 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 109 667.35 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 73 629.44 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 409 907.75 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET NR 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 107 372.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 424 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 99 996.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 440 611.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 348 970.20 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Antivirals for systemic use
ND Document number 388775-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33651400 - Antivirals for systemic use
33651520 - Immunoglobulins
OC Original CPV code 33651400 - Antivirals for systemic use
33651520 - Immunoglobulins
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.szpital.wroc.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >