Slovakia-Bratislava: Telecommunications services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003589397744913
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387476-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Telecommunications services

2017/S 189-387476

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Slovenska technicka univerzita v Bratislave ? Rektorat
00397687
Vazovova 5
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
812 43
Slovakia
Contact person: Ing. Michal Frank
Telephone: +421 917669364
E-mail: michal.frank@stuba.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.stuba.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030//

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mobilne telekomunika?ne slu?by.

Reference number: 3684/2017
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je poskytovanie komplexnych, bezpe?nych a ekonomicky vyhodnych mobilnych telekomunika?nych a datovych slu?ieb operatora prostrednictvom virtualnej privatnej siete (VPS), t. j. zriadenie a prevadzkovanie vnutropodnikovej siete pre verejneho obstaravate?a, pripojenie u?astnika do verejnej telefonnej siete, doplnkove verejne telekomunika?ne slu?by, slu?by spojene s elektronickou aplikaciou na sledovanie spotreby jednotlivych SIM kariet a dodavka mobilnych telekomunika?nych zariadeni.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 254 921.20 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
64212000
32250000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava; a na adresach jej su?asti bez pravnej subjektivity, ktore su uvedene v su?a?nych podkladoch a v ramcovej dohode (RD).

II.2.4) Description of the procurement:

Poskytovanie telekomunika?nych slu?ieb v oblasti mobilnych hovorov a v oblasti slu?ieb mobilnych dat, dodanie mobilnych telefonnych pristrojov a zariadeni.

Vymedzenie predmetu zakazky s presnym rozsahom poskytnutia slu?ieb je popisane v ?asti su?a?nych podkladov B.1

Opis predmetu zakazky a tie? v Prilohe ?. 2 Opis predmetu dohody k Ramcovej Dohode na Mobilne telekomunika?ne slu?by.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 041-075103
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Mobilne telekomunika?ne slu?by

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
Einsteinova 24
Bratislava
851 01
Slovakia
E-mail: jana.bartakovicova@o2bs.sk
NUTS code: SK010

Internet address: http://www.o2.sk

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
O2 Czech Republic, a.s.
60193336
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4-Michle
140 22
Czech Republic
E-mail: jana.bartakovicova@o2bs.sk
NUTS code: CZ010

Internet address: http://www.o2.cz

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 505 054.08 EUR
Total value of the contract/lot: 254 921.20 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Predmetne verejne obstaravanie je: d) ?iadne z uvedenych.

?len komisie s pravom vyhodnocova? splnenie podmienok u?asti a vyhodnocova? ponuky:

1. prof. Ing. Pavel ?i?ak, PhD., predseda komisie,

2. Ing. Marian ?urkovi?, ?len komisie,

3. prof. Ing. Karol Matia?ko, PhD., ?len komisie,

4. doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., ?len komisie,

5. doc. Ing. Martin Medvecky, PhD., ?len komisie.

?len komisie bez prava vyhodnocova? splnenie podmienok u?asti a vyhodnocova? ponuky:

6. Ing. Michal Frank, ?len komisie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Telecommunications services

2017/S 189-387476

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Slovenska technicka univerzita v Bratislave ? Rektorat
00397687
Vazovova 5
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
812 43
Slovakia
Contact person: Ing. Michal Frank
Telephone: +421 917669364
E-mail: michal.frank@stuba.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.stuba.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030//

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mobilne telekomunika?ne slu?by.

Reference number: 3684/2017
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 254 921.20 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
64212000
32250000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 041-075103

Section V: Award of contract

Title:

Mobilne telekomunika?ne slu?by

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
Einsteinova 24
Bratislava
851 01
Slovakia
E-mail: jana.bartakovicova@o2bs.sk
NUTS code: SK010

Internet address: http://www.o2.sk

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
O2 Czech Republic, a.s.
60193336
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4-Michle
140 22
Czech Republic
E-mail: jana.bartakovicova@o2bs.sk
NUTS code: CZ010

Internet address: http://www.o2.cz

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 505 054.08 EUR
Total value of the contract/lot: 254 921.20 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Telecommunications services
ND Document number 387476-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Slovenska technicka univerzita v Bratislave ? Rektorat (00397687)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 32250000 - Mobile telephones
64200000 - Telecommunications services
64212000 - Mobile-telephone services
OC Original CPV code 32250000 - Mobile telephones
64200000 - Telecommunications services
64212000 - Mobile-telephone services
RC NUTS code SK010
IA Internet address (URL) http://www.stuba.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >