Poland-Krakow: Specialist vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003589811779157
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388866-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Specialist vehicles

2017/S 190-388866

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Krakow
30-134
Poland
Contact person: Renata Tekiela
Telephone: +48 126399250
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.straz.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Reference number: WZP.2370.10.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z nap?dem 4x4. Samochod musi by? fabrycznie nowy, rok produkcji 2017. Pojazd musi spelnia? wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazdow uprzywilejowanych zgodnie z ustaw? z dnia 20.6.1997 r. ?Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128, z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Kolor nadwozia czarny metalic lub perla. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 doj SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 130 081.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
34114110
34110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z nap?dem 4x4. Samochod musi by? fabrycznie nowy, rok produkcji 2017. Pojazd musi spelnia? wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazdow uprzywilejowanych zgodnie z ustaw? z dnia 20.6.1997 r. ?Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128, z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Kolor nadwozia czarny metalic lub perla. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamowienia winien spelnia? nast?puj?ce wymagania:

a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w SIWZ,

b) by? fabrycznie nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia, wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260518
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Autoremo sp. j. Andrzej i Edward Kuchta
Bukowia Tatrza?ska
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 081.30 PLN
Total value of the contract/lot: 142 195.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Specialist vehicles

2017/S 190-388866

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Krakow
30-134
Poland
Contact person: Renata Tekiela
Telephone: +48 126399250
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.straz.krakow.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Reference number: WZP.2370.10.2017
II.1.2) Main CPV code
34114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 130 081.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34144210
34114110
34110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260518

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Autoremo sp. j. Andrzej i Edward Kuchta
Bukowia Tatrza?ska
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 081.30 PLN
Total value of the contract/lot: 142 195.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Specialist vehicles
ND Document number 388866-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Komenda Wojewodzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
34114000 - Specialist vehicles
34114110 - Rescue vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
34114000 - Specialist vehicles
34114110 - Rescue vehicles
34144210 - Firefighting vehicles
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.straz.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >