Finland-Helsinki: Plumbing and sanitary works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003589944528747
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 386270-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Finland-Helsinki: Plumbing and sanitary works

2017/S 189-386270

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, rakennuttaminen
0201256-6
Elimaenkatu 5
Helsinki
00510
Finland
Contact person: Liisa Katajala
Telephone: +358 931039699
E-mail: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS code: FI1B1

Internet address(es):

Main address: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hkr
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hkr?id=136728&tpk=8b64ec30-64a6-41dc-9f1c-ed80636c8319
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lasten paivakoti Neulanen, putkiurakka.

II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Lasten paivakoti Neulanen on Myllypuron kaupunginosaan, osoitteeseen

Neulapadontie 6, rakennettava paivakotirakennus. Uudiskohde on laajuudeltaan

noin 2 800 brm ja sinne tulee noin 289 tilapaikkaa.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten toiden urakoitsija toimii

paaurakoitsijana. Erillisurakkana on sahko-, putki-, ilmanvaihto- ja

rakennusautomaatiourakka.

Putkiurakka alistettuna sivu-urakkana tarjouspyyntoasiakirjojen mukaisesti.

Urakoitsijoiden keskinaiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessa.

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten tayttavista tarjouksista hinnaltaan halvin.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4) Description of the procurement:

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa putkitoiden urakoitsija toimii alistettuna sivu-urakoitsijana.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Rakennuttaja edellyttaa, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

Rakennuspaikka esittelee:

Sampsa Karvinen (Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy)

Ke 11.10.2017 kello 10:00-11:00

To 12.10.2017 kello 14:00-15:00.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Mikali tarjoaja on ryhmittyma, tulee ESPD-lomake tayttaa ja ladata tarjouksen liitteeksi jokaisesta ryhmittyman osakasyrityksesta. Lisaksi tarjoajan tulee ladata tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittyman perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen paavastuualueet hankkeessa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tarjoajan on taytettava seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta vahimmaisvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava vahintaan 1 000 000 EUR /tilikausi (tilikauden pituus 12 kk).

Jos tarjouksen tekija on ryhmittyma, on osakasyritysten yhdessa taytettava liikevaihtoa koskeva vaatimus. Ryhmittyman osakasyritysten liiketoiminnan tulee paaosin koostua putkiurakoinnista.

2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikali tarjouksen tekijana on ryhmittyma, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittyman osakasyrityksilta.

Mikali kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpaatostiedot eivat ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytaa rakennuttaja erikseen ennen hankintapaatoksen tekoa seuraavat selvitykset:

? selvitys, siita etta yritys on merkitty ennakkoperintalain mukaiseen ennakkoperintarekisteriin, tyonantajarekisteriin ja arvonlisavelvollisten rekisteriin,

? kaupparekisteriote, josta selviaa yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkiloiden henkilotiedot seka onko viimeisimmat tilinpaatosasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille seka merkinta tai selvitys ettei yritysta tai sen toimihenkiloita ole maaratty liiketoimintakieltoon,

? todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siita, etta verovelkaa koskeva veronsaajan hyvaksyma maksusuunnitelma on tehty,

? todistukset tyontekijoiden elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siita, etta eraantyneita elakemaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma maksusopimus on tehty,

? todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siita, etta eraantyneita tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma maksusopimus on tehty,

? selvitys tyoterveyshuollon jarjestamisesta,

? selvitys noudatettavasta tyoehtosopimuksesta,

? tilinpaatostiedot kolmelta viimeiselta tilikaudelta.

Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteroitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytaa rakennuttaja selvityksen rekisteroitymattomyyden perusteista.

Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnosta tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksia vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsaadannon mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla. Selvitykset on toimitettava seka lahtomaasta etta Suomesta.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Tarjoajan on taytettava tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen patevyyteen liittyvat vahimmaisvaatimukset:

1. RALA-patevyys, tyolajit 4.1.2 tai RALA-patevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava patevyys.

RALA-patevyytta 4.1.2 vastaavana patevyytena pidetaan 3 kpl

referenssia liike-, toimisto- ja julkisten rakennusten lampo- ja vesijohtoasennustoissa viimeisen viiden vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupaivamaarasta laskettuna.

2. Yksi referenssi putkiurakoitsijana toimimisesta lasten paivakotien tai yleissivistavien oppilaitosrakennusten uudisrakennustoissa (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 1994) viimeisen 7 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupaivamaarasta laskettuna.

3. Urakoitsijan vastaavalla tyonjohtajalla tulee olla vahintaan teknikon koulutus ja valmistumisen jalkeen vahintaan 5 vuotta vastaavan tyonjohtajan tyokokemusta ja hanen tulee olla suorassa tyosuhteessa urakoitsijaan.

Vastaavalla tyonjohtajalla tulee olla nayttoa siita, etta han tuntee Suomen rakentamismaaraykset ja viranomaisvaatimukset seka yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siina laajuudessa mita vastuullisen tyonjohtajan tehtavien hoitaminen edellyttaa. Vastuulliselta tyonjohtajalta, tyonjohdolta seka urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkiloilta edellytetaan hyvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Sitova sopimus ei synny hankintapaatoksella ja sen tiedoksiannolla. Hankintapaatoksen tekemisen jalkeen rakennuttajan on tehtava hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehda aikaisintaan 14 paivan kuluttua siita, kun tarjoajan katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 13:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Finland-Helsinki: Plumbing and sanitary works

2017/S 189-386270

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, rakennuttaminen
0201256-6
Elimaenkatu 5
Helsinki
00510
Finland
Contact person: Liisa Katajala
Telephone: +358 931039699
E-mail: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS code: FI1B1

Internet address(es):

Main address: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lasten paivakoti Neulanen, putkiurakka.

II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Finland-Helsinki: Plumbing and sanitary works
ND Document number 386270-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place HELSINKI
AU Authority name Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, rakennuttaminen (0201256-6)
OL Original language FI
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country FI
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code FI1B1
IA Internet address (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >