Netherlands-Leerdam: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003590188592067
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 389353-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Leerdam: Computer equipment and supplies

2017/S 190-389353

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Vijfheerenlanden i.o. ? gemeente Leerdam
p/a Dokter Reilinghplein 1
Leerdam
4141 DA
Netherlands
Contact person: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/5715171-gemeente-vijfheerenlanden-i-o-gemeente-leerdam-aanbesteding-aanschaf-hardware-werkplek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gemeente Vijfheerenlanden i.o. ? gemeente Leerdam ? aanbesteding aanschaf hardware werkplek.

II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zullen per 1.1.2018 ambtelijk gaan samenwerken en per 1.1.2019 definitief overgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De fuserende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik staan voor de uitdaging om in het eerste kwartaal van 2018 een goed werkende en geintegreerde werkplek te realiseren. Om tot deze nieuwe werkplek te komen heeft het projectteam een visie op de nieuwe werkplek opgesteld. Uitgangspunt bij dit werkplekconcept is een integratie van de nieuwe werkplek en telefonie: de medewerk(st)er is anywhere, anytime, anyplace bereikbaar en de beschikbaarheid is inzichtelijk. Dit vraagt om een actuele, flexibele en plaats- en tijdonafhankelijke werkplek voor de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden waarbij de kernwaarden in acht worden genomen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30210000
30213000
30213100
30213200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL31
Main site or place of performance:

Gemeente Vianen, Leerdam en Zederik.

II.2.4) Description of the procurement:

De scope van deze opdracht betreft het leveren van de hardware voor de werkplek en aanvullende dienstverlening zoals beschreven in hoofdstuk 2 van bijlage 3 Programma van eisen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/02/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

? Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

? Bewijs bij inschrijving.

Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Eisen m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

? Competentie 1:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van hardware voor de werkplek en het uitvoeren van gevraagde dienstverlening conform hoofdstuk 2 van bijlage 3 Programma van eisen aan een publieke organisatie, gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Bewijs bij inschrijving:

Ten behoeve van het bepaalde in paragraaf 3.2.1 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

Bewijsstukken na inschrijving:

De bewijsstukken in verband met het bepaalde in de paragrafen 3.2.1 en 3.2.1.1 voornoemd als bedoeld in de artikel 2.93 lid 1 sub b t/m k, 2.93 lid 2, 2.96 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn:

? Competentie 1:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van hardware voor de werkplek en het uitvoeren van gevraagde dienstverlening conform hoofdstuk 2 van bijlage 3 Programma van eisen aan een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Op deze opdracht is een verplichting inzake social return van toepassing. De opdrachtnemer aan wie de opdracht gegund wordt dient 5 % van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief btw), uitgezonderd het deel betreffende levering, aan te wenden aan social return inspanningen.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.

Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in ABK.

Alleen vragen die met behulp van het daarvoor bedoelde template zijn ingediend, worden verwerkt in de nota van inlichtingen. Dit template is als bijlage 8 aan de aanbestedingsstukken toegevoegd.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postbus 50959
Rotterdam
3007 BX
Netherlands
Telephone: +31 102971234

Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Leerdam: Computer equipment and supplies

2017/S 190-389353

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Vijfheerenlanden i.o. ? gemeente Leerdam
p/a Dokter Reilinghplein 1
Leerdam
4141 DA
Netherlands
Contact person: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gemeente Vijfheerenlanden i.o. ? gemeente Leerdam ? aanbesteding aanschaf hardware werkplek.

II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30210000
30213000
30213100
30213200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL31
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/02/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Netherlands-Leerdam: Computer equipment and supplies
ND Document number 389353-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LEERDAM
AU Authority name Gemeente Vijfheerenlanden i.o. ? gemeente Leerdam
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30210000 - Data-processing machines (hardware)
30213000 - Personal computers
30213100 - Portable computers
30213200 - Tablet computer
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30210000 - Data-processing machines (hardware)
30213000 - Personal computers
30213100 - Portable computers
30213200 - Tablet computer
RC NUTS code NL31
IA Internet address (URL) http://www.vijfheerenlanden.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >